Optimalizace webových stránek e-shopu pro vyhledávače

V této příručce se budeme zabývat hlavními rozdíly mezi SEO obecným a pro e-shopy, probereme jeho technickou stránku a poskytneme vám návod jak měřit výkonnost vašeho webu v oblasti SEO. Budete-li se řídit uvedenými radami a doporučeními, tak budete schopni zvýšit viditelnost svých webových stránek ve vyhledávačích levou zadní.

Obsah

Úvod

Pochopení základů SEO pro e-shopy

Technická stránka SEO pro webové stránky e-shopů

Měření výkonnosti SEO pro webové stránky elektronického obchodu

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) se stala nepostradatelným nástrojem pro e-shopy, které se snaží vyniknout a prosperovat na přeplněném online trhu. Efektivní postupy SEO zajišťují, že se webové stránky elektronických obchodů umisťují na vyšších pozicích na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP), což potenciálním zákazníkům usnadňuje objevování jejich produktů a služeb. Využitím síly SEO mohou firmy zvýšit organickou návštěvnost a v konečném důsledku i příjmy.

Pochopení základů SEO pro e-shopy

Pochopení základů je pro efektivní optimalizaci vašeho internetového obchodu nezbytné. Ačkoli základní principy SEO platí jak pro obecné webové stránky, tak pro webové stránky e-shopů, existují klíčové rozdíly, které je třeba při optimalizaci internetového obchodu zohlednit. SEO pro e-shopy zahrnuje jedinečné akce a k dosažení nejlepších výsledků vyžaduje individuální přístup.

Rozdíly mezi obecným SEO a SEO pro e-shopy

Jedním z hlavních rozdílů mezi SEO obecným a pro e-shopy je zaměření na stránky produktů a kategorií. SEO pro e-shopy klade důraz na optimalizaci těchto stránek s cílem zlepšit pozice ve vyhledávačích a podpořit konverze, zatímco obecné SEO může upřednostňovat informační obsah, jako jsou příspěvky na blogu a statické stránky. Webové stránky e-shopů často čelí vyšší konkurenci klíčových slov, protože mnoho podobných firem se zaměřuje na stejná klíčová slova, což ztěžuje umístění na výrazy s vysokou návštěvností. 

Internetové obchody mají navíc obvykle složitější strukturu webu, včetně mnoha stránek s produkty a kategoriemi, které vyžadují pečlivou organizaci a optimalizaci navigace. A nakonec, webové stránky elektronických obchodů musí upřednostňovat uživatelské rozhraní (UX), aby provedly zákazníky nákupním procesem a vyvážily techniky SEO s prvky uživatelsky přívětivého designu.

Faktory efektivity

Na umístění webových stránek elektronického obchodu ve vyhledávačích mají vliv různé faktory, například relevance klíčových slov, kvalita obsahu, struktura webu a navigace, technické aspekty a zpětné odkazy. Zajištění toho, aby se vaše webové stránky zaměřovaly na relevantní klíčová slova je zásadní pro přilákání správného publika a zlepšení pozic ve vyhledávání. 

Vytváření vysoce kvalitního, jedinečného a poutavého obsahu nejen zlepšuje uživatelův  zážitek, ale také pomáhá vašemu webu získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání. Dobře uspořádaná struktura webu usnadňuje vyhledávačům procházení a indexování vašich webových stránek, což vede k lepšímu hodnocení. 

Náležitosti, jako je rychlost webu, optimalizace pro mobilní zařízení a zabezpečené připojení (HTTPS), mohou významně ovlivnit výkonnost vašeho webu ve vyhledávačích. Získávání kvalitních zpětných odkazů z renomovaných zdrojů navíc může zvýšit věrohodnost vašich webových stránek, což vede k lepšímu hodnocení.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základem SEO pro e-shopy, ta vám pomůže určit nejrelevantnější a nejvýhodnější vyhledávací výrazy, na které se zaměřit. Správná analýza klíčových slov vám umožní porozumět cílové skupině, zlepšit viditelnost produktů a udržet si náskok před konkurencí. 

