Komplexní průvodce platformou Twilio Segment

V tomto článku se budeme zabývat výhodami služby Twilio Segment, jejím fungováním a funkcemi, které z ní dělají efektivní nástroj pro marketing firem.

Obsah

Úvod

Co Twilio Segment nabízí

Funkce Twilio Segment

Jak používat Twilio Segment

Doporučené postupy

Kolik stojí Twilio Segment

Závěr

Úvod

Twilio Segment je moderní platforma, která pomáhá firmám analyzovat zákaznická data a vytvářet marketingové strategie na míru pro dosažení vyššího engagementu.

Díky pokročilé analytice, automatizačním nástrojům, poznatkům založeným na umělé inteligenci a cíleným kampaním jsou pak firmy schopny snadno vytvářet marketingové strategie, jejichž prostřednictvím zvyšují loajalitu, spokojenost a engagement zákazníků.

Co Twilio Segment nabízí

Segmentace zákazníků

Twilio Segment umožňuje firmám vytvářet profily zákazníků a segmentovat je do různých skupin pomocí umělé inteligence na základě jejich chování, preferencí, polohy, demografických údajů apod. Díky tomu lze zákazníkům na míru cílit marketingové kampaně a nabídky, což vede k jejich většímu zaujetí. 

Personalizovaná sdělení

Díky poskytování personalizovaných sdělení mohou firmy zvýšit loajalitu a spokojenost svých zákazníků. Twilio Segment nejen umožňuje sledování interakcí zákazníků a analýzu dat, ale poskytuje jim i relevantní nabídky či propagační akce, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám. 

Pokročilá analytika

Twilio Segment poskytuje firmám pokročilé analytické a automatizační nástroje, které jim umožňují zefektivnit procesy a přijímat informovanější rozhodnutí. Zákazníci tak získají kvalitnější služby, které jsou šité na míru jejich požadavkům. 

Funkce Twilio Segment

Twilio Segment vám pomůže zefektivnit marketing vaší firmy díky následujícím funkcím:

Automatizace zasílání zpráv

Jednou z klíčových funkcí služby Twilio Segment je automatické zasílání personalizovaných zpráv

Díky automatizovanému zasílání zpráv mohou firmy svým zákazníkům posílat zprávy přizpůsobené jejich preferenčním kanálům, jako je například e-mail nebo SMS.

Odeslání zprávy může být aktivováno na základě událostí prováděných zákazníkem, jako je například uskutečnění nákupu nebo opuštění košíku.

Zákaznické cesty

Funkce Journeys umožňuje firmám vytvářet automatizované zákaznické cesty, které jsou individuálně přizpůsobené každému zákazníkovi. 

Navrhuje personalizované prostředí napříč všemi kanály (emaily, textové zprávy, hovory, sociální sítě apod.) na základě chování a preferencí zákazníků v reálném čase. 

Cesty mohou být spuštěny událostmi, jako je například registrace zákazníka, nákupní aktivita nebo návštěva webových stránek. 

Součástí cesty “registrace zákazníka” může být například automatické zaslání série uvítacích e-mailů s nabídkou slev, které zákazníka povzbudí k prvnímu nákupu. 

Firmy pak mohou využít data shromážděná z těchto cest k získání přehledu o chování zákazníků. 

Ukládání dat

Funkce Warehouse se svým snadno použitelným uživatelským rozhraním slouží firmám k ukládání údajů o zákaznících na bezpečném a centralizovaném místě. 

Díky tomu mají firmy snadný přístup k údajům o zákaznících, které mohou dále analyzovat za účelem vytváření strategií segmentace nebo rychlého odhalení vzorů a trendů chování.

Společnosti tak mohou získat cenné poznatky o svých zákaznících, díky čemuž pak mají možnost vytvářet efektivnější marketingové kampaně a nabídky.

Synchronizace profilů

Funkce synchronizace profilů umožňuje firmám vytvářet podrobné segmentované profily zákazníků.

Tyto profily mohou obsahovat nejen kontaktní informace, historii nákupů, zájmy a preference, ale i další datové body.

Pomocí synchronizace profilů si mohou firmy také synchronizovat údaje o svých zákaznících z různých zdrojů, například z CRM platforem (Salesforce, Zoho, Hubspot atd.), což může zefektivnit celý proces segmentace.

Zpětná analýza dat

Funkce Reverse ETL (Extract, Transform and Load) nabízí efektivní způsob zpětné analýzy zákaznických dat.

Automatizuje proces extrakce zákaznických dat z různých zdrojů, jejich transformaci do jednotného formátu a načtení do centrálního úložiště.

Tato funkce tedy firmám pomáhá zajistit, že jejich údaje o zákaznících jsou neustále aktuální a přesné.

Jak používat Twilio Segment

Vytvoření účtu

Prvním krokem k nastavení služby Twilio Segment je vytvoření účtu. To provedete tak, že navštívíte jejich webové stránky a kliknete na tlačítko "Sign Up". 

