Průvodce bezproblémovým přechodem na HubSpot

V tomto článku vám představíme různé rady a tipy, které můžete využít, pokud jste se rozhodli přejít z vašeho současného CRM nástroje na HubSpot CRM.

Obsah

Úvod

Proč přejít na HubSpot?

Před migrací: Příprava

Proces migrace: krok za krokem

Po migraci: Využíjte HubSpot naplno

Potenciální problémy a jejich řešení

Závěr

FAQ

Úvod

Současné době digitálních technologií vládnou platformy, které zjednodušují a zefektivňují marketing, prodej a veškeré zákaznické služby. Mezi těmito platformami se na přední příčky postupně propracovala společnost HubSpot, která je vyhlášená svým nástrojem obsahujícím  komplexní sadu nástrojů, jež slibuje zefektivnění procesů, zlepšení vztahů se zákazníky a podporu obchodního růstu. Přestože funkce HubSpotu znějí lákavě, může být přechod ze zavedené platformy na jinou náročnou cestou plnou nejistot a potenciálních úskalí.

Tento průvodce má za úkol tyto obavy co nejvíce zmírnit. Ať už přecházíte z různorodých systémů nebo z jednotné unifikované platformy, přechod na HubSpot nemusí být tak komplikovaný, jak se na první pohled může zdát. Co je cílem tohoto článku? Vybavit vás praktickými radami a osvědčenými postupy, které se postarají o to, aby váš přechod na HubSpot proběhl hladce jako po másle. 

Proč přejít na HubSpot?

Na aktuálně poměrně přeplněném trhu byznysových řešení se HubSpot vyznamenal jako více než jen nástroj; představuje revoluci v přístupu firem k marketingu, prodeji a zákaznickým službám. Zde je několik důvodů, proč se přechod na HubSpot vyplatí i vám:

 • Jednotná platforma: Doba žonglování s několika platformami pro různé potřeby je za námi. HubSpot poskytuje řešení "all-in-one", které zajišťuje velmi přehlednou práci. Od inbound marketingu přes sales pipeline až po správu zákaznických vztahů - všechny nástroje jsou pod jednou střechou, což pomáhá optimalizovat uživatelské prostředí a zjednodušovat analytiku.

 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: HubSpot se často ohání slovním spojením "easy-to-use", a my můžeme potvrdit, že tomu tak skutečně je. Díky intuitivnímu designu se v něm mohou orientovat, implementovat strategie a sledovat výkonnost i ti, kteří s podobnými platformami teprve začínají, aniž by se museli zdlouhavě učit.

 • Robustní integrace: Firmy dnes využívají nesčetné množství nástrojů a HubSpot si to uvědomuje. Jeho rozsáhlá knihovna integrací zajišťuje, že vaše stávající nástroje nebudou zastaralé, ale budou s HubSpotem fungovat v harmonii.

Přechod na HubSpot v podstatě neznamená jen přijetí nového nástroje, ale také efektivnější a ucelenější přístup k obchodní činnosti.

Na webových stránkách g2.com můžete porovnávat HubSpot s libovolným nástrojem. Jedná se o velmi podrobné srovnání, tak jej neváhejte využít.

Snímek obrazovky 2023-08-10 101332

Před migrací: Příprava

Přechod na novou platformu, jako je HubSpot, vyžaduje víc než jen rozhodnutí o změně. Vhodná příprava vám zajistí hladký a efektivní přechod a vytvoří základ pro úspěšnou implementaci. Mrkněte, na co byste se měli před touto změnou zaměřit:

1. Audit stávajících systémů:

Před migrací je důležité znát všechny aspekty vašeho stávajícího systému. Které procesy jsou zásadní? Která data jsou klíčová pro obchodní operace? Jak vaše prodejní, marketingové a zákaznické týmy v současné době používají stávající platformu?

2. Čištění dat:

Ne všechna data stojí za to přenést. Časem se databáze zahltí zastaralými, nadbytečnými nebo irelevantními informacemi. Přechod na nový systém nabízí příležitost, jak tyto přebytečné údaje protřídit. Projděte své soubory dat, odstraňte duplicity a rozmyslete si, co je pro budoucnost nezbytné. Tento krok nejenže usnadní přechod, ale také dlouhodobě zvýší efektivitu.

3. Stanovte si měřitelné cíle:

Přechod na HubSpot by neměl být cíl sám o sobě. Čeho chcete po změně dosáhnout? Ať už je to lepší konverze leadů, zefektivnění činnosti zákaznického servisu nebo efektivnější prodejní procesy, stanovte si jasné a měřitelné cíle. Tím se budete řídit při přizpůsobování HubSpotu a získáte měřítko pro hodnocení úspěchu.

