Průvodce obsahovou strategií založenou na pilířích (Pillar Content Strategy)

Co je to obsahová strategie založená na pilířích?

Obsahová strategie založená na pilířích je metoda organizace a tvorby obsahu, která se točí kolem sady stěžejních témat, označovaných také jako pilíře. Tyto pilíře slouží jako základ veškerého obsahu a vše, co vytváříte, by mělo být v souladu s jedním nebo více z těchto pilířů.

Smysl přístupu založeného na pilířích spočívá v tom, že dokáže poskytnout strukturu a směr pro vaše aktivity v oblasti tvorby obsahu. Zaměřením se na soubor základních témat lze zajistit, že veškerý obsah bude relevantní a konzistentní, což vám může pomoci s přilákáním a udržením si publika. Kromě toho může strategie založená na pilířích také pomoci zlepšit optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

V tomto článku se budeme zabývat základy obsahové strategie založené na pilířích, včetně toho, jak definovat a vybrat obsahové pilíře, jak vytvářet a propagovat daný obsah a jak měřit úspěšnost této strategie. 

Co jsou obsahové pilíře?

Obsahový pilíř je široké téma, které slouží jako základ pro veškerý obsah. Jedná se o téma, které je v souladu s vašimi celkovými firemními cíli, rezonuje s vaší cílovou skupinou a poskytuje množství příležitostí pro obsah. Obsahovým pilířem by mělo být něco, co je relevantní pro vaše publikum i důležité pro vaše podnikání, a mělo by to být něco, o čem můžete konzistentně vytvářet obsah po delší dobu.

Jak určit a vybrat obsahové pilíře

Identifikace a výběr obsahových pilířů může být trochu náročný úkol, ale existuje několik klíčových kroků, které vám tento proces usnadní. Prvním krokem je zamyslet se nad celkovými cíli vašeho podnikání. Čeho se snažíte svým obsahem dosáhnout? Jakmile máte jasnou představu o svých cílech, můžete začít vybírat témata, která s nimi souvisejí. Pokud je například vaším cílem zvýšit povědomí o značce, obsahovým pilířem mohou být "novinky a trendy v oboru".

Dalším důležitým faktorem při výběru obsahových pilířů je vaše cílová skupina. Koho se snažíte svým obsahem oslovit? Jaké jsou jejich zájmy a problémy? Jakmile budete mít jasnou představu o své cílové skupině, můžete určit témata, která s ní budou rezonovat.

Příklady obsahových pilířů v různých odvětvích

Příklady obsahových pilířů v různých odvětvích:

 • Technologický průmysl: "Inovace v oblasti umělé inteligence"
 • Zdraví a wellness: "Mindfulness a duševní zdraví"
 • Finanční odvětví: "Investování pro začátečníky"
 • Cestovní ruch: "Udržitelný cestovní ruch"
 • Módní průmysl: "Udržitelná móda"

Mějte na paměti, že se jedná pouze o příklady a obsahové pilíře se mohou lišit v závislosti na firmě. Důležité je, aby obsahové pilíře byly v souladu s celkovými obchodními cíli a rezonovaly s cílovou skupinou.

Jak vytvořit obsah pilíře

Jakmile určíte a vyberete pilíře obsahu, je čas začít vytvářet obsah. Klíčem k vytváření pilířového obsahu je soustředit se na kvalitu před kvantitou. Spíše než na snahu vytvořit co nejvíce obsahu se zaměřte na vytvoření několika kusů vysoce kvalitního obsahu, který je v souladu s každým z hlavních pilířů.

Jednou z možností, jak to provést, je vytvořit obsahový kalendář, ve kterém uvedete témata, která plánujete pokrýt v rámci jednotlivých pilířů, a také formáty, které plánujete použít (např. příspěvek na blogu, video, infografika atd.). To vám pomůže udržet si pořádek a zaručí vám, že veškerý obsah bude v souladu s vašimi hlavními pilíři.

Tipy a osvědčené postupy pro vytváření pilířového obsahu

Pro vytvoření kvalitního pilířového obsahu je důležité řídit se několika osvědčenými postupy.

 • Používejte vyprávění příběhů, abyste obsah učinili poutavějším a srozumitelnějším.
 • Svá tvrzení doložte daty, statistikami nebo výzkumem.
 • Použijte vizuální prvky, aby byl obsah atraktivnější a snadno stravitelný.
 • Optimalizujte obsah pro SEO pomocí klíčových slov a meta tagů.

