GA4 vs. HubSpot: Komplexní srovnání analytických nástrojů

V tomto článku se ponoříme do důkladného srovnání dvou populárních platforem Google Analytics 4 a HubSpot Analytics se zaměřením na jejich silné a slabé stránky.

Obsah

Úvod

Stručný popis GA4 a HubSpotu

Co má GA4 a HubSpot společné

Rozdíly mezi HubSpot Analytics a GA4

HubSpot Analytics nebo Google Analytics?

Závěr

FAQ

Úvod

V dnešním firemním prostředí, které je orientováno především na data, jsou robustní analytické nástroje klíčové pro získávání informací, konání správných rozhodnutí a optimalizaci výkonu. Google Analytics 4 (GA4) a HubSpot jsou dvě všeobecně uznávané platformy, které firmám nabízejí možnost sledovat, analyzovat a využívat data za účelem efektivnějšího růstu. 

Může být však náročné posoudit, který si z těchto dvou nástrojů sloužících pro měření výkonnosti webových stránek zvolit, zda je lze používat společně nebo která data vám a vašemu týmu poskytnou ty nejcennější poznatky. Nicméně nemusíte se bát, vše podstatné jsme pro vás v tomto článku shrnuli. 

Stručný popis GA4 a HubSpotu

GA4 je moderní verze nástroje pro analýzu návštěvnosti webu. Přináší rozšířené možnosti sledování uživatelů napříč zařízeními a platformami díky propojení webových a mobilních aplikací. Nová verze klade důraz na sledování událostí a umožňuje lépe porozumět chování a cílům uživatelů. Pomocí GA4 lze také analyzovat konverze, vytvářet publika a měřit výkonnost kampaní.

 Rozhraní Google Analytics 4:

Snímek obrazovky 2023-05-17 113401

HubSpot Analytics je nástroj pro sledování výkonnosti marketingových aktivit a návštěvnosti webu. Poskytuje podrobné informace o návštěvnících, jejich interakcích i konverzích. Umožňuje sledovat klíčové ukazatele, jako je počet návštěv, míra konverze a efektivita kampaní. Díky integrovaným přehledům a grafům je v HubSpot Analytics možné také sledovat i analyzovat výsledky marketingových aktivit či identifikovat trendy v chování uživatelů.

 Rozhraní HubSpot Analytics:

Snímek obrazovky 2023-05-17 113752

Co má GA4 a HubSpot společné

Oba nástroje, HubSpot Analytics a GA4, mají několik společných funkcí:

Sledování konverzí

Sledování konverzí je důležitou funkcí pro měření úspěšnosti marketingových kampaní a sledování konverzních cest. Sleduje, jaké akce uživatelé na webových stránkách nebo v aplikaci provádějí a které vedou k požadovanému cíli, například k nákupu, vyplnění formuláře nebo stažení souboru.

HubSpot Analytics usnadňuje vytváření a sledování cílů konverze pomocí konverzních formulářů, měření počtu kliknutí na tlačítka a sledování konverzních událostí na webu. Poskytuje přehledné reporty o konverzích, jejich úspěšnosti a příslušných konverzních cestách. Pokud máte navíc vaše webové stránky vytvořené přímo v platformě HubSpot, můžete jednoduše a automaticky sledovat každé kliknutí na CTA tlačítka.

Měření konverzí v HubSpot Analytics:

Snímek obrazovky 2023-05-17 122244

GA4 přináší o něco pokročilejší sledování konverzí, protože umožňuje sledovat každou interakci návštěvníků webu v rámci jedné relace. Můžete si definovat a sledovat i vlastní události, které jsou relevantní pro váš web nebo aplikaci. To vám zajistí měření konverzí a cílů na základě konkrétních akcí, které uživatelé provedou. GA4 také poskytuje podrobné informace o konverzních cestách a analýzu úspěšnosti konverzí. 

