Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší firmy až po porovnání těch nejdůležitějších CRM funkcí.

Obsah

Úvod

Co je to CRM systém?

Typy CRM systémů 

Posouzení vašich obchodních potřeb

Klíčové funkce CRM

Výběr správného CRM

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Základem prosperující firmy je kvalitní vztah se zákazníky, jak však firma roste, stává se řízení těchto vztahů stále složitějším a náročnějším úkolem. A právě v tom vám pomohou CRM systémy, které představují základ moderních strategií pro řízení vztahů se zákazníky. 

Tyto systémy umožňují centralizovaně uchovávat veškeré informace o zákaznících, což firmám usnadňuje monitorování potenciálních klientů, zlepšování zákaznických služeb a zefektivňování prodeje.

Výběr správného CRM systému je pro firmy všech velikostí zásadním rozhodnutím. Vzhledem k nepřebernému množství možností, které jsou na trhu k dispozici, však může být výběr toho pravého CRM náročným úkolem. 

Cílem tohoto průvodce je tento proces zjednodušit a pomoct vám vybrat CRM systém odpovídající vašim podnikatelským cílům a specifickým potřebám.

Co je to CRM systém?

CRM (systém pro řízení vztahů se zákazníky) je v podstatě platforma, která pomáhá firmám spravovat veškeré interakce se zákazníky a jejich data v průběhu celého cyklu zákazníka. To zahrnuje vše od počátečního kontaktu, přes proces zapojení až po dlouhodobé udržení zákazníka. CRM systémy jsou navrženy tak, aby zefektivnily procesy, zlepšily služby zákazníkům, podpořily prodej a zvýšily ziskovost.

Klíčové funkce CRM

 • Centralizované ukládání dat: CRM slouží jako jednotné úložiště informací o zákaznících, prodejních dat, marketingových kampaní a historie komunikace. Tento centralizovaný přístup zajišťuje, že relevantní data jsou přístupná všem oddělením, což podporuje jednotné chápání potřeb a chování zákazníků.
 • Správa kontaktů: Umožňuje firmám  segmentovat kontakty do skupin pro cílenou komunikaci, sledovat každou interakci se zákazníky a efektivně spravovat osobní údaje.
 • Řízení prodeje: Díky sledování prodejních aktivit, správě pipeliny a analýze předpovědí prodeje pomáhají CRM systémy firmám optimalizovat jejich prodejní strategie a zvyšovat celkovou míru konverze.
 • Automatizace marketingu: CRM systémy automatizují opakující se úkoly v marketingových kampaních, od e-mailového marketingu až po příspěvky na sociálních sítích. 
 • Analytika a reporting: Díky vestavěným analytickým nástrojům nabízejí CRM přehled o chování zákazníků, prodejních trendech a efektivitě marketingu.

Typy CRM systémů 

Pochopení různých typů CRM je zásadní pro výběr systému, který odpovídá potřebám vašeho podniku. Každý typ se zaměřuje na různé aspekty řízení vztahů se zákazníky a nabízí jedinečné funkce a výhody. Zde jsou tři základní typy CRM:

1. Provozní CRM

Provozní CRM jsou navrženy tak, aby zefektivnily každodenní obchodní aktivity vaší společnosti související se správou zákazníků a potenciálních zákazníků. Zaměřují se na automatizaci a optimalizaci marketingových, prodejních a zákaznických procesů.

Klíčové funkce

 • Správa leadů
 • Automatizace prodeje
 • Automatizace marketingu
 • Automatizace služeb

2. Analytické CRM

Analytické CRM se zaměřují na sběr, analýzu a využití dat o zákaznících. Pomáhají firmám porozumět chování zákazníků, identifikovat trendy a dělat rozhodnutí podložené informacemi.

Klíčové vlastnosti

 • Data mining
 • Předpovídání prodeje
 • Segmentace zákazníků

3. Kolaborativní CRM:

Kolaborativní CRM jsou navrženy tak, aby zlepšovaly komunikaci a spolupráci mezi různými odděleními firmy a s externími zúčastněnými stranami. Jejich cílem je sdílet informace o zákaznících napříč týmy a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.

Klíčové funkce

 • Správa interakcí
 • Sdílení a kontrola dokumentů
 • Správa vztahů s partnery

Výběr správného typu pro vaši firmu:

Výběr správného typu CRM systému závisí na primárních potřebách vašeho podnikání:

 • Pokud je vaším cílem zlepšit provozní efektivitu v oblasti prodeje, marketingu a služeb zákazníkům, je nejlepší volbou provozní CRM.
 • Pro firmy zaměřené na využití zákaznických dat k rozhodování poskytne potřebné informace analytické CRM.
 • Pokud je prioritou zlepšení komunikace a spolupráce, zejména v podnicích s více odděleními nebo partnery, dobře vám poslouží CRM kolaborativní.

