Základy inbound marketingu

Inbound marketing je účinný nástroj, který pomáhá firmám zvýšit jejich viditelnost, přilákat potenciální zákazníky a změnit je na klienty.

Obsah

Úvod

Co je to inbound marketing?

Inbound vs. outbound marketing

Příklady kanálů inbound marketingu

Výhody inbound marketingu

Tvorba strategie inbound marketingu

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

V tomto článku se budeme zabývat základy inbound marketingu a prozkoumáme několik užitečných tipů, jak začít s jeho realizací. Doufáme, že vám tento článek poskytne užitečné informace, které vám pomohou posunout vaše úsilí v oblasti inbound marketingu na vyšší úroveň. A to bez ohledu na to, zda s ním teprve začínáte, nebo již máte nějakou strategii zavedenou.

Co je to inbound marketing?

Inbound marketing je digitální marketingová strategie, která se zaměřuje na vytváření obsahu přizpůsobeným potřebám potenciálních zákazníků, kteří již hledají informace související s produkty nebo službami nabízenými vaší firmou.

Inbound strategie se zaměřují na přilákání návštěvníků, péči o potenciální zákazníky a uzavírání prodejů prostřednictvím taktik jako je vytváření videí, webinářů, podcastů, kampaní na sociálních sítích, e-mailového marketingu a psaní článků. Díky tomu si zajistíte oslovení těch nejvhodnějších potenciálních zákazníků ve správný čas s tím správným obsahem.

Tradičně se inbound marketing dělí na čtyři různé fáze: zaujmutí, konverze, uzavření a péče.

Inbound-Marketing-Proces

 

  1. Ve fázi “zaujmutí" jde o zviditelnění vaší firmy prostřednictvím obsahu, který přiláká potenciální zákazníky. To může zahrnovat články na blogu a tvorbu dalšího obsahu, jako jsou videa či podcasty, kampaně na sociálních sítích, e-mailový marketing a optimalizace pro vyhledávače (SEO).
  2. Ve fázi "konverze" se snažíte maximálně zhodnotit získané leady tím, že z nich pomocí formulářů k odběru, tlačítek s výzvou k akci (call-to-action, neboli CTA) a cílových stránek (landing pages) vytvoříte kandidáty připravené k prodeji.
  3. Dále následuje fáze "uzavření", která se zaměřuje na přeměnu těchto perspektivních zákazníků (leadů) v platící klientelu. Díky poskytování užitečných informací a návodů v průběhu této fáze je pravděpodobnější, že se rozhodnou k nákupu u vás.
  4. A konečně fáze “péče" se zaměřuje na vytváření pozitivního zážitku pro každého zákazníka a umožňuje mu stát se zastáncem značky prostřednictvím věrnostních programů, systémů odměn, průzkumů atd.

Inbound vs. outbound marketing

Beige Minimalist Social Media Dos And Donts Tips Facebook Post-1

Inbound marketing a outbound marketing jsou dvě různé strategie, které mohou firmy používat k oslovení potenciálních zákazníků. Outbound marketing je tradičnější forma reklamy, kdy firmy aktivně šíří své sdělení prostřednictvím metod, jako je televize, rádio nebo tištěná reklama.

Naopak inbound marketing se zaměřuje na získávání zákazníků vytvářením hodnotného obsahu, který vyhledávají na základě svých potřeb.

Poskytováním užitečných materiálů, jako jsou příspěvky na blogu a elektronické knihy, si můžete u potenciálních zákazníků vybudovat důvěru a důvěryhodnost a zvýšit tak své šance, že se z nich stanou platící zákazníci.

Je však důležité mít na paměti, že stále existuje čas a místo pro používání outbound marketingu. Ve skutečnosti některé z nejúspěšnějších marketingových strategií využívají kombinaci obou.

Příklady kanálů inbound marketingu

Inbound marketing zahrnuje kombinaci mnoha různých kanálů a taktik. Některé z těch, které podniky používají nejčastěji, jsou:

1. Obsahový marketing


Obsahový marketing zahrnuje vytváření obsahu, jako jsou příspěvky na blogu, videa, podcasty, webináře a další formy médií, které mají přilákat potenciální zákazníky a zaujmout je vaší značkou. 

To může vypadat jako vytváření příspěvků na blog o tématech souvisejících s vaším oborem, vytváření videonávodů, které ukazují, jak používat vaše produkty a nebo můžete pořádat živé vysílání Q&A prostřednictvím platforem sociálních médií, jako je Facebook Live a Instagram stories. 

V neposlední řadě je také užitečné psát návody pro lidi, kteří hledají řešení související s problémy, na které právě vy znáte odpovědi. Možností je zkrátka spousta.

2. Optimalizace pro vyhledávače (SEO)


SEO je další důležitou strategií inbound marketingu, která vám může pomoci zvýšit viditelnost vašich webových stránek ve vyhledávačích, jako jsou Google a Seznam. SEO zahrnuje optimalizaci klíčových prvků vašich webových stránek, jako jsou titulní značky a meta popisy, s cílem zlepšit jejich umístění v rámci stránek s výsledky vyhledávání v prohlížečích.