Příklady formátů obsahu pilíře

K vytvoření obsahového pilíře můžete použít mnoho různých formátů, včetně:

 • Příspěvků na blogu: Tyto příspěvky mohou být použity k poskytnutí podrobných informací o tématu a jsou možným způsobem, jak se dlouhodobě etablovat jako autorita v daném oboru.
 • Videí: Videa lze použít k interaktivnějšímu a poutavějšímu zážitku pro vaše publikum.
 • Infografiky: Infografiky lze použít k prezentaci komplikovanějších informací v názorné a srozumitelné podobě.
 • Podcastů: Podcasty lze využít k osobnějšímu a konverzačnějšímu zážitku pro vaše publikum.
 • Elektronické knihy: E-booky mohou být použity jako komplexní průvodce určitým tématem a mohou být použity ke generování potenciálních zákazníků.

Nezapomeňte, že nejdůležitější je vytvářet obsah, který je v souladu s vašimi cíli a rezonuje s vaší cílovou skupinou. Experimentujte s různými formáty, abyste zjistili, co pro vaši firmu funguje nejlépe.

Jak propagovat obsah pilíře

Jakmile vytvoříte svůj pilířový obsah, dalším krokem je jeho propagace. Klíčem k propagaci pilířového obsahu je oslovit cílovou skupinu tam, kde tráví svůj čas. To může zahrnovat platformy sociálních médií, oborová fóra a další online komunity.

Jedním z nejúčinnějších způsobů propagace obsahu jsou sociální média. Platformy jako Facebook, Twitter a LinkedIn umožňují sdílet obsah s velkým publikem a možnostmi cílení, které usnadňují oslovení těch správných lidí. Placená reklama na těchto platformách vám navíc může pomoci oslovit ještě širší publikum.

Dalším způsobem propagace obsahu je e-mailový marketing. Rozeslání e-mailu svým odběratelům s odkazem na nejnovější pilířový obsah může pomoci zvýšit návštěvnost vašich webových stránek.

Osvědčené postupy pro propagaci pilířového obsahu

Chcete-li propagovat svůj pilířový obsah efektivně, dodržujte několik osvědčených postupů:

 • Sdílejte svůj obsah na sociálních sítích pravidelně a v optimálním čase, kdy je vaše cílové publikum nejaktivnější.
 • Používejte poutavé titulky a obrázky, které upoutají pozornost.
 • Využijte reklamy na sociálních sítích, abyste oslovili větší publikum.
 • Pomocí e-mailového marketingu upozorněte své odběratele na nový obsah.
 • Využijte influencery k oslovení nového publika.

Příklady úspěšných kampaní 

Příklady úspěšných kampaní na podporu obsahu daného pilíře:

 • Firma zabývající se fitness vytvořila kampaň zaměřenou na obsah "Zdravá výživa" a propagovala ji na platformách sociálních sítí vytvořením vizuálně atraktivní grafiky a videí. Spolupracovala také s odborníky na výživu a dietology na vytvoření elektronické knihy a nabídla ji jako bezplatný zdroj na svých webových stránkách.
 • Technologická společnost vytvořila kampaň zaměřenou na obsahový pilíř "Cloud Computing" a propagovala ji prostřednictvím webinářů, sociálních médií a e-mailového marketingu. Spolupracovala také s oborovými influencery, aby sdílela svůj obsah mezi nové publikum.
 • Cestovní společnost vytvořila obsahovou kampaň na téma "Udržitelný cestovní ruch" a propagovala ji prostřednictvím sociálních médií, e-mailového marketingu a influencer marketingu. Vytvořila také landing page na svých webových stránkách, kde sdílela všechny zdroje týkající se udržitelného cestovního ruchu.

Mějte na paměti, že se jedná pouze o příklady a že existuje více způsobů propagace obsahu v závislosti na firmě a cílové skupině. Důležité je najít ty správné propagační kanály, které pro vaši firmu budou fungovat nejlépe.

Jak měřit úspěšnost obsahové strategie založené na pilířích?

Měření úspěšnosti obsahové strategie založené na pilířích je nezbytné pro pochopení účinku vašich aktivit a pro provedení případných úprav. Klíčem k měření úspěchu je stanovit si od začátku jasné cíle a metriky.

Jde například o:

 • Zvýšení návštěvnosti webových stránek
 • Zlepšení hodnocení ve vyhledávačích
 • Zvýšení angažovanosti na sociálních sítích
 • Generování potenciálních zákazníků
 • Zlepšení povědomí o značce

Nástroje a metriky k použití

Pro sledování výše uvedených cílů je třeba použít ty správné nástroje. Mezi nejoblíbenější nástroje pro měření úspěšnosti obsahové strategie patří:

 • Google Analytics: Tento nástroj vám pomůže sledovat návštěvnost webových stránek, bounce rate a další důležité ukazatele.
 • SEMrush nebo Ahrefs: Tyto nástroje vám pomohou sledovat vaše pozice ve vyhledávačích a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit pro vyšší pozice ve vyhledávačích..
 • Analýza sociálních médií: Každá platforma sociálních médií má vlastní analytický nástroj, který vám pomůže sledovat zapojení, dosah a další ukazatele.
 • Software pro e-mailový marketing: Mnoho e-mailového marketingového softwaru je vybaveno analytickými nástroji, které vám pomohou sledovat míru otevření, míru prokliků a další klíčové ukazatele.