Měření konverzí v GA4:

Snímek obrazovky 2023-05-17 122703

Zdroje návštěvy

HubSpot poskytuje komplexní přehled o zdrojích návštěvnosti webových stránek a umožňuje analyzovat organickou návštěvnost, přímou návštěvnost, sociální sítě, e-mail marketing, referaly a další údaje jak pro celý web, tak pro jednotlivé stránky. HubSpot navíc zvládá do zdrojů návštěvnosti zahrnout i offline zdroje, takže do analýzy můžete začlenit i kontakty, které byly získány offline cestou.

Grafické znázornění zdroje návštěv v HubSpot Analytics:

Snímek obrazovky 2023-05-17 124123

V GA4 lze získat přehled o zdrojích a médiích návštěvnosti, přičemž zdroj označuje původ návštěvnosti, například vyhledávač nebo doménu. Médium představuje kategorii zdroje, která zahrnuje organické vyhledávání, placené vyhledávání podle ceny za proklik a odkazování na web. V systému GA4 se tedy váš zdroj/médium může zobrazovat jako google/organic nebo facebook/referral, což je příklad kombinace složek zdroje a média.

Zdroj návštěv GA4:

Snímek obrazovky 2023-05-17 124555

Zobrazení stránek

Díky HubSpotu můžete sledovat počet zobrazení každé stránky, návštěvnost, konverze a další relevantní metriky související se zobrazením stránek. Jednou z výhod HubSpotu je přehledná vizualizace dat o zobrazených stránkách. S pomocí přizpůsobitelných grafů a reportů můžete snadno analyzovat a prezentovat veškeré své výsledky. HubSpot Analytics lze také snadno integrovat s dalšími funkcemi HubSpotu, jako je správa obsahu a automatizace marketingu, což vám umožňuje sledovat výkonnost konkrétních stránek v rámci celého marketingového procesu.

Zobrazení stránek v HubSpot Analytics:

Snímek obrazovky 2023-05-17 152750

Pomocí GA4 můžete získat přesné informace o počtu zobrazení každé stránky, návštěvnosti, doby strávené na stránce a dalších relevantních metrikách. Kromě toho vám GA4 umožňuje vytvářet pokročilé segmentace dat, díky čemuž můžete analyzovat zobrazení stránek podle různých kritérií, jako jsou země, zařízení nebo již zmíněný zdroj návštěvnosti. 

Zobrazení stránek v GA4:

Snímek obrazovky 2023-05-17 153101

Nastavení cílů

V HubSpot Analytics můžete snadno vytvářet a nastavovat cíle pro sledování konverzí. Cíle můžete definovat na základě konkrétních akcí, jako je například vyplnění formuláře, kliknutí na konkrétní tlačítko, stažení souboru nebo dokončení konkrétního kroku v nákupním procesu. Tato flexibilita vám pomůže přizpůsobit cíle vašim konkrétním marketingovým potřebám. 

Nastavení cílů v HubSpot Analytics:

Snímek obrazovky 2023-05-17 154912

GA4 rovněž nabízí možnost nastavení cílů pro sledování konverzí a úspěšnosti marketingových aktivit. Cíle můžete definovat na základě konkrétních událostí nebo stránek, které chcete sledovat. Lze je také nastavit například pro dosažení určitého počtu zobrazení stránek, zvýšení průměrné doby strávené na webu nebo dokončení nákupu.

Reportování návštěvnosti

Reportování návštěvnosti je k dispozici v HubSpotu i GA4 a poskytuje přehled o návštěvnících webu. HubSpot nabízí možnost sledovat trendy návštěvnosti v jednotlivých měsících, v jednotlivých letech a porovnávat vlastní rozsahy dat.

Reportování návštěvnosti v HubSpot Analytics:

Snímek obrazovky 2023-03-06 191557

Oproti tomu GA4 se do reportování návštěvnosti pouští hlouběji. Umožňuje analyzovat typy zařízení návštěvníků a sledovat nové a vracející se návštěvy, čímž nabízí podrobnější přehled o chování uživatelů.