3. Marketing sociálních sítí


Sociální média umožňují navázat kontakt s potenciálními zákazníky a budovat vztahy na platformách, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Vytvářením obsahu, který je přizpůsoben vaší cílové skupině, ji můžete zapojit do smysluplných konverzací a prokázat své odborné znalosti. 

4. E-mailový marketing


E-mailový marketing je jednou z nákladově nejefektivnějších forem příchozího marketingu. Tato strategie zahrnuje rozesílání e-mailů obsahujících cenné informace nebo nabídky na seznam odběratelů, kteří se přihlásili k odběru e-mailů od vás. E-mailové kampaně lze použít k výchově potenciálních zákazníků a jejich přeměně na platící zákazníky. 

Výhody inbound marketingu

Inbound marketing nabízí podnikům řadu výhod. Zde jsou některé z těch nejdůležitějších:

1. Cenová výhodnost


Ve srovnání s tradičními strategiemi outbound marketingu je inbound marketing finančně úsporný, protože se nespoléhá na drahou masovou reklamu ani na cold calling. Má propracovanější cílení, které vede k vyšší návratnosti investic.

2. Důvěryhodnost


Poskytováním užitečných informací, jako jsou příspěvky na blogu a videa přizpůsobená potřebám potenciálních zákazníků, si u nich můžete získat důvěru a důvěryhodnost. Zákazníci tak získají příznivý dojem o vaší firmě ještě předtím, než vás osloví.

3. Cílený přístup


Inbound marketing umožňuje podnikům lépe cílit na potenciální zákazníky díky využití dat a analytiky. Tato data lze využít k vytvoření efektivnějších kampaní, které jsou přizpůsobeny zájmům cílové skupiny.

4. Dlouhodobá partnerství


Inbound marketing umožňuje budovat vztahy se zákazníky, posilovat loajalitu a důvěru a vytvářet dlouhodobé pouto. Průběžným publikováním užitečného obsahu zajistíte, že se z nich stanou stálí zákazníci na dlouhá léta dopředu.

Tvorba strategie inbound marketingu

Vytváření účinné strategie inbound marketingu by mělo začít následujícími kroky:

1. Definujte svou cílovou skupinu


Začněte tím, že identifikujete profil ideálního zákazníka a tím porozumíte jeho potřebám, pain points a způsobům chování. Skvělým nástrojem je k tomu funkce Buyer Persona v softwaru Hubspot. To vám pomůže vytvářet obsah, který s nimi bude rezonovat a v konečném důsledku je přiláká k vaší značce.

2. Stanovte si marketingové cíle


Stanovte si konkrétní, měřitelné cíle, které jsou v souladu s vašimi obchodními cíli. Můžete se například zaměřit na zvýšení návštěvnosti webových stránek, generování potenciálních zákazníků nebo zvýšení angažovanosti v sociálních médiích.

3. Vypracujte obsahovou strategii


Zmapujte typy obsahu, které osloví vaši cílovou skupinu, jako například příspěvky na blogu, webové semináře, podcasty nebo příspěvky na sociálních sítích. Zvažte témata a formáty, které vaše publikum nejvíce zaujmou.

4. Vytvořte obsah


Začněte vytvářet obsah, který je v souladu s vaší content strategií. Dbejte na to, aby byl kvalitní, informativní a měl pro vaše publikum přidanou hodnotu. Nezapomeňte ho také optimalizovat pro vyhledávače a sdílet na sociálních sítích.

5. Zaveďte taktiku generování potenciálních zákazníků (lead generation)


Najděte způsoby, jak získat kontaktní informace od vašich návštěvníků webových stránek - například prostřednictvím registračních formulářů nebo tlačítek CTA. To vám umožní je dále oslovit a případně přeměnit na zákazníky.

6. Implementujte strategie k péči o potenciální zákazníky (lead nurturing)


Pečujte o své potenciální zákazníky e-mailovým marketingem a dalšími taktikami. Tím o ně budete nenuceně usilovat a postupně budovat důvěru potřebnou k tomu, aby se cítili více připraveni na nákup právě u vás.

7. Sledujte a analyzujte výsledky kampaní


K měření výkonnosti kampaní inbound marketingu používejte nástroje jako Google Analytics. Tato data využijte k vylepšení své strategie a postupnému zlepšování výsledků.

Dodržováním těchto kroků si vytvoříte pevný základ pro získávání nových zákazníků. Nezapomeňte však, že inbound marketing je dlouhodobá strategie, která vyžaduje neustálé úsilí a optimalizaci. 

Závěr

Na závěr můžeme shrnout, že je inbound marketing pro firmy všech velikostí skvělým způsobem, jak oslovit a generovat potenciální zákazníky. Umožňuje vytvářet kvalitní obsah šitý na míru konkrétně vašemu cílovému publiku a navázat s ním kontakt prostřednictvím více kanálů. 

Výhod inbound marketingu je celá řada, včetně cenové úspornosti a budování větší důvěryhodnosti. Navíc může být účinnější než outbound strategie, protože vám umožňuje oslovit spotřebitele, kteří se již zajímají o to, co nabízíte.

