Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u svých Performance Max kampaní v Google Ads klidně i zdvojnásobit návratnost investic.

Obsah

Úvod

Představení Flowboost skriptu

Interpretace výsledků

Jak tyto informace co nejlépe využít?

Finální výsledky

Závěr

Úvod

Efektivita a automatizace - to jsou dva klíčové faktory, které dnes ovlivňují úspěch reklamních kampaní ve světě digitálního marketingu. Existuje nepřeberné množství nástrojů, které vám s těmito dvěma prvky dokáží pomoci. Nyní se však zaměříme pouze na jeden z nich. 

Flowboost Labelizer je skript, který je určený ke zlepšení správy a analýzy reklamních kampaní a nabízí inovativní možnosti automatizace souvisejících s označováním a segmentací vašich produktů.

Představení Flowboost skriptu

Hlavní funkce

Hlavní funkcí tohoto skriptu je automatické označování produktů v Performance Max kampaních na základě předem stanovených kritérií. Tato kritéria zahrnují:

 • počet zobrazení
 • počet prokliků
 • náklady
 • návratnost investic
 • konverzní poměr

Při implementaci skriptu je tedy důležité, aby veškeré proměnné byly nastaveny v souladu s vašimi požadavky a nedocházelo tak ke zkreslení získaných dat. Přímo v samotném skriptu jsou dostupné veškeré návody a doporučení, jak tyto hodnoty stanovit. Ne vždy však vše funguje, jak si představujeme, proto je třeba testovat různé varianty hodnot a najít tu nejlepší možnou kombinaci. 

Důležité je také zmínit, že u každého účtu, může výchozí nastavení vypadat odlišně. Vše závisí na odvětví, ve kterém podnikáte, na typu produktů a hlavně na tom, co od skriptu očekáváte. 

V našem konkrétním případě, vypadalo nastavení výchozích hodnot následovně:

pasted image 0 (9)

Důležitá jsou na obrázku čísla znázorněná zelenou barvou - ty je třeba pro správné fungování skriptu dobře nastavit. Jedná se o hodnoty, které najdete ve svém Google Ads účtu na úrovni kampaní:

 • Průlomová rentabilita návratnosti investic (breakeven ROAS)
 • Průměrný konverzní poměr (AverageCvr)
 • Práh počtu zobrazení (impressionThreshold)
 • Počet dnů, za které chcete sbírat data (daysAgo)

Jak skript funguje

Flowboost Labelizer funguje na principu přímé interakce s daty z vašeho účtu Google Ads. Analyzuje dostupné informace a podle výše zmíněných kritérií třídí produkty do pěti přednastavených kategorií:

 • Over-index - Do této kategorie spadají veškeré produkty, které jsou výrazně výkonnější, než jaký je váš cíl a mají dostatečný počet prokliků podle násobitele prokliků, který si můžete sami nastavit.

 • Index - Pokud je produkt zařazen ve sloupci custom label 1 (vlastní štítek 1) do kategorie 'index', znamená to, že se výkonnost pohybuje na cílové hodnotě nebo mírně nad ní a že dosáhl dostatečného počtu prokliků pro alespoň jednu konverzi.

 • Near-index - Tato kategorie produktů nám říká, že jejich výkonnost je mírně pod cílovou hodnotou. Většinou se však jedná o druhou nejpočetnější skupinu, která v absolutních hodnotách přináší největší hodnotu.

 • Under-index - V této kategorii naleznete produkty, které jsou pod cílovou úrovní výkonnosti. Většinou mají více než jednu konverzi i dostatek kliknutí, ale jejich ROAS nesplňuje podmínky výše uvedených kategorií.

 • No-index - Pokud výrobek nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, je označen jako "no-index". To obvykle znamená, že má velmi nízký počet konverzí a prokliků. Může však obsahovat poměrně velký počet položek.