Díky průzkumu výrazů, které vaši potenciální zákazníci používají k vyhledávání produktů, můžete přizpůsobit svůj obsah a optimalizační úsilí tak, aby lépe vyhovovaly jejich potřebám. Zaměření na klíčová slova s vysokou návštěvností a nízkou konkurencí může zvýšit viditelnost vašich produktových stránek, zvýšit organickou návštěvnost a konverze. 

Pravidelná analýza klíčových slov vám umožní identifikovat nové trendy a udržet si náskok před konkurencí díky optimalizaci vašich webových stránek pro nové a hodnotné vyhledávací výrazy. Klíčová slova mohou také sloužit jako inspirace pro vaši obsahovou strategii, podle níž se může řídit tvorba příspěvků na blogu, popisů produktů a dalšího obsahu na webu, který odpovídá zájmům a potřebám vašeho publika.

Technická stránka SEO pro webové stránky e-shopů

Zaměřením se na technické aspekty můžete zlepšit výkon svých webových stránek a poskytnout návštěvníkům lepší uživatelský zážitek. Zde je několik klíčových technických prvků, na které je třeba nezapomenout při optimalizaci vaší webové stránky e-shopu ve vyhlédavačích:

1. Struktura webu a navigace

Uspořádaná struktura webu a přehledná navigace usnadňují vyhledávačům i uživatelům vyhledávání a přístup k vašemu obsahu. Mezi klíčové součásti struktury webu a navigace patří:

 • Struktura adresy URL

  Používejte stručné adresy URL s dostatkem klíčových slov, které přesně odrážejí obsah stránek s produkty nebo kategoriemi. Vyhněte se používání speciálních znaků nebo zbytečných parametrů v adresách URL.
 • Breadcrumbs (drobečková navigace)

  Implementujte navigaci, která uživatelům i vyhledávačům pomůže pochopit hierarchii webu. Drobečková navigace poskytuje jasnou stopu odkazů, které označují umístění stránky ve struktuře webu, což zlepšuje použitelnost a procházení.
 • Interní propojení:

  Strategické odkazy na relevantní stránky produktů, kategorií a informací v rámci obsahu webu. Tento postup nejen zvyšuje uživatelský komfort, ale také rozděluje hodnotu odkazů a pomáhá vyhledávačům efektivněji objevovat a indexovat vaše stránky.

2. Optimalizace pro mobilní zařízení a responzivní design

S rostoucím počtem zákazníků nakupujících online pomocí mobilních zařízení je zásadní optimalizovat web e-shopu pro prohlížení z mobilních zařízení. Implementujte responzivní design, který se přizpůsobí různým velikostem obrazovek a zařízení a zajistí bezproblémový uživatelský zážitek pro všechny návštěvníky.

3. Rychlost a výkon stránek

Rychlost načítání stránek je zásadním faktorem jak pro uživatelský zážitek, tak pro hodnocení ve vyhledávačích. Chcete-li optimalizovat rychlost webu, zvažte použití technik, jako je komprese obrázků, využití mezipaměti prohlížeče, minimalizace souborů CSS a JavaScript a použití sítě pro doručování obsahu (CDN) ke snížení latence. Pravidelně sledujte výkon svých webových stránek pomocí nástrojů, jako je Google PageSpeed Insights nebo Lighthouse.

4. Zabezpečené připojení (HTTPS)

Zabezpečte své webové stránky e-shopu pomocí protokolu HTTPS zavedením certifikátu SSL. Protokol HTTPS šifruje data přenášená mezi prohlížečem uživatele a vašimi webovými stránkami a poskytuje tak bezpečné prostředí pro online transakce. Vyhledávače upřednostňují zabezpečené webové stránky a uživatelé častěji důvěřují stránkám, které chrání jejich osobní údaje.

