Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, jak vytvářet poutavá videa, která nejen zaujmou vaše publikum, ale také přinesou reálné výsledky.

Obsah

Úvod

1. Definice cílové skupiny

2. Stanovení jasných cílů a metrik

3. Vytvořte přesvědčivé marketingové sdělení

4. Vyberte správné typy videí

5. Využijte vaše videa vícekrát

6. Síla vertikálních videí

7. Zaměřte se na video SEO pro lepší viditelnost

8. Optimalizace videí pro konverze

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Videoobsah se stal dominantní silou v marketingové komunikaci a změnil způsob, jakým firmy interagují se svým publikem. Více než 85 % podniků nyní využívá video jako klíčový marketingový nástroj, což ukazuje, že videoobsah již není pouze možností, ale stává se základním pilířem úspěšné marketingové strategie. Vytvoření kvalitního videoobsahu je však pouze začátek; skutečný úspěch vyžaduje strategický přístup, který odpovídá vašim obchodním cílům a potřebám publika.

Proč je video tak účinné? Důvod je prostý: kombinuje vizuální a zvukové prvky, které efektivně předávají složité informace v atraktivní a snadno přijímatelné formě. To z něj činí ideální formát umožňující značkám vytvářet silný emocionální vztah s diváky a zanechat u nich trvalý dojem.

Přestože je video obsah vysoce efektivní, mnoho firem se pouští do jeho využívání bez jasné strategie, což často vede k neuspokojivým výsledkům. Dobře promyšlená strategie zajišťuje, že každý kus obsahu má jasný účel a přispívá k dosažení celkových marketingových cílů.

Co přesně znamená strategie videoobsahu?

Strategie videoobsahu zahrnuje plánování, tvorbu, distribuci a analýzu videí s cílem dosáhnout specifických marketingových cílů. Tento plán řídí vaše nápady a zajišťuje, že jsou v souladu s vašimi širšími marketingovými cíli a komunikací značky. Strategický přístup vám umožní efektivně rozdělovat zdroje, cílit na správné publikum a hodnotit účinnost vašeho videoobsahu.

Jaké jsou výhody videoobsahu?

Videoobsah se stal nepostradatelným nástrojem pro firmy napříč odvětvími z několika důvodů:

 • Vyšší angažovanost: Videa jsou více poutavá než jiné typy obsahu, dokážou udržet pozornost diváků déle.
 • Vyšší míra konverze: Vložení videa na vstupní stránky může zvýšit míru konverze o více než 80 %. Videa mají přímý vliv na prodej díky jejich schopnosti efektivně vysvětlovat produkty a služby.
 • Vylepšené SEO: Videa mohou pozitivně ovlivnit hodnocení vašich webových stránek ve vyhledávačích.
 • Silnější emocionální vazba: Videa mají unikátní schopnost vyvolávat emoce, díky čemuž se stávají vynikajícím nástrojem pro budování loajality a důvěry.

1. Definice cílové skupiny

Tento krok zajistí, že váš obsah bude přizpůsoben specifickým potřebám, preferencím a chování publika, které bude na vaše sdělení s největší pravděpodobností reagovat. Níže naleznete postupy, jak efektivně definovat a pochopit vaše publikum:

 • Analýza publika: Shromážděte demografické údaje, jako jsou věk, pohlaví a lokalita, stejně jako psychografické informace, například zájmy, hodnoty a životní styl.
 • Vytvoření person kupujících: Sestavte detailní profily (persony) vašich ideálních zákazníků, které obsahují nejen demografické údaje, ale i informace o jejich potřebách, preferovaných typech obsahu a faktorech ovlivňujících jejich rozhodování.
 • Analýza zpětné vazby od zákazníků: Využijte zpětnou vazbu od stávajících zákazníků k získání představ o tom, co si na vašem produktu nebo službě nejvíce cení. Toto může nabídnout užitečné náhledy na typy videoobsahu, které by mohly potenciální zákazníky oslovit.
 • Analýza konkurence: Prozkoumejte videoobsah vašich konkurentů a zjistěte, jak se zaměřují na podobné publikum. Identifikujte mezery v jejich přístupu, které byste mohli vyplnit svým unikátním obsahem.