Příprava je v podstatě mostem mezi vaším současným provozem a potenciálem HubSpotu. Důkladným pochopením toho, jak na tom jste, vyčištěním zdrojů a definováním cílů, kam se chcete dostat, připravíte svou firmu na bezproblémový a úspěšný přechod.

Proces migrace: Krok za krokem

Proces migrace na HubSpot je sice intuitivní, ale vyžaduje strukturovaný přístup. Když si jej rozeberete krok za krokem, zajistíte, že nic nepřehlédnete a využijete plný potenciál platformy. Pojďme se touto cestou vydat společně:

1. Přesun dat:

Tento krok je klíčový. Informace, které jste v průběhu let nashromáždili - kontakty, prodejní data, marketingové analýzy - jsou neocenitelné.

 • Vyberte správné nástroje: HubSpot nabízí nativní nástroje a integrace se službami třetích stran pro migraci. Určete, který z nich je pro váš rozsah a složitost nejvhodnější.

 • Konzistentně formátujte: Zajistěte konzistentní formátování dat, abyste předešli nesrovnalostem v rámci HubSpotu.

 • Zálohujte: Před zahájením migrace si vždy, ale opravdu vždy zálohujte svá data.

2. Integrace s dalšími nástroji:

Přestože HubSpot nabízí komplexní sadu nástrojů, můžete pro konkrétní úkoly používat specializované nástroje.

 • Identifikujte základní nástroje: Ne všechny integrace jsou nezbytné. Vyberte si ty, které jsou v souladu s vašimi stanovenými cíli.

 • Využijte marketplace aplikací HubSpot: Díky nespočtu dostupných integrací můžete své nástroje hladce propojit s HubSpotem. Nezapomeňte, že cílem je synergie.

3. Personalizace:

HubSpot není jednoúčelový nástroj. Má obrovský potenciál přizpůsobení, díky čemuž se přizpůsobí vašemu jedinečnému obchodnímu modelu.

 • Přizpůsobte si dashboardy: Přizpůsobte si zobrazení ovládacích panelů tak, abyste okamžitě viděli metriky, které jsou pro vás nejdůležitější.

 • Vytvářejte si vlastní funkce: HubSpot má sice širokou škálu výchozích funkcí, ale možná budete potřebovat specifické funkce šité na míru vašemu podnikání. Definujte si je včas.

 • Automatizujte workflow: Síla HubSpotu spočívá v automatizaci. Identifikujte opakující se úkoly a vytvořte workflow pro jejich automatizaci, čímž získáte čas na strategičtější činnosti.

Snímek obrazovky 2023-05-17 113752

4. Testování:

Před úplným nasazením proveďte pilotní test.

 • Otestujte malou sadu dat: Začněte importem malé sady dat do HubSpotu a zkontrolujte, zda je vše správně sladěno.

 • Ověřte si workflow: Ujistěte se, že automatizované workflow fungují tak, jak mají, a spouštějí správné akce.

 • Podávejte zpětnou vazbu týmu: Zapojte svůj tým, zejména ty, kteří budou HubSpot používat denně. Jejich zpětná vazba může upozornit na přehlédnuté problémy nebo oblasti, které by se daly zlepšit.

Přechod na HubSpot je v podstatě kombinací pečlivého plánování, realizace a průběžného vyhodnocování. Dodržením těchto kroků nejen zajistíte, že bude vše správně nastaveno od samého začátku, ale také zařídíte, aby vaše firma maximalizovala přínosy této platformy.

Po migraci: Využíjte HubSpot naplno

Transformace je sice dokončena, ale vaše spolupráce s HubSpotem teprve začíná. Chcete-li skutečně využít všech možností platformy, je třeba se zaměřit na optimalizaci jejího používání. Jak zajistit, abyste po přechodu využívali HubSpot na maximum?

1. Školení a onboarding:

 • Využijte HubSpot Academy: HubSpot nabízí bohatou škálu školicích zdrojů, od webinářů po kurzy. Podpořte svůj tým, aby se certifikoval a rozšířil své dovednosti.

 • Pravidelně kontrolujte tým: Pravidelně pořádejte schůzky, na kterých budete diskutovat o případných problémech, sdílet tipy a ujišťovat se, že se všichni cítí při používání platformy jistě.

Snímek obrazovky 2023-08-10 113009

2. Optimalizace:

 • Pravidelně revidujte metriky: Pomocí analytických nástrojů HubSpot sledujte výkonnost v porovnání s cíli stanovenými před transformací. To vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

 • Zůstaňte aktuální: HubSpot pravidelně zavádí nové funkce a aktualizace. Ujistěte se, že máte aktuální informace, abyste mohli využívat nejnovější nástroje a funkce.