V mnoha případech mohou podniky potřebovat hybridní přístup, který kombinuje funkce různých typů CRM, aby plně vyhověl jejich požadavkům.

Posouzení vašich byznysových potřeb

Než se pustíte do výběru CRM, je nezbytné udělat krok zpět a důkladně posoudit potřeby vaší firmy. Pochopení toho, čeho chcete s CRM dosáhnout, vám pomůže při výběru systému, který bude v souladu s vašimi obchodními cíli a bude řešit vaše konkrétní problémy. Zde se dozvíte, jak efektivně vyhodnotit vaše obchodní potřeby:

1. Identifikujte své obchodní cíle

Začněte definováním jasných a měřitelných cílů, kterých chcete, aby vám CRM systém pomohl dosáhnout. Ať už jde o zvýšení prodeje nebo zlepšení udržení zákazníků, stanovení konkrétních cílů vám pomůže určit funkce, které v CRM potřebujete.

2. Analyzujte své současné procesy

Podívejte se na své současné procesy prodeje, marketingu a služeb zákazníkům. Identifikujte oblasti, které jsou neefektivní a daly by se zlepšit. Jejich pochopení vám umožní přesně určit funkce, které by mohly tyto nedostatky odstranit.

3. Zvažte cestu vašeho zákazníka

Zmapujte si cestu zákazníka od prvního kontaktu až po nákup. To vám pomůže pochopit body, ve kterých by CRM mohlo zlepšit zákaznickou zkušenost.

4. Zhodnoťte potřeby svého týmu

Zapojte svůj tým do procesu hodnocení. Shromážděte podněty z oddělení prodeje, marketingu a zákaznického servisu, abyste pochopili jejich problémy a zjistili, jaké nástroje potřebují, aby byli efektivnější.

5. Posouzení potřeb správy dat

Zvažte, jak v současné době spravujete údaje o zákaznících a co je třeba zlepšit. Dobré CRM by vám mělo pomoci centralizovat, organizovat a efektivněji využívat data.

6. Plánujte pro růst

Zamyslete se nad budoucími potřebami vaší firmy. Vyberte si CRM, které se může rozšiřovat spolu s vaším podnikáním a které pojme více zákazníků, uživatelů a dalších funkcí.

7. Zvažte rozpočet

Určete svůj rozpočet pro CRM systém. Nezapomeňte zvážit nejen počáteční náklady, ale také průběžné výdaje, jako jsou poplatky za předplatné, školení a případné úpravy.

Klíčové funkce CRM

Výběr správného CRM zahrnuje pochopení klíčových funkcí, které budou odpovídat vašim konkrétním potřebám a pomohou vám dosáhnout vašich cílů. Zde je přehled základních funkcí, které je třeba u CRM systému zvážit:

1. Správa kontaktů a leadů:

Základem každého CRM systému je jeho schopnost efektivně spravovat kontakty a potenciální zákazníky. To zahrnuje organizaci informací o zákaznících v centralizované databázi, sledování interakcí a správu prodejní pipeliny.

Zásadní aspekty:

 • Snadný import a export kontaktů
 • Možnost segmentace
 • Sledování aktivit každého kontaktu

2. Automatizace prodeje a marketingu:

Automatizační nástroje v rámci CRM mohou ušetřit čas a zvýšit efektivitu opakujících se úkolů, jako jsou e-mailové kampaně a kvalifikace leadů.

Klíčové přínosy:

 • Zjednodušené prodejní procesy
 • Personalizované marketingové kampaně
 • Hodnocení a péče o potenciální zákazníky

3. Analýza a reporting:

Analytika a reporting umožňují podnikům přijímat rozhodnutí založená na datech. Hledejte CRM, které nabízejí přizpůsobitelné přehledy o výkonnosti prodeje, chování zákazníků a efektivitě marketingu.

Na co se zaměřit:

 • Přizpůsobitelná zobrazení ovládacího panelu
 • Podrobné předpovědi prodeje
 • Sledování návratnosti investic

4. Přizpůsobení a integrace:

CRM by se mělo přizpůsobit vám, nikoliv naopak. Možnosti přizpůsobení a schopnost integrace se stávajícími nástroji (např. e-mail, sociální sítě, účetní software) jsou rozhodující pro maximalizaci hodnoty vašeho CRM.

Úvahy:

 • Vlastní pole a pracovní postupy
 • Integrace s klíčovými nástroji
 • Přístup k API rozhraní pro vlastní integrace

5. Uživatelské prostředí a přístupnost:

Intuitivní uživatelské rozhraní a snadný přístup, včetně dostupnosti z mobilních zařízení, zajistí, že váš tým bude CRM používat naplno. Nejlepší CRM je takové, které se bez problémů začlení do pracovního procesu vašeho týmu.

