Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

V tomto článku se budeme zabývat tím, co je SEO, jaké jsou jeho klíčové prvky a osvědčené postupy, a především tím, jak může pomoci vašemu podniku prosperovat.

Obsah

Úvod

Co je to SEO?

SEO vs. SEM

Jak může SEO pomoci vašemu podnikání?

Klíčové prvky SEO

Běžné chyby SEO, kterým je třeba se vyvarovat

Metriky a analýzy SEO

Závěr

Úvod

Chcete zvýšit viditelnost svých webových stránek a dosáhnout větší organické návštěvnosti z Googlu a dalších vyhledávačů? 

Pokud ano, pak je nezbytné pochopit základy search engine optimization (SEO), neboli optimalizace pro vyhledávače. V dnešní silně digitalizované době nestačí mít k přilákání potenciálních zákazníků pouhé webové stránky. Aby firmy dosáhly online úspěchu, musí své webové stránky také optimalizovat pro vyhledávače. A zde právě vstupuje na scénu SEO.

Co je to SEO?

Optimalizace pro vyhledávače je praktika zlepšování viditelnosti a umístění webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávání ve vyhledávačích. Zjednodušeně řečeno jde o proces, při kterém se vaše webové stránky stávají přístupnější a atraktivnější pro vyhledávače jako jsou Google, Seznam, Bing a Yahoo.

Představme si, že si chcete koupit nový batoh, protože chcete vyrazit na horskou túru. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, jaké batohy jsou nejvhodnější, je zadat vyhledávací dotaz do vyhledávače jako je Google.

V našem případě tedy do vyhledávače zadáme klíčové slovo ,,nejlepší turistický batoh":

jak-funguji-vyhledavace-seo

Google se pak postará o zbytek a poskytne vám seznam těch nejvýstižnějších webových stránek s hledaným obsahem.

Jak to ale Google dělá?

Vyhledávače pomocí algoritmů určují, které webové stránky se mají zobrazovat na stránkách s výsledky vyhledávání a v jakém pořadí. 

Tyto algoritmy berou v úvahu různé faktory, například relevanci a kvalitu obsahu webových stránek, strukturu webových stránek, použití klíčových slov, ale i počet a kvalitu odkazů, které na webové stránky odkazují.

SEO je neustálý a dynamicky se rozvíjející proces. Vyhledávače totiž pravidelně aktualizují své algoritmy a tím nutí podniky držet krok s nejnovějšími postupy a trendy, aby si udržely své pozice ve vyhledávačích.

SEO vs. SEM

Nyní se zaměříme na to, jaké jsou rozdíly mezi SEO a search engine marketingem (SEM), neboli marketingem ve vyhledávačích, poněvadž je to často kladená otázka.

SEM je forma digitálního marketingu, která zahrnuje použití placené reklamy k přilákání návštěvnosti na vaše webové stránky. Ačkoli SEM a SEO mají společný cíl, kterým je přilákat návštěvnost z vyhledávačů, používají k dosažení tohoto cíle různé postupy. 

Zde je několik hlavních rozdílů, které je třeba si zapamatovat:

1. Placená vs. organická návštěvnost


Největší rozdíl mezi SEO a SEM spočívá v tom, že SEM zahrnuje placenou reklamu, zatímco SEO se zaměřuje na organické výsledky vyhledávání:

SEO-placena-vs-organicka-navstevnost

V rámci SEM firmy přihazují peníze na nákup klíčových slov a na základě toho vytvářejí reklamy, které se zobrazují na předních místech stránek s výsledky vyhledávání. 

Zatímco v případě SEO firmy optimalizují své webové stránky tak, aby se zobrazovaly v organických výsledcích vyhledávání.

2. Cena a návratnost investic


SEO může být cenově výhodným marketingovým kanálem, protože podniky mohou na své webové stránky přilákat vysoce cílenou návštěvnost, aniž by musely platit za každé kliknutí na reklamu. 

Naproti tomu SEM může být nákladný, přičemž cena se liší v závislosti na odvětví, konkurenci a použitých možnostech cílení. 

Je však pravda, že SEM má větší potenciál zajistit okamžitější návratnost investic než SEO, protože firmy mohou začít generovat návštěvnost a potenciální zákazníky ihned po spuštění reklamy.

SEO v tomto případě vyžaduje čas jak na implementaci, tak na viditelné výsledky.

3. Konkurence


Konkurence v SEM je vysoká, protože se podniky ucházejí o stejná klíčová slova a umístění reklamy. To může zvyšovat náklady a ztěžovat konkurenci menším podnikům. 

Ačkoli SEO zahrnuje také konkurenci, pro menší podniky může být toto snazší cesta, jak se umístit na první stránce výsledků vyhledávání. Hlavně tedy v případě, pokud se zaměří na úzce specializovaná klíčová slova a budování kvalitního obsahu a odkazů.

4. Záměr uživatele 


Dalším klíčovým rozdílem mezi SEO a SEM je záměr uživatele. V případě SEO se podniky zaměřují na uživatele, kteří aktivně vyhledávají produkty nebo služby související s jejich podnikáním. 