Příklad využití: Implementací těchto strategií by malý e-shop specializující se na outdoorové vybavení mohl zjistit, že jeho cílová skupina klade velký důraz na udržitelnost. Následně by mohl vytvářet videoobsah, který by se zaměřil na ekologické aspekty jeho produktů a jejich přínos k ochraně životního prostředí.

Tabulka: Příklad persony kupujícího outdoorového vybavení

Kritérium

Popis

Věk

25-40 let

Zájmy

Pěší turistika, kempování, ochrana životního prostředí

Potřeby

Hledání odolného a ekologického outdoorového vybavení

Preferovaný typ obsahu

Ukázky produktů, reference uživatelů, návody "jak na to"

Preference sociálních sítí

Instagram, YouTube, Pinterest

 

Vytváření cíleného video obsahu na základě dobře definovaného publika zajistí, že vaše videa budou mít u diváků hlubší odezvu.

2. Stanovení jasných cílů a metrik

Je nezbytné stanovit jasné a realizovatelné cíle pro váš videoobsah, aby bylo možné efektivně řídit vaši strategii a měřit její úspěch. Tyto cíle by měly být v souladu s vašimi širšími marketingovými ambicemi a dostatečně konkrétní pro měření.

Využijte SMART cíle

Cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené. Tento rámec zajišťuje, že vaše cíle jsou jasně definované a splnitelné v daném časovém horizontu.

Určete klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) 

Na základě vašich cílů vyberte KPIs, které umožní měřit úspěch vašeho videoobsahu. Mezi běžné video metriky patří:

 • Počet zhlédnutí: Měří, kolikrát bylo video zhlédnuto.
 • Míra zapojení: Zaznamenává lajky, sdílení, komentáře a další interakce.
 • Míra prokliku (CTR): Udává procento diváků, kteří reagují na výzvu k akci nebo kliknou na odkaz ve videu.
 • Míra konverze: Procento diváků, kteří po zhlédnutí videa provedou požadovanou akci, jako je nákup produktu nebo registrace k odběru novinek.
 • Doba sledování: Celková doba, po kterou diváci sledují vaše video.

Ujistěte se, že každé video má jasně definovaný cíl, který je v souladu s celkovou obchodní strategií. Například, pokud je vaším cílem zvýšit povědomí o produktu, mělo by být video navrženo tak, aby účinně prezentovalo a vysvětloval výhody produktu.

3. Vytvořte přesvědčivé marketingové sdělení

Úspěch vašeho videoobsahu značně závisí na síle a srozumitelnosti vašeho marketingového sdělení. Přesvědčivé sdělení rezonuje s vaším publikem, komunikuje hodnoty vašeho produktu či služby a motivuje diváky k akci. Zde je návod, jak vytvořit efektivní sdělení, které zaujme:

 • Zaměřte se na vaši jedinečnou prodejní nabídku (USP): Identifikujte, v čem se váš produkt nebo služba odlišuje od konkurence. Vaše USP by mělo řešit konkrétní potřeby nebo problémy vaší cílové skupiny.
 • Navažte emocionální spojení s publikem: Využijte emoční apel a vytvořte osobní vztah s publikem. Emoční zapojení je klíčové pro motivaci diváků k akci a věrnosti značce.
 • Jasnost a stručnost: Vaše sdělení by mělo být jasné a srozumitelné. Vyvarujte se složitým formulacím, které by mohly publikum zmást. Jasné sdělení usnadní divákům pochopení nabídky a následné kroky.
 • Zahrňte výrazné výzvy k akci (CTA): Každé video by mělo obsahovat jasné CTA, ať už se jedná o návštěvu vašich webových stránek, přihlášení k odběru newsletteru nebo k nákupu. Ujistěte se, že CTA je dobře viditelné a je zopakováno v klíčových momentech videa.

4. Vyberte správné typy videí

Různé formáty videí slouží různým účelům, ať už jde o vzdělávání zákazníků, prezentaci produktových vlastností nebo sdílení firemních novinek.