Výsledkem této analýzy je poté tabulka, která vám poskytne podrobnější vhled na vaše Performance Max kampaně a na jejímž základě pak budete schopni učinit vhodná opatření. Můžete například zjistit, která kategorie produktů pouze utrácí váš rozpočet bez požadovaných výsledků, a která naopak přináší požadované výnosy. 

pasted image 0 (10)
Zdroj: Interní data společnosti Forecom

Jak můžete vidět, největší profit přináší kategorie ‘near-index’, což z našich zkušeností je ten nejčastější scénář.

Interpretace výsledků

Nyní, když jsme si vysvětlili, jak jsou produkty do jednotlivých kategorií tříděny, se můžeme zaměřit na interpretaci dat. Finální data a výsledky, které skript přináší, jsou dostupná ve velmi přehledných koláčových a sloupcových grafech přímo v tabulkách Google. Odkaz na ně naleznete v samotném skriptu.

První z koláčových grafů poskytuje informace ohledně množství produktů v jednotlivých kategoriích:

imageLikeEmbed
Zdroj: Interní data společnosti Forecom

Jak můžete vidět, nejvíce zastoupenou kategorií jsou ty produkty, které NEpřináší požadované výsledky, tedy under-index a no-index, což však není nic neobvyklého, takže se nemusíte ničeho děsit. Obecně tuto kategorii nazýváme ‘nevýkonné produkty’ nebo chcete-li ‘méně výkonné produkty’. 

Druhý z koláčových grafů je dle našeho názoru ten nejdůležitější a nejzajímavější. Poskytuje informace ohledně příjmů z jednotlivých kategorií:

imageLikeEmbed (1)
Zdroj: Interní data společnosti Forecom

Nejvyšší příjmy přináší kategorie ‘výkonných produktů’, do které řadíme over-index produkty, index produkty a near-index produkty. Z celkového počtu je to však pouze přibližně 20 % produktů, což potvrzuje známý Paretův princip, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. Díky tomuto grafu a přednastavenému filtru (na obrázku níže) v druhé záložce tabulek jste tedy schopni zjistit, které produkty jsou pro vás ty nejvýdělečnější.

pasted image 0 (11)
Zdroj: Interní data společnosti Forecom

Třetím, taktéž velmi zajímavým grafem, je koláčový graf, který zobrazuje náklady na jednotlivé kategorie produktů:

imageLikeEmbed (2)
Zdroj: Interní data společnosti Forecom

V našem případě jsou náklady téměř rovnoměrně rozděleny do 4 z 5 kategorií. Poslední kategorie, tedy no-index produkty, spotřebovává pouze 0,1 % z celkového rozpočtu, protože tyto produkty se téměř nezobrazují a uživatelé na ně zkrátka neklikají. Možná je to pro vás nová a hlavně nepříjemná informace. Nikdo přeci nechce mít ve svém portfoliu produkty, o které není téměř žádný zájem. Na druhou stranu právě z tohoto důvodu je vhodné aplikovat do svého Google Ads účtu Flowboost skript, díky němuž můžete učinit taková opatření (vysvětlujeme níže), která zapříčiní, že i tyto produkty dostanou v rámci inzerce dostatek prostoru.

Posledním grafem, který díky skriptu získáte, je sloupcový graf, který interpretuje informace ohledně ziskovosti všech kategorií:

imageLikeEmbed (3)
Zdroj: Interní data společnosti Forecom

Jak můžete vidět, tak nejztrátovější kategorií jsou produkty, které spadají do skupiny under-index. Naopak nejziskovější kategorií jsou near-index produkty. Cílem aplikace skriptu je, aby se poslední dva sloupce překlenuly přes 0 a první tři sloupce se vyšplhaly co možná nejvýše.

Poznámka: U každého účtu mohou výsledky vypadat jinak, obecně je však známo, že přibližně 20 - 30 % produktů, vám přináší 70 - 80 % zisků.

Jak tyto informace co nejlépe využít?

V první části našeho přehledu, jsme si vysvětlili, jaké data a informace můžete ze skriptu získat, nyní se však zaměříme na to nejdůležitější. Možná si říkáte, že je sice užitečné vědět, který produkt vám přináší jaké výsledky, ale jak s těmito daty naložit?