3. Zapojte se do komunity:

 • Připojte se do HubSpot komunity: Spojte se s dalšími uživateli HubSpotu ve vaší oblasti nebo oboru. Tyto komunity nabízejí neocenitelné poznatky, osvědčené postupy a tipy pro řešení problémů.

 • Účastněte se fór: Fóra HubSpotu jsou zásobárnou znalostí. Aktivně se zapojte a vyhledávejte rady a sdílejte své zkušenosti.

Aktivním vzděláváním, neustálou optimalizací a zapojením se do širší komunity HubSpotu platformu nejen používáte, ale také ji ovládáte, což zajišťuje trvalý růst a úspěch vašeho podnikání.

Potenciální problémy a jejich řešení

Jako každá taková migrace může mít i přechod na HubSpot řadu zádrhelů. Nemusíte se však bát - díky dostatečné informovanosti a kvalitní přípravě lze tyto problémy jednoduše zvládnout. Zde je uvedeno několik nejčastějších obtíží a postupy, jak je překonat:

Možné problémy s převodem dat:

Problém: Ztráta dat během jejich přenosu nebo nesrovnalosti v importovaných datech.

Řešení: Před importem dvakrát zkontrolujte datové formáty. Ujistěte se, že jste si data zálohovali. Pokud si tímto procesem nejste jisti, zvažte na přechod do HubSpotu možnost využití odborníka nebo specializovaných migračních nástrojů, které poskytují vizuální mapování datových přenosů.

Snímek obrazovky 2023-08-14 092637

Složitost integrace:

Problém: Stávající nástroje třetích stran nemusí být s HubSpotem dokonale integrovatelné nebo mohou narušit původní funkce.

Řešení: Dejte přednost základním integracím. Pomocí HubSpot marketplace najděte ověřené a doporučené integrace. U specializovaných nástrojů zvažte vlastní integrace API nebo se poraďte s partnery HubSpot Solutions Partners.

Zahlcení funkcemi:

Problém: Komplexní sada nástrojů HubSpot může být opravdu zahlcující, což vede k neúplnému využití dostupných nástrojů.

Řešení: Začněte s primárními funkcemi souvisejícími s vašimi stanovenými cíli. Jakmile se váš tým zorientuje, pusťte se do pokročilejších funkcí. HubSpot Academy a komunitní fóra vám mohou poskytnout cenné informace o doporučených postupech.

Odpor ke změnám:

Problém: Členové týmu mohou váhat s přijetím nové platformy, zejména pokud jim starý systém vyhovoval.

Řešení: Zorganizujte školení a vybídněte členy týmu, aby vyjádřili své obavy. Demonstrace výhod HubSpotu a nabídka praktického vedení může usnadnit proces přechodu.

Závěr

Přijetí nové platformy, zejména tak komplexní, jako je HubSpot, je cestou velkých změn. Přestože může být na takovéto cestě několik překážek, konečný výsledek slibuje velmi vysokou efektivitu, růst a zjednodušený přístup k podnikatelským operacím. 

Klíčem je správná příprava, uvědomění si možných problémů a neustálé optimalizaci provozu. Až se pro HubSpot definitivně rozhodnete, nezapomeňte, že tato platforma není jen nástrojem, ale i partnerem pro úspěšné podnikání. Vyzbrojte se tedy znalostmi, zapojte se do komunity HubSpot a sledujte, jak vaše podnikání dosahuje nových milníků. 

Jste připraveni začít HubSpot naplno využívat? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si s našimi odborníky konzultaci zdarma. Rádi vám zodpoví na veškeré vaše dotazy. Pokud však zatím ještě stále váháte, můžete si přečíst i náš článek na téma: Komplexní srovnání: HubSpot vs. Microsoft Dynamics, kde tyto dva nástroje podrobně srovnáváme.

FAQ

1. Jak dlouho trvá proces přechodu na HubSpot?

Liší se podle velikosti firmy; obvykle několik týdnů pro malé firmy a několik měsíců pro větší společnosti.

2. Nepřijdu během migrace o data?

Ne, pokud je migrace provedena správně. Po migraci data vždy zálohujte a překontrolujte.

3. Mohu své staré nástroje integrovat se platformou HubSpot?

Ano, HubSpot podporuje řadu integrací třetích stran. 

4. Je k dispozici nějaké školení od HubSpotu?

Ano, prostřednictvím HubSpot Academy a specialistů třetích stran.

5. Jak se HubSpot liší od jiných CRM platforem?

Je to platforma typu "vše v jednom" integrující marketing, prodej a služby zákazníkům s uživatelsky přívětivým rozhraním.

6. Mohu od HubSpotu odejít, pokud mi nevyhovuje?

Ano, data můžete z HubSpotu exportovat. Před odchodem se vždy poraďte s odborníky na IT nebo CRM.

Témata: Marketing, Analytics, HubSpot, Sales

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...