Reportování návštěvnosti v GA4:

Snímek obrazovky 2023-05-17 160329

Rozdíly mezi HubSpot Analytics a GA4

Nyní se zaměříme na konkrétní vlastnosti a funkce, kterými obě platformy disponují a objektivně zhodnotíme, která je v dané oblasti více propracovanou.

1. Rozhraní

  • HubSpot Analytics poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které je komplexně integrováno do marketingové i prodejní platformy HubSpot CRM. Jeho rozhraní je navrženo speciálně pro potřeby analýzy inbound marketingu a spolu s jeho přizpůsobitelnými ovládacími panely nabízí komplexní přehledy, které zjednodušují složité obchodní údaje. Lze jej výstižně označit za "univerzální řešení" v oblasti business intelligence.

  • Oproti tomu GA4 je o něco složitější a může vyžadovat určitý čas na pochopení, zejména pokud jde o ovládací panely a filtry. Jako bezplatný nástroj se zaměřuje především na analýzu webových stránek.

2. Integrace dat

  • Výhodou HubSpotu je, že umožňuje integrovat data z různých HubSpot produktů, jako je CRM, e-mail marketing, sociální sítě či systém správy obsahu. Lze tak získat komplexnější pohled na vaše zákazníky.

  • Google Analytics 4 dokáže získávat data z různých zdrojů, ale nemá tak integrovanou CRM funkci jako HubSpot. Lze jej propojit s Google Ads a dalšími Google nástroji, ale integrace s nástroji třetích stran vyžaduje složitější nastavení.

3. Reportování

  • Analytika HubSpot je jednoduchá, vizuálně atraktivní a snadno pochopitelná. Umožňuje navíc vytváření vlastních přehledů a co se segmentace týče, tak ta je přímo spojena s CRM funkcemi HubSpotu, což umožňuje podrobně, ale stále jednoduše segmentovat kontakty a společnosti na základě libovolné vlastnosti. Pro jednoduchost a přímočaré reportování je tedy lepší alternativou HubSpot. 

  • Reportování GA4 je komplexnější a preciznější. Nabízí širokou škálu možností přizpůsobení a segmentace, což lze využít například k většímu přizpůsobení sestav a k vyčlenění konkrétních podmnožin dat k velmi podrobné analýze. K plnému využití je však potřeba více zkušeností. GA4 je lepší pro ty, kteří potřebují velmi detailní reportování.

4. Náklady

  • Analytické funkce jsou součástí sady nástrojů HubSpot a jsou zpoplatněny. Cena se liší podle zvoleného cenového balíčku.

  • GA4 je k dispozici zdarma, takže je dostupný pro firmy všech velikostí. K dispozici je také prémiová verze Google Analytics 360, která nabízí více funkcí, ovšem za určitý poplatek. Pokud vám záleží na ceně, je Google Analytics 4 výhodnější.

5. Zákaznická podpora

  • HubSpot nabízí rozsáhlou zákaznickou podporu, včetně telefonické podpory, e-mailu a znalostní databáze. Pokud jde o zákaznickou podporu, má HubSpot oproti GA4 převahu.

  • Zákaznická podpora GA4 se skládá především z online zdrojů a fór. Přímá podpora může být hůře dostupná a to především pro menší firmy. 

HubSpot Analytics nebo Google Analytics?

V následující tabulce jsou znázorněny silné stránky každého nástroje:

Google Analytics 4

HubSpot Analytics

GA4 vyniká v poskytování podrobné analýzy návštěvnosti webu. 

Hlavní výhoda HubSpotu spočívá v jeho schopnosti přímo prezentovat vliv na pipeline a příjmy. Umožňuje bez problémů monitorovat generování leadů a výkonnost konverzního trychtýře.