Zásadní funkce: 

 • Intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní
 • Mobilní přístup a dostupnost aplikací
 • Školení a zdroje podpory

6. Zabezpečení a dodržování předpisů:

S rostoucím významem ochrany osobních údajů se ujistěte, že vámi vybrané CRM splňuje příslušné předpisy (např. GDPR) a nabízí dostatečné bezpečnostní opatření pro ochranu vašich dat.

Bezpečnostní opatření, na která se zaměřte:

 • Šifrování dat
 • Kontrola přístupu uživatelů
 • Pravidelné bezpečnostní audity

7. Škálovatelnost:

CRM by mělo být schopné růst společně s vaší firmou. Škálovatelnost zahrnuje více než pouhé přidávání nových kontaktů; zásadní je i rozšiřování funkcí a integrací, které odpovídají měnícím se potřebám vaší firmy.

Výběr správného CRM

Ve chvíli, kdy se blížíte k rozhodovací fázi, je důležité pečlivě zvážit možnosti s ohledem na vaše určené obchodní potřeby. Zatímco výše uvedené funkce a úvahy poskytují pevný základ, konečný výběr systému CRM závisí na nalezení shody s vašimi konkrétními požadavky. To zahrnuje podrobné porovnání CRM platforem, pochopení jejich silných stránek a zaměření se na to, jak odpovídají vašim obchodním cílům.

Abychom vám pomohli v rozhodovacím procesu, připravili jsme sérii článků, které se hlouběji zabývají specifiky CRM systémů, přizpůsobených různým obchodním potřebám:

Tyto zdroje jsou navrženy tak, aby doplnily poznatky uvedené v této příručce, poskytly vám podrobnější pohled na konkrétní možnosti a pomohly vám učinit správný výběr. Zvážíte-li jedinečné potřeby své firmy a porovnáte-li je s nabídkou jednotlivých CRM, můžete si vybrat systém, který nejen splní vaše současné požadavky, ale také podpoří vaše budoucí ambice.

Závěr

Pamatujte, že nejlepší CRM systém je takový, který:

 • hladce zapadá do vašeho podnikání, aniž by vyžadoval drastické změny vašich procesů.
 • Poskytuje cenné informace o chování zákazníků a prodejních trendech, což vám umožní lépe přizpůsobit své strategie potřebám zákazníků.
 • Roste spolu s vaším podnikáním a nabízí škálovatelnost a flexibilitu pro přidávání dalších uživatelů, funkcí a integrací podle toho, jak se vaše podnikání vyvíjí.
 • Nabízí intuitivní uživatelské prostředí, čímž zajišťuje vysokou míru přijetí mezi členy vašeho týmu a zefektivňuje jejich každodenní úkoly a snižuje jejich časovou náročnost.
 • Zajišťuje bezpečnost a ochranu osobních údajů vašich zákazníků a dodržuje příslušné předpisy a normy.

Investice do CRM systému je investicí do budoucnosti vaší firmy. Se správným CRM můžete budovat pevnější vztahy se zákazníky, zvyšovat prodeje a vytvářet efektivnější a účinnější obchodní rozhodnutí. Dejte si na čas, udělejte si rešerši a vyberte si CRM systém, který je v souladu s vašimi obchodními cíli a strategiemi.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li pomoc při výběru správného CRM systému pro vaši firmu, neváhejte se na nás obrátit. 

Kontaktujte nás a objednejte si 30minutovou konzultaci zdarma!

Často kladené otázky

1. Co je to CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je platforma, která pomáhá firmám spravovat interakce se zákazníky a jejich data v průběhu celého cyklu zákazníka. Umožňuje zefektivnit procesy, zlepšit služby zákazníkům, podpořit prodej a zvýšit ziskovost.

2. Jaké jsou klíčové funkce CRM systému?

Klíčové funkce zahrnují centralizované ukládání dat, správu kontaktů, řízení prodeje, automatizaci marketingu, analytiku a reporting.

3. Jaké jsou typy CRM systémů?

Existují tři základní typy: provozní CRM (zaměřené na každodenní aktivity), analytické CRM (zaměřené na analýzu dat) a kolaborativní CRM (zaměřené na zlepšení komunikace a spolupráce).

4. Jaké je nejlepší CRM pro malé podniky?

"Nejlepší" CRM se liší v závislosti na konkrétních potřebách podniku, ale platformy jako HubSpot a Zoho jsou oblíbené pro svou škálovatelnost a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Témata: Sales

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...