Interpretace dat a optimalizace

Jakmile si stanovíte cíle a metriky a začnete je měřit, je důležité údaje správně interpretovat a podle potřeby upravovat. To může znamenat úpravu kalendáře obsahu, změnu taktiky propagace nebo dokonce přehodnocení obsahových pilířů. Klíčem je být flexibilní a ochotný provádět změny podle potřeby, přičemž vždy musíte mít na paměti své celkové byznysové cíle.

Je také důležité si uvědomit, že měření úspěšnosti obsahové strategie založené na pilířích je průběžný proces. Pravidelně kontrolujte data a podle potřeby provádějte úpravy, aby vaše strategie zůstane účinná i v průběhu času.

Závěr

V tomto článku jsme se zabývali základy obsahové strategie založené na pilířích a tím, jak ji lze využít ke zlepšení celkových obsahových aktivit.

Přístup založený na pilířích je účinným nástrojem pro organizaci a tvorbu relevantního a konzistentního obsahu. Může vám pomoci přilákat a udržet si publikum, zlepšit optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a hlavně podpořit vaše firemní cíle.

Nyní je čas uvést tyto teoretické znalosti uvést do praxe. Věnujte nějaký čas identifikaci vlastních obsahových pilířů a vytvořte si obsahový kalendář, v němž nastíníte témata, která plánujete pokrýt.

Nezapomeňte se zaměřit na kvalitu před kvantitou, využívat vyprávění příběhů a další techniky, aby byl obsah poutavější, a používat správné nástroje a metriky ke sledování pokroku.

Zavedením přístupu založeného na pilířích do vlastní obsahové strategie můžete své obsahové aktivity posunout na vyšší úroveň a dosáhnout svých firemních cílů.Topics: Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Lukáš Lískovec

Napsal

Lukáš Lískovec

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Blog
Trendy v performance marketingu pro rok 2023

Trendy v performance marketingu pro rok 2023

Vývoj nezastavíš Svět performance marketingu se neustále vyvíjí a objevují se v něm stále nové a ...

Zvolte ten správný Sales Intelligence Software pro vaši firmu: Velké srovnání SIS pro 2023

Zvolte ten správný Sales Intelligence Software pro vaši firmu: Velké srovnání SIS pro 2023

Co je Sales Intelligence Software? Sales Intelligence Software je typ softwaru, který používají ...

Průvodce obsahovou strategií založenou na pilířích (Pillar Content Strategy)

Průvodce obsahovou strategií založenou na pilířích (Pillar Content Strategy)

Co je to obsahová strategie založená na pilířích? Obsahová strategie založená na pilířích je metoda ...

HubSpot Sales Hub: dokonalý nástroj pro obchodní týmy

HubSpot Sales Hub: dokonalý nástroj pro obchodní týmy

Úvod CRM je nezbytným nástrojem pro každý obchodní tým, protože pomáhá systematicky uspořádat a ...

Velké srovnání CRM systémů pro rok 2023

Velké srovnání CRM systémů pro rok 2023

Co je CRM? CRM (z anglického Customer Relationship Management) je pojem, který označuje praktiky, ...

Pipedrive vs Hubspot: Které CRM je pro vaši firmu to pravé?

Pipedrive vs Hubspot: Které CRM je pro vaši firmu to pravé?

Úvod Pipedrive a Hubspot jsou dva nejoblíbenější systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) na ...

Hubspot a SEO - výhody, funkce a jeho využití

Hubspot a SEO - výhody, funkce a jeho využití

Úvod SEO neboli optimalizace pro vyhledávače je metoda zlepšování umístění webových stránek ve ...

Co je Pipedrive CRM?

Co je Pipedrive CRM?

Úvod Pipedrive je účinný sales management nástroj, který pomáhá firmám zefektivnit jejich prodejní ...

Co je RevOps? Výhody a účel Revenues Operations

Co je RevOps? Výhody a účel Revenues Operations

Revenue Operations, zkráceně RevOps, je rychle se rozvíjející koncept ve světě byznysu, jenž si ...

SEO vs PPC v segmentu B2B

SEO vs PPC v segmentu B2B

SEO (Search Engine Optimization), neboli optimalizace pro vyhledávače, a PPC (Pay-Per-Click), ...

Nejlepší No-Code nástroje pro rok 2023

Nejlepší No-Code nástroje pro rok 2023

Ve světě marketingu si rychle získávají oblibu no-code nástroje, které umožňují vytvářet a ...

Account-Based Marketing: Nová éra marketingu

Account-Based Marketing: Nová éra marketingu

Úvod Marketing prošel od svého vzniku dlouhou cestou. Od masové reklamy až po cílené kampaně se ...