Poté do příslušných políček zadáte své údaje, včetně jména, e-mailové adresy a hesla a následně vám na váš email přijde aktivační odkaz, kterým ověříte svůj účet.

Vytváření segmentů

Vytvoření segmentu je poměrně snadné. Nejprve se musíte přihlásit ke svému vytvořenému účtu. 

Po přihlášení kliknete na stránku s názvem "Segment Builder", kde si budete moci vytvořit segment zákazníků na základě různých kritérií, jako je umístění zákazníků, historie nákupů nebo úroveň engagementu. 

Po výběru kritérií můžete začít s odesíláním cílených zpráv, ale nezapomeňte však segment uložit.

Automatické zasílání zpráv

Jakmile jste si vytvořili vlastní segmenty uživatelů, můžete se pustit do nastavení automatizovaného zasílání zpráv.

Klikněte na kartu “Segments”, kde si zvolíte požadovaný segment, kterému chcete automatické zprávy zaslat. 

Po výběru segmentu můžete kliknutím na tlačítko "Create" zahájit vytváření automatické zprávy, včetně obsahu a požadovaného způsobu doručení. 

Zvolte si také, kdy má být daná zpráva odeslána (ihned či později).

Nakonec vyberte požadovaný způsob doručení, například pomocí e-mailu, SMS nebo push oznámení, což je oznámení zaslané prostřednictvím aplikace nebo webové stránky.

Jakmile automatickou zprávu uložíte, bude v zadaný čas odeslána požadovanému segmentu uživatelů.

Monitorování dat v reálném čase

Po odeslání automatických zpráv je důležité monitorování dat pomocí panelu “Analytics”.

Prostřednictvím tohoto panelu si můžete zobrazit podrobné informace o angažovanosti svého segmentu. 

Jedná se například o míru otevření zprávy, míru prokliků či míru odezvy. 

Tyto údaje pak můžete využít ke zlepšení zapojení zákazníků a k vytváření efektivnějších kampaní. 

Pro podrobnější návod, jak postupovat při nastavení tohoto nástroje, naleznete na následujících stránkách: Základní instalace Segmentu

Doporučené postupy

Twilio Segment je sice užitečný nástroj, ale abyste z něj vytěžili jeho veškerý potenciál, je třeba dodržovat určité doporučené postupy.

Pro dosažení co nejlepší výkonnosti tohoto nástroje se pravidelně přesvědčujte o tom, že jsou veškerá data přesná a aktuální.

Vytvářejte cílená sdělení, která jsou relevantní a na míru přizpůsobená konkrétnímu publiku.

Před odesláním personalizovaných zpráv proveďte vždy jejich test. 

A v neposlední řadě pravidelně kontrolujte spuštěné marketingové kampaně a podle potřeby je pak upravujte.

Kolik stojí Twilio Segment

Twilio Segment nabízí různé cenové balíčky, které vyhovují firmám s jakýmkoli rozpočtem.

Základní balíček je zdarma. Shromažďuje data ze dvou zdrojů (z webu a aplikace) a je schopný tato data odesílat do neomezeného množství cílových “destinací”. (Google Analytics, Data Warehouse apod.) Využít jej můžete, pokud vaše webové stránky navštíví méně než 1 000 uživatelů měsíčně.

Pokud vaše webové stránky navštíví 10 000 uživatelů, zaplatíte za služby Twilio Segment $120 za měsíc. Za každých dalších 1 000 uživatelů si pak připlatíte $10. Druhý balíček shromažďuje data z neomezeného množství zdrojů a výhodou také je, že máte k dispozici čtrnáctidenní zkušební verzi zdarma.

U posledního balíčku Business je cena stanovena na základě konzultace se zástupci Segmentu. Zahrnuje veškeré funkce předchozích dvou balíčku, ale jak už jeho název napovídá, je vhodný spíše pro firmy s většími rozpočty.

Pro detailní přehled o cenách a funkcích v konkrétních balíčcích navštivte stanovení cen.

Závěr

Platforma Twilio Segment poskytuje řadu užitečných nástrojů, které firmám umožňují vytvářet lepší zákaznické zkušenosti. 

Pomáhá zefektivnit sběr a analýzu dat a umožňuje společnostem získat hlubší přehled o jejich zákaznické základně a následně podle toho přizpůsobovat marketingové kampaně. 

Platforma také poskytuje snadnou integraci s řadou dalších platforem a aplikací, což umožňuje společnostem snadněji propojovat svá data. 

Díky svým účinným a dostupným nástrojům je platforma Twilio Segment cenným nástrojem pro firmy, které chtějí vytvářet osobnější zákaznické zkušenosti.

Pokud byste chtěli využít i jiné automatizační nástroje, např. se zaměřením na e-mailing, přečtěte si také článek na téma LeadHub.

Témata: Marketing, Performance Marketing

 
O Lukáši Lískovcovi
 
Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.
Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Lukáš Lískovec

Napsal

Lukáš Lískovec

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Blog
Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...