Skrze SEM však mohou podniky cílit na uživatele, kteří nutně nevyhledávají jejich produkty nebo služby, ale mohou se o ně zajímat na základě svých demografických údajů nebo zájmů. 

Souhrnně lze tedy říci, že zatímco SEO i SEM strategie zahrnují získávání návštěvnosti z vyhledávačů, používají k tomu rozdílné metody a mají každá své silné a slabé stránky. 

Volba mezi SEO a SEM nakonec závisí na vašich obchodních cílech, rozpočtu a konkurenci. Mnoho podniků však využívá kombinaci obou, aby maximalizovaly svou viditelnost a zajistily si přísun potenciálních zákazníků.

Jak může SEO pomoci vašemu podnikání?

SEO je základní součástí digitálního marketingu a jeho přínosy přesahují pouhé zlepšení pozic ve vyhledávačích. Zde jsou některé z hlavních způsobů, jak může pomoci vašemu podnikání:

1. Zvýšení viditelnosti a povědomí o značce


Optimalizací svých webových stránek pro vyhledávače můžete zvýšit jejich viditelnost a přilákat na ně více potenciálních zákazníků. To může vést ke zvýšení celkové známosti značky, protože se s její nabídkou seznámí více lidí.

2. Cenově úsporný marketing


Jak již bylo zmíněno, SEO je nákladově efektivní marketingová strategie, protože umožňuje podnikům přilákat na své webové stránky vysoce cílenou návštěvnost, aniž by musely platit za každé kliknutí, jako je tomu u placené reklamy.

3. Vyšší kvalita návštěvníků webových stránek


SEO se zaměřuje na uživatele, kteří aktivně vyhledávají produkty nebo služby související s vaším podnikáním, což znamená, že návštěvnost, kterou přilákáte prostřednictvím SEO, se s větší pravděpodobností promění v prodej.

4. Konkurenční výhoda


Optimalizací svých webových stránek pro vyhledávače můžete získat konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům ve vašem oboru. To je důležité zejména ve vysoce konkurenčních odvětvích, kde umístění na první stránce výsledků vyhledávání může představovat významný náskok.

5. Dlouhodobé výsledky


Na rozdíl od jiných marketingových kanálů, které vyžadují kontinuální investice, mohou přínosy implementace SEO trvat dlouhou dobu. 

Důslednou optimalizací svých webových stránek, a sledováním nejnovějších trendů a osvědčených postupů, si můžete udržet a dlouhodobě vylepšit své pozice ve vyhledávačích.

Ve zkratce může SEO vaší firmě pomoci přilákat více kvalitní návštěvnosti, zvýšit povědomí o značce a získat konkurenční výhodu oproti ostatním firmám ve vašem oboru. 

Klíčové prvky SEO

Efektivní strategii SEO tvoří několik klíčových faktorů. Pojďme se na ně podívat podrobněji:

1. Výzkum a optimalizace klíčových slov


Výzkum klíčových slov je proces určování hledaných výrazů a frází, které lidé používají k vyhledávání produktů nebo služeb souvisejících s vaší firmou.

Představte si, že do Googlu lidé často zadávají “jak vyrobit masku na vlasy z olivového oleje" - to je fráze, kterou si jako prodejce olivového oleje budete chtít zapamatovat. Pomocí těchto slov si následně můžete pojmenovat nový článek na blog, který bude cílený na lidi, kteří si mohou chtít koupit váš produkt nejen ke konzumaci, ale i ke zkrášlovacím kůrám.

Jednoduše řečeno, optimalizací obsahu a struktury svých webových stránek pomocí klíčových slov můžete zlepšit relevanci svých webových stránek a jejich umístění ve výsledcích vyhledávání.

2. On-page optimalizace


On-page SEO zahrnuje optimalizaci obsahu a struktury vašich webových stránek, aby byly pro vyhledávače atraktivnější. Jednou z takových taktik je obsahová strategie založená na pilířích, kde budujete veškerý obsah na svých webových stránkách v tzv. pilíře. 

Dále sem patří optimalizace title tagů, meta description, header tagů a dalších prvků pomocí dříve zmíněných klíčových slov, aby se zlepšila relevance webu a uživatelský zážitek.

3. Off-page optimalizace


Off-page SEO se týká činností prováděných mimo vaše webové stránky s cílem zlepšit jejich hodnocení ve vyhledávačích. Jinými slovy jde o budování pověsti a autority vašeho webu tím, že na něj budou odkazovat jiné webové stránky.

Tento proces obvykle zahrnuje link building, což je metoda získávání odkazů z jiných webových stránek na váš web. Myšlenka tohoto postupu spočívá v tom, že vyhledávače považují odkazy za signál kvality a autority - pokud na váš web odkazuje mnoho relevantních webových stránek, musí se tedy jednat o dobrý a důvěryhodný zdroj informací.

Příkladem mohou být taktiky jako blogování hostů, marketing na sociálních sítích a oslovování vlivných osobností.

4. Obsahový marketing


Strategie obsahového marketingu zahrnuje tvorbu vysoce kvalitního obsahu pro vaše webové stránky s cílem přilákat a zaujmout vaše cílové publikum. Jedná se o účinný nástroj, který zvyšuje relevanci vašich webových stránek a také přitahuje odkazy a sdílení na sociálních sítích.