Časté typy marketingových videí:

Typ videa

Účel

Ideální fáze cesty zákazníka

Vysvětlující videa

Zjednodušení složitých konceptů nebo produktů

Uvědomění

Ukázka produktu

Ukázat použití a výhody produktu

Zvažování

Zkušenosti

Budování důvěry prostřednictvím zákazníků

Rozhodování

Tutoriály

Vzdělávat zákazníky o efektivním používání produktů

Po nákupu

Příběh značky

Create emotional connections with the audience

Uvědomění

Webináře

Poskytování podrobných informací a získávání potenciálních zákazníků

Zvažování

5. Využijte vaše videa vícekrát

Při tvorbě videí plánujte s představou jejich budoucího znovupoužití. Uvažujte, jak lze jednotlivé segmenty adaptovat do různých formátů. To vám následně umožní vytvářet obsah, který je univerzální a snadno přizpůsobitelný pro různé platformy.

Praktický příklad opětovného použití:

Řekněme že pořádáte webinář na téma, které rezonuje s vaším publikem. Tento obsah lze následně přetvořit do:

 • Krátkých videoklipů pro rychlou ukázku na sociálních sítích.
 • Rozsáhlého blogového příspěvku, který shrnuje klíčové body pro ty, kteří dávají přednost textovému zdroji.
 • Série podcastových epizod, které se detailněji zabývají jednotlivými body diskuse.

Efektivní strategie opětovného použití zajistí, že váš videoobsah osloví co nejširší publikum v těch nejvhodnějších formátech. Tím nejen prodloužíte životnost svého původního obsahu, ale také zvýšíte celkovou efektivitu vaši tvorby.

6. Síla vertikálních videí

Nárůst používání smartphonů výrazně změnil způsob, jakým lidé konzumují obsah. S více než 5,44 miliardami uživatelů mobilních zařízení po celém světě se vertikální videa stala základním formátem pro marketéry zaměřující se na publikum využívající především mobilní telefony.

Výhody vertikálních videí:

 • Vylepšený uživatelský zážitek: Vertikální videa odpovídají přirozenému držení telefonů, což umožňuje pohodlné sledování bez potřeby otáčení zařízení.
 • Ponoření do celé obrazovky: Vertikální formát vyplňuje celou obrazovku telefonu, což zajišťuje poutavější zážitek ze sledování.
 • Optimalizace pro tiché sledování: Mnoho uživatelů preferuje sledování videí bez zvuku. Vertikální videa s titulky jsou efektivní i při ztlumeném zobrazení.
 • Vyšší míra dokončení: Vertikální videa mají často lepší míru dokončení, což znamená, že diváci je sledují až do konce častěji než jiné formáty.
 • Přizpůsobivost napříč platformami: Sociální sítě jako Instagram, Snapchat a TikTok upřednostňují vertikální videa.
 • Jednoduchá tvorba: Vertikální videa lze snadno natáčet na chytrých telefonech a nepotřebují vždy vysoké produkční náklady pro efektivní využití.

7. Zaměřte se na video SEO pro lepší viditelnost

Optimalizace videoobsahu pro vyhledávače je klíčová pro dosažení širšího publika na platformách jako je YouTube, aktuálně druhým největším vyhledávačem na světě. Efektivní SEO strategie pro videa zahrnuje několik důležitých kroků, které zvyšují jak viditelnost, tak zapojení diváků.

Optimalizace názvů a popisů videí:

Zajistěte, aby názvy vašich videí byly stručné a poutavé, ideálně do 60 znaků, aby nedošlo k jejich zkrácení ve výsledcích vyhledávání. Zahrněte klíčová slova, která vaše publikum hledá, což zlepší viditelnost videa. Popisy by měly rovněž obsahovat klíčová slova a odkaz na vaše webové stránky, což může podnítit diváky k další akci a zvýšit míru konverze.

Vylepšení tagů a metadat:

Tagy jsou důležité pro zobrazení vašeho videa v souvisejících vyhledáváních. Použijte relevantní a přesné tagy, aby se vaše video lépe přiřadilo k podobnému obsahu na platformě. Metadata, by měla být pečlivě vyplněna relevantními klíčovými slovy pro zlepšení vyhledatelnosti.

Poutavé náhledy (thumbnails):

Thumbaily jsou to první, čeho si potenciální diváci všimnou, proto je důležité, aby byly vizuálně atraktivní a odpovídaly obsahu videa. Efektivní thumbnail může výrazně zvýšit míru prokliků.

8. Optimalizace videí pro konverze

Optimalizace videoobsahu pro konverze je klíčová pro transformaci zhlédnutí na realizovatelné výsledky, jako jsou prodeje, registrace, nebo jiné požadované akce.