Podrobné reporty o zařízeních, ze kterých přichází návštěvíci na vaše webové stránky, což vám umožňuje optimalizovat váš web například pro mobilní telefony.

Systém optimalizace obsahu (COS), který vám bez námahy zajistí, že vaše sada webových stránek bude dodržovat osvědčené SEO postupy vyhledávače Google.

Google Analytics je ideální pro získávání informací o zapojení návštěvníků vašich webových stránek.

HubSpot je vhodný pro získávání marketingových reportů s precizními daty.

Google Analytics vám umožňuje získat obecný přehled o aktivitě na vašich webových stránkách v daném časovém období nebo mezi určitými skupinami lidí. 

V HubSpotu je daleko jednodušší sledovat chování konkrétních uživatelů a jejich konverzních cest v čase. HubSpot umožňuje sledovat, kdo vám poskytl jaké informace a jakou cestou se k vám dostal.

Služba Google Analytics je vynikající v získávání hlubokých informací o různých skupinách publika.

Velká síla HubSpotu spočívá v možnosti personalizace a vytváření vlastních reportů.

Závěr

Závěrem lze říci, že HubSpot  může být silným soupeřem v oblasti analytiky webových stránek. Ačkoli je Google Analytics 4 pro mnoho firem nejoblíbenější volbou, rozhodně není jedinou možností.

HubSpot odlišují určité charakteristické přednosti, zejména pokud jde o řízení vztahů se zákazníky a jednoduchost použití. Díky propracovanému CRM systému umožňuje HubSpot Analytics především B2B společnostem detailně sledovat interakce se zákazníky a poskytuje tak užitečné informace, které mohou podpořit marketingové a prodejní iniciativy. 

Bezproblémová integrace HubSpotu s dalšími marketingovými a obchodními nástroji navíc zefektivňuje proces analýzy dat a přináší cenné informace do jednoho snadno ovladatelného centra. To z něj činí obzvláště užitečný prostředek pro B2B společnosti, které chtějí konsolidovat svá data a vyvodit z nich smysluplné a využitelné závěry.

Z našeho pohledu tvrzení, že Google Analytics 4 je pro firmy tou nejrozumnější volbou, může být již přežitkem. Vzhledem k tomu, že se svět byznysu neustále vyvíjí, je pro firmy zásadní zkoumat a posuzovat celou řadu nástrojů, aby zůstaly konkurenceschopné. HubSpot Analytics si v tomto ohledu rozhodně zaslouží seriózní pozornost.

Pokud vás náš článek zaujal a chtěli byste se o HubSpotu dozvědět více, přečtěte si i náš článek na téma “Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu.” V případě, že si nejste jistí, jaké řešení je pro vaší firmu to pravé, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s výběrem pomůžeme.

FAQ

1. Jaké jsou klíčové výhody Google Analytics 4?

GA4 nabízí pokročilé funkce pro sledování návštěvnosti webu a aplikací, zahrnující i analýzu chování uživatelů, měření konverzí a identifikaci klíčových segmentů.

2. Jaké jsou hlavní výhody HubSpot Analytics?

Integrované prostředí pro správu obsahu, automatizaci marketingu a sledování interakcí se zákazníky.

3. Jaký je rozdíl v dostupných reportech mezi oběma platformami?

Google Analytics 4 se zaměřuje převážně na reportování návštěvnosti a chování uživatelů, zatímco HubSpot Analytics poskytuje širší škálu reportů zahrnujících například informace o kampaních, e-mailech, sociálních sítích a konverzích.

4. Kolik stojí GA4 a HubSpot Analytics?

GA4 je zdarma; cena HubSpot Analytics závisí na plánu a rozsahu užívání dalších funkcí.

5. Jak je s ochranou soukromí dat u GA4 a HubSpot Analytics?

Obě platformy nabízejí nástroje pro anonymizaci dat a dodržování soukromí dle standardů (např. GDPR).

Témata: Analytics, HubSpot

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...