Mezi strategie obsahového marketingu patří blogování, sdílení obsahu na sociálních sítích, vydávání elektronických knih a mnoho dalších.

Zavedením těchto klíčových prvků SEO mohou podniky zlepšit své pozice ve vyhledávačích, přilákat více kvalitní návštěvnosti a v konečném důsledku zvýšit své zisky. 

Běžné chyby SEO, kterým je třeba se vyvarovat

Pro zajištění úspěchu vaší SEO strategie je důležité dodržovat etické postupy a vyvarovat se častým chybám. Zde je několik chyb, kterým je třeba se vyhnout:

1. Keyword stuffing


Jedná se o přidání nadměrného počtu klíčových slov na webovou stránku ve snaze manipulovat s pozicemi ve vyhledávačích. Přeplňování klíčových slov může vést k postihu nebo dokonce k úplnému vyřazení z výsledků vyhledávání.

2. Nekvalitní obsah


Publikování nekvalitního nebo irelevantního obsahu může mít negativní dopad na pozice ve vyhledávačích a na celkový uživatelský zážitek.

3. Duplicitní obsah


Duplicitní obsah na více stránkách vašeho webu nebo na různých webových stránkách může vést k postihu ze strany vyhledávačů.

4. Ignorování optimalizace pro mobilní zařízení


Vzhledem k tomu, že mobilní zařízení tvoří významnou část online návštěvnosti, je nezbytné zajistit, aby vaše webové stránky byly přizpůsobené mobilním zařízením pro jejich uživatele.

Je proto nezbytné mít na paměti, že pokud jde o SEO, neexistují žádné zkratky. Etický přístup dodržující doporučené postupy je klíčem k tomu, abyste se v očích vyhledávačů stali relevantními.

Metriky a analýzy SEO

Sledování výkonnosti SEO je nezbytné pro pochopení úspěšnosti vaší strategie a odhalení oblastí, které je třeba zlepšit. 

Sledováním klíčových metrik a analýzou dat můžete činit informovaná rozhodnutí o tom, jak optimalizovat své webové stránky pro vyhledávače, a tak zlepšit jejich pozice ve vyhledávání. 

1. Organická návštěvnost


Organická návštěvnost označuje počet návštěvníků vašich webových stránek, kteří je našli prostřednictvím organických výsledků vyhledávání. Sledování organické návštěvnosti vám pomůže pochopit účinek vašich SEO snah a určit, které stránky nebo klíčová slova jsou příčinou největší návštěvnosti.

2. Pozice klíčových slov


Sledování pozic klíčových slov vám pomůže pochopit, jak si vaše webové stránky vedou ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčová slova. Tím můžete zjistit příležitosti ke zlepšení svých pozic a zaměřit se i na nová klíčová slova.

3. Backlink profil


Backlink profil zahrnuje všechny webové stránky, které odkazují na vaše webové stránky. Pomocí tohoto nástroje můžete zjistit, které webové stránky na vás odkazují, a určit kvalitu těchto odkazů. To vám může pomoci identifikovat příležitosti k vytvoření nových backlinků a zlepšit kvalitu těch stávajících.

4. Bounce rate


Bounce rate je procento návštěvníků, které opustí váš web po zobrazení pouze jedné stránky. Vysoká míra bounce rate může znamenat, že návštěvníci na vašich webových stránkách nenalézají to, co hledají, nebo že se na vašich stránkách špatně orientuje, či nejsou uzpůsobené pro mobilní zařízení.

5. Conversion rate


Conversion rate označuje procento návštěvníků, kteří na vašich webových stránkách provedou požadovanou aktivitu, jako je například nákup, vyplnění kontaktního formuláře nebo přihlášení k odběru newsletteru. Sledování konverzí vám pomůže pochopit, jak efektivní jsou vaše webové stránky při získávání potenciálních zákazníků nebo při prodeji.

Ke sledování těchto metrik a analýze výkonnosti SEO můžete použít různé nástroje a platformy. Příkladem jsou Google Analytics, Hubspot nebo SEMrush

Pravidelným sledováním těchto metrik a rozhodováním na základě dat můžete neustále zlepšovat svou strategii a dosahovat dlouhodobých výsledků pro své podnikání.

Závěr

Doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit co SEO je a poskytl vám užitečné informace a doporučení pro zlepšení výkonu vašich webových stránek. 

Nezapomeňte, že SEO je dlouhodobý proces, který vyžaduje čas, úsilí a trpělivost, abyste se dočkali výsledků. Pokud se však zavážete k dodržování etických postupů SEO a budete průběžně sledovat svůj výkon, můžete dosáhnout dlouhodobého úspěchu a udržet si tak náskok před konkurencí.

Témata: Marketing, Inbound Marketing, SEO

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Barbora Nováková

Napsal

Barbora Nováková

Barbora je juniorní marketingový konzultant s vášní pro nejnovější technologie a byznys trendy. V minulosti získala praxi ve společnostech jako Colgate-Palmolive a Zeppelin.

Blog
Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...