Je to jednoduché, pokud jsme schopni segmentovat produkty podle jejich výkonnosti, jsme také schopni uzpůsobit veškeré marketingové kampaně podle toho, co s danou kategorií produktů zamýšlíme. Ať už se jedná o optimalizaci počtu konverzí, úpravu strategií nabídek, rozdělování rozpočtů nebo jen korigování počtu zobrazení a prokliků, díky skriptu se vám zkrátka otevírají dveře s různými příležitostmi.

To nejlepší, co můžete v daný moment udělat, je rozdělit své Performance Max kampaně právě podle zmiňovaných kategorií a nastavení každé kampaně pak specificky upravit podle potřeby. Myslete však na to, že méně je někdy více a i nám se zatím nejvíce osvědčilo, rozdělit stávající Pmax kampaň pouze na dvě další:

 • Pmax - výkonné produkty (over-index, near-index a index) 
 • Pmax - nevýkonné produkty - (under-index a no-index).

Cílem tohoto rozdělení je získat z výkonných produktů co možná největší profit, a to především díky tomu, že nebudou omezovány těmi méně výkonnými. To v překladu primárně znamená to, že získají více zobrazení, než kdyby byly všechny produkty v jedné kampani pohromadě.

U kampaně s nevýkonnými produkty jsme si naopak kladli za cíl, aby začaly generovat požadovaný profit.

Poznámka: Nejlepších výsledků jsme dosáhli při rozdělení rozpočtu v poměru 65:35 pro kampaň ‘Pmax - výkonné produkty’.

Finální výsledky

Níže naleznete výsledky zaměřené pouze na Pmax kampaně. V období od 1.8.2023 do 30.8.2023 byla v testovaném účtu aktivní pouze jedna Performance Max kampaň (bez Flowboost Labelizer skriptu) se všemi produkty dohromady. Od 1.11.2023 do 30.11.2023 pak po určité době testování a zkoušení různých kombinací, byla tato kampaň rozdělena na dvě Pmax kampaně (viz. výše).

 

ROAS

Hodnota konverze

Konverze

Cena

CPC

Míra interakce

Cena/
konverze

1.8.2023 - 30.8.2023

6,63

449 841 Kč

296

67 817 Kč

16,43 Kč

0,84%

228,99 Kč

1.11.2023 - 30.11.2023

15,19

843 824 Kč

441

55 569 Kč

14,91 Kč

2,18%

125,87 Kč

Rozdíl

+128,93%

+87,58%

+49,07%

-18,06%

-9,22%

+158,42%

-45,03%

Zdroj: Interní data společnosti Forecom

Výsledky u testovaného účtu naznačují, že ve všech sledovaných metrikách došlo k výraznému zlepšení. Pokud se však chystáte skript do svého účtu implementovat, buďte obezřetní, protože ne vždy musí mít jeho implementace pozitivní výsledek. Navíc, jak samotní tvůrci skriptu tvrdí, není vhodné aplikovat skript na kampaně, které za posledních 30 dní nezískaly alespoň 50 nákupů, takže pokud toto číslo nesplňujete, raději si zachovejte stávající strukturu kampaní. Pokud si s implementací skriptu nejste jistí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám zodpovíme veškeré vaše dotazy a pokusíme se vám co nejvíce pomoci.

Poznámka: Pokud se skript rozhodnete implementovat, začněte zvolna. Rozdělte původní kampaň pouze na dvě (jako my v článku) a až poté experimentujte s další segmentací.

Závěr

Naše studie skriptu Flowboost Labelizer ukazuje, že tento skript může být pro efektivní správu reklamních kampaní velkým přínosem. Jeho automatizovaná segmentace produktů vám může ušetřit spoustu času, a navíc můžete dosáhnout obecně lepší výkonnosti u jednotlivých kampaní. Jeho implementace a následná restrukturalizace kampaní však nemusí vždy vést k pozitivním výsledkům, proto buďte s jeho užíváním opatrní.

Témata: Analytics, Performance Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...