Jasné výzvy k akci (CTA)

Na konci každého videa umístěte jasnou a přesvědčivou výzvu k akci. Jasně specifikujte, co mají diváci udělat dále, ať už je to přihlášení k odběru vašeho kanálu, návštěva vašich webových stránek, nebo provedení nákupu. Přímé CTA pomáhá eliminovat jakoukoliv nejistotu a motivuje diváky k dalšímu kroku.

Lákavé nabídky

Motivujte diváky k akci zařazením speciálních nabídek. Například slevový kód na konci recenzního videa nebo exkluzivní obsah pro předplatitele může významně zvýšit konverze.

Strategická vyskakovací okna

V klíčových momentech videa začleňte nenápadná vyskakovací okna, která připomínají CTA nebo nabízejí další pobídky. Tato okna by měla umocnit zážitek ze sledování poskytnutím relevantní hodnoty, aniž by diváky rušila.

Průběžné testování a analýza:

 • A/B testování: Experimentujte s různými verzemi videí, aby jste zjistili, které prvky, jako jsou CTA, nabídky, nebo délka videa, vedou k nejvyšším konverzím.
 • Analytika: Sledujte, jak si vaše videa vedou z hlediska konverzního poměru a dalších klíčových metrik. Získané poznatky vám umožní zdokonalit vaše metody a následně upravit vaši strategii.

Závěr

Videoobsah je dynamickým a účinným médiem, které může značkám významně pomoci dosáhnout jejich marketingových cílů. Vypracováním strategie videoobsahu, která je zároveň plná informací a kreativní, mohou firmy zajistit, že jejich sdělení nejen osloví, ale i rezonuje s cílovým publikem, což v konečném důsledku povede ke smysluplnému zapojení a reálným výsledkům.

Pokud chcete posunout svou strategii videoobsahu na vyšší úroveň a dosáhnout konkrétních, měřitelných výsledků, naše služby jsou tu právě pro vás. Nabízíme personalizované řešení, které bude perfektně ladit s vašimi obchodními cíli a zároveň maximálně zapojí vaše publikum. Neváhejte a rezervujte si 30 minutovou konzultaci zdarma a zjistěte, jak může síla video marketingu pomoci vaší firmě.

Často kladené otázky

1. Co je to strategie videoobsahu?

Strategie videoobsahu je plán, který popisuje, jak vaše firma využije videoobsah k dosažení specifických marketingových cílů. Zahrnuje výběr typů videí, které budete produkovat, identifikaci cílové skupiny, stanovení měřitelných cílů a výběr distribučních kanálů.

2. Proč je videoobsah pro firmy klíčový?

Videoobsah je klíčovým prvkem marketingu, protože efektivně předává složité informace ve snadno pochopitelné formě. Může významně zvýšit míry konverze a posiluje SEO.

3. Jak definovat cílovou skupinu pro tvorbu videoobsahu?

Je potřeba zjistit, kdo jsou vaši diváci, co preferují, jaké mají problémy a jak přijímají obsah. Toho lze dosáhnout prostřednictvím analýzy publika, trendů na sociálních sítích a vyhodnocováním zpětné vazby od stávajících zákazníků.

4. Jaké typy videí jsou pro marketing nejúčinnější?

Efektivita jednotlivých typů videí se liší v závislosti na vašich obchodních cílech a publiku. Mezi běžné typy patří vysvětlující videa, ukázky produktů, zákaznické reference, tutoriály a brand stories, které plní různé účely v zákaznické cestě.

5. Jak mohu měřit úspěšnost svého videoobsahu?

Úspěšnost videoobsahu lze měřit pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs), jako jsou počet zhlédnutí, míra zapojení, míra prokliku (CTR), míra konverze a doba sledování. Tyto metriky vám umožní posoudit, jak dobře videa plní stanovené cíle.

6. Proč bych měl pro svou strategii zvážit vertikální videa?

Vertikální videa jsou zásadní pro platformy sociálních sítí jako Instagram, TikTok a Snapchat, které jsou často využívány na mobilních zařízeních. Díky formátu, který vyplňuje celou obrazovku mobilu, poskytují lepší zážitek a větší míru zapojení.

Témata: Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...