5. Řešení problémů s duplicitním obsahem

Duplicitní obsah může vyhledávače zmást a negativně ovlivnit vaše hodnocení. Webové stránky se s tímto problémem často potýkají kvůli variantám produktů, možnostem filtrování a parametrům URL. Chcete-li vyřešit problémy s duplicitním obsahem, používejte kanonické značky k označení preferované verze stránky, v případě potřeby používejte přesměrování 301 a využijte možnosti práce s parametry v nástroji Google Search Console.

6. Mapy stránek a robots.txt

Mapa stránek (Sitemap) obsahuje seznam všech důležitých stránek na vašem webu a pomáhá vyhledávačům objevit a indexovat váš obsah. Pravidelně aktualizujte a odesílejte mapu stránek do služby Google Search Console a Bing Webmaster Tools. Pomocí souboru robots.txt můžete vyhledávačům nařídit, které stránky nebo části webu nemají procházet, čímž ušetříte rozpočet na procházení a zabráníte indexování stránek s nízkou hodnotou.

Měření SEO výkonnosti 

Pravidelné sledování a analýza výkonnosti SEO vašeho webu je zásadní pro identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba vzít v úvahu při měření výkonnosti SEO vašeho e-shopu:

1. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Stanovení relevantních klíčových ukazatelů výkonnosti vám pomůže měřit úspěšnost vašeho úsilí v oblasti SEO a zaměřit se na metriky, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Mezi klíčové ukazatele SEO patří např:

 • Návštěvnost z organického vyhledávání

  Počet návštěvníků, kteří přicházejí na vaše webové stránky prostřednictvím výsledků vyhledávání.
 • Conversion rate

  Procento návštěvníků webových stránek, kteří dokončí požadovanou akci, jako je nákup nebo přihlášení k odběru newsletteru.
 • Průměrná hodnota objednávky:

  Průměrná částka, kterou zákazníci utratí za jednu transakci.
 • Tržby

  Celkový příjem z organického vyhledávání.
 • Pořadí klíčových slov

  Pozice vašich cílových klíčových slov na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP).
 • Bounce rate

  Procento návštěvníků, kteří opustí váš web po zobrazení pouze první stránky.

2. Analýza a interpretace dat z nástrojů SEO

K dispozici je několik nástrojů, které vám pomohou sledovat a analyzovat výkon vašich webových stránek a získat přehled o chování uživatelů. Zde je několik populárních nástrojů SEO, které můžete použít:

 • Google Analytics

  Výkonný nástroj pro sledování základních metrik SEO pro e-shopy, jako je návštěvnost z organického vyhledávání, výkonnost vstupních stránek, rychlost webu, výkonnost mobilních zařízení a zapojení uživatelů. Analýza těchto dat vám pomůže identifikovat trendy, odhalit příležitosti ke zlepšení a přijímat informovaná rozhodnutí o strategii SEO.
 • Google Console

  Nabízí přehled o výkonu vyhledávání na vašem webu, stavu indexace a technických problémech. Pravidelně sledujte google console pro vyhledávání, abyste mohli identifikovat a řešit chyby při procházení, kontrolovat stav indexace webu, analyzovat výkonnost klíčových slov a odesílat aktualizované mapy stránek.
 • SEMrush, Ahrefs nebo Moz

  Tyto platformy poskytují komplexní průzkum klíčových slov, analýzu konkurence a údaje o zpětných odkazech. Nabízejí také další funkce, které vám pomohou optimalizovat webové stránky, sledovat jejich umístění a monitorovat celkovou výkonnost SEO.