Chcete-li maximalizovat úspěšnost svého úsilí v oblasti inbound marketingu, je důležité vytvořit strategii, která zohlední vaši cílovou skupinu, platformy, které používají, a typ obsahu, který u nich bude mít nejlepší odezvu.

Dodržováním těchto kroků zajistíte, že váš plán inbound marketingu bude úspěšný a hlavně skončí zvýšením vašich zisků.

Často kladené otázky

1. Co je inbound marketing?

Inbound marketing se zaměřuje na tvorbu obsahu přizpůsobeného potenciálním zákazníkům, péči o zájemce a uzavírání prodejů prostřednictvím různých digitálních taktik.

2. Čím se liší inbound marketing od outbound marketingu?

Outbound marketing zahrnuje tradiční reklamní metody, zatímco inbound marketing přitahuje zákazníky tím, že vytváří hodnotný, cílený obsah.

3. Jaké jsou čtyři etapy inbound marketingu?

Etapy jsou: zaujmutí, konverze, uzavření a péče.

4. Jaké jsou příklady kanálů inbound marketingu?

Content marketing, optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketing na sociálních sítích (SMM) a e-mailový marketing.

5. Jaké jsou výhody inbound marketingu?

Výhody zahrnují nákladovou efektivitu, zvýšenou důvěryhodnost, cílený přístup a dlouhodobé vztahy se zákazníky.

6. Jak vytvořím strategii inbound marketingu?

Definujte svou cílovou skupinu, stanovte marketingové cíle, vypracujte obsahovou strategii, vytvářejte obsah, nastavte taktiku generování leadů, implementujte strategie pro péči o zájemce a sledujte a analyzujte výsledky.

7. Jak dlouho trvá, než uvidím výsledky inbound marketingu?

Inbound marketing je dlouhodobá strategie, přičemž výsledky se liší v čase v závislosti na aktivitách a optimalizaci.

8. Lze kombinovat inbound a outbound marketing?

Ano, kombinace obou strategií může vést k ucelenějšímu a úspěšnějšímu marketingu.

9. Jaký typ obsahu bych měl vytvářet pro inbound marketing?

Vytvářejte relevantní, informativní a hodnotný obsah, který osloví vaši cílovou skupinu, jako jsou blogové příspěvky, videa, webináře, podcasty nebo příspěvky na sociálních sítích.

Topics: Marketing, Inbound Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Barbora Nováková

Napsal

Barbora Nováková

Barbora je juniorní marketingový konzultant s vášní pro nejnovější technologie a byznys trendy. V minulosti získala praxi ve společnostech jako Colgate-Palmolive a Zeppelin.

Blog
Základy no-code a jeho výhody

Základy no-code a jeho výhody

Připravte se na převratný způsob výkonu práce s technologií no-code. V tomto článku se budeme ...

Porovnání nástrojů pro Account-Based Marketing

Porovnání nástrojů pro Account-Based Marketing

V tomto článku se zaměříme na populární nástroje, které lze využít pro implementaci Account-Based ...

Role lead generation v rámci B2B prodejního procesu

Role lead generation v rámci B2B prodejního procesu

Pojďme se podívat na význam role lead generation v rámci B2B prodeje. Prozkoumáme, jak může ...

Jak mohou univerzity využít HubSpot ke zlepšení svých aktivit

Jak mohou univerzity využít HubSpot ke zlepšení svých aktivit

Tento článek pojednává o výhodách tohoto nástroje ve vztahu k univerzitám, o tom, jak univerzitám ...

Jak zavést Account-Based Marketing ve vaší firmě

Jak zavést Account-Based Marketing ve vaší firmě

Následující článek vám poskytne podrobný přehled, jak tento typ marketingu implementovat ve vaší ...

Úvod do digitálního marketingu

Úvod do digitálního marketingu

V tomto článku vám poskytneme kompletní úvod do světa digitálního marketingu. Prozkoumáme jeho ...

Jak využít AI v marketingu

Jak využít AI v marketingu

Umělá inteligence (AI) v posledních letech zaznamenala významný pokrok a našla si cestu do mnoha ...

ActiveCampaign vs Hubspot: Který nástroj je pro vás ten pravý?

ActiveCampaign vs Hubspot: Který nástroj je pro vás ten pravý?

V tomto článku srovnáme jedny ze dvou nejoblíbenějších nástrojů ActiveCampaign a HubSpot tak, ...

Novinky ze světa digitálu (únor 2023)

Novinky ze světa digitálu (únor 2023)

Grow online (únor 2023) Novinky ze světa online a růstového marketingu, které by vám neměly ...

Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

V tomto článku se budeme zabývat tím, co je SEO, jaké jsou jeho klíčové prvky a osvědčené postupy, ...

Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu

Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu

S tím, jak se firmy vyvíjejí a rostou, je stále důležitější mít efektivní přístup ke všem aspektům ...

Základy inbound marketingu

Základy inbound marketingu

Inbound marketing je účinný nástroj, který pomáhá firmám zvýšit jejich viditelnost, přilákat ...