3. Provádění pravidelných SEO auditů

Pravidelné audity SEO mají zásadní význam pro udržení dobrého stavu vašich webových stránek a zajištění souladu s osvědčenými postupy SEO. Audit SEO zahrnuje komplexní posouzení různých aspektů vašich webových stránek, jako např:

 • Technické SEO

  Kontrola chyb při procházení, nefunkčních odkazů, vhodnosti pro mobilní zařízení, rychlosti webu a dalších technických problémů, které mohou mít vliv na výkonnost webu a jeho umístění ve vyhledávačích.
 • On-page optimalizace

  Vyhodnoťte titulkové značky, meta popisy, značky v záhlaví a použití klíčových slov, abyste zajistili, že prvky na stránce jsou optimalizovány pro cílená klíčová slova.
 • Optimalizace mimo stránku

  Analyzujte profil zpětných odkazů a vyhodnoťte kvalitu a relevanci webových stránek, které odkazují na váš e-shop.
 • Kvalita obsahu

  Zkontrolujte, zda je váš obsah čitelný, originální a relevantní pro vaši cílovou skupinu.
 • Uživatelská zkušenost

  Posuďte navigaci, uživatelské rozhraní a celkový design svých webových stránek, abyste zajistili bezproblémový a příjemný zážitek pro své zákazníky.

Pravidelné audity vám také pomohou udržet si přehled o nejnovějších osvědčených postupech SEO a přizpůsobit svou strategii neustále se měnícím algoritmům vyhledávačů.

Závěr

Závěrem lze říci, že optimalizace webových stránek e-shopu pro vyhledávače je klíčovým aspektem pro dosažení úspěchu na internetu. Se silnými základy v oblasti SEO můžete v konečném důsledku zvyšovat organickou návštěvnost, konverze a příjmy vašeho e-shopu. Zavedením konceptů a technik popsaných v této příručce budete na dobré cestě k vybudování prosperujícího a úspěšného podnikání.

Potřebujete pomoci s zlepšit pozici vašeho e-shopu ve vyhledávání? Neváhejte nás kontaktovat. Ať už potřebujete zlepšit SEO vašeho e-shopu nebo jakékoli jiné stránky, náš tým SEO expertů udělá vše pro to, aby váš business dosáhl těch nejlepších výsledků.

Často kladené dotazy

1. Jak se SEO pro e-shopy liší od obecného SEO?

SEO pro e-shopy se zaměřuje na optimalizaci stránek produktů a kategorií, čelí vyšší konkurenci klíčových slov, má složitější strukturu webu a klade větší důraz na uživatelské rozhraní, které zákazníky vede nákupním procesem.

2. Proč je pro SEO pro e-shopy důležitá analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov vám pomůže porozumět cílové skupině, zlepšit viditelnost produktů a udržet si náskok před konkurencí díky identifikaci relevantních a výnosných vyhledávaných výrazů.

3. Jaké jsou základní technické aspekty SEO, které je třeba vzít v úvahu u webových stránek e-shopů?

Mezi důležité technické aspekty patří například struktura webu a navigace, optimalizace pro mobilní zařízení a responzivní design nebo rychlost a výkon webu.

4. Jak mohu měřit výkonnost SEO pro webové stránky elektronického obchodu?

Výkonnost SEO webu e-shopu můžete měřit sledováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), analýzou dat např. z nástroje Google Analytics, používáním služby Google Search Console a pravidelným prováděním auditů SEO.

5. Jak často bych měl provádět SEO audit pro svůj web e-shopu?

SEO Audit je vhodné provádět alespoň jednou až dvakrát ročně, v závislosti na velikosti a složitosti vašeho webu.

6. Jak mohu zlepšit rychlost webu svého e-shopu?

Optimalizujte výkon svých webových stránek komprimací obrázků, používáním sítě pro doručování obsahu (CDN), povolením ukládání do mezipaměti prohlížeče a minimalizací používání JavaScript a CSS, které blokují vykreslování.

7. Co mám dělat, když mám na svém e-shopu problémy s duplicitním obsahem?

Chcete-li vyřešit problémy s duplicitním obsahem, použijte kanonické značky k označení preferované verze stránky, v případě potřeby použijte přesměrování 301 a využijte možnosti zpracování parametrů v konzole Google Search Console.

Témata: Marketing, SEO

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...