Mautic: Automatizační nástroj pro zefektivnění vašeho podnikání

V tomto článku se zaměříme na systém Mautic, jeho výhody, funkce, jak tento systém nastavit a nakonfigurovat a v neposlední řadě se podíváme také na jeho využití.

Obsah

Úvod

Výhody platformy Mautic

Funkce systému Mautic

Nastavení systému Mautic

Konfigurace systému Mautic

Využití platformy Mautic

Závěr

Úvod

Mautic je platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která firmám pomáhá zvyšovat prodeje a efektivněji komunikovat s jejich publikem. Lze ji využívat nejen k vytváření, správě a optimalizaci marketingových kampaní, ale i k automatizaci sociálních médií. 

Tento open-source nástroj pro automatizaci marketingu umožňuje firmám rychle, efektivně a hospodárně oslovit cílovou skupinu a je ideálním nástrojem pro všechny firmy, které chtějí rozšířit svůj dosah a zvýšit spokojenost svých zákazníků.

Výhody platformy Mautic

Jednoduché rozhraní

Jednou z velkých výhod systému Mautic je jeho velmi jednoduchá ovladatelnost. Důraz na zajištění intuitivního uživatelského prostředí znamená, že marketéři nepotřebují téměř žádné školení, aby mohli snadno začít pracovat. 

Díky výkonným integrovaným funkcím, jako je automatizace, pokročilá segmentace a vícekanálové kampaně, mohou uživatelé snadno vytvářet vysoce personalizované nabídky pro zákazníky, aniž by museli napsat jediný řádek kódu.

Mautic také pomáhá šetřit čas a námahu díky upozorněním na chování zákazníků v reálném čase a plánování e-mailů, takže můžete efektivněji sledovat své kampaně a úspěšně dosahovat marketingových cílů v kratším čase.

Nákladová efektivita

Nákladová efektivita platformy Mautic je nepopiratelná. Díky zmiňovaným funkcím, jako jsou e-mailové kampaně, správa potenciálních zákazníků a jejich segmentace, poskytuje Mautic komplexní sadu nástrojů, které mohou podniky využít k efektivnímu prodeji svých produktů nebo služeb, aniž by musely utrácet velké částky.

Firmy tak mohou ušetřit tisíce dolarů za nákladné softwarové licence tím, že využijí bezplatnou verzi Mautic, jelikož tato verze je dostačující k provádění úspěšných marketingových kampaní.

Komplexní analytika

Komplexní analytika je nezbytná pro pochopení marketingových strategií z pohledu dat. Díky platformě Mautic mohou společnosti získat cenné informace o chování zákazníků a využít je ke kvalifikovanému rozhodování o svých celkových marketingových plánech. 

Mautic nabízí řadu funkcí, jako jsou například dashboardy s daty v reálném čase a automatizované kampaně, které poskytují informace o tom, kdo a jak se zapojuje do vašeho obsahu. 

Metriky, jako jsou návštěvy webových stránek, kliknutí, konverze, interakce se stránkami, otevření e-mailů a další, vám můžou poskytnout důležité informace, které usnadňují sdělení prostřednictvím kampaně těm správným potenciálním zákazníkům v ten správný čas. 

Využívání komplexní analytiky vede k vytváření úspěšnějších kampaní i většímu zapojení zákazníků a návratnosti investic.

Funkce systému Mautic

Automatizace

Automatizace je jednou z nejpůsobivějších funkcí systému Mautic. Díky ní mohou firmy omezit zdlouhavou manuální práci a úkoly tak zvládnout za zlomek času - platforma totiž pomáhá automatizovat veškeré všední procesy.

Příkladem využití automatizace může být situace, kdy nastavíte sérii emailů, které se odešlou ve chvíli, kdy zákazník navštíví stránky s produkty, ceník nebo případně když přidá položky do nákupního košíku. Tyto e-maily pak mohou obsahovat užitečný obsah, jako jsou recenze produktů, reference zákazníků a mnoho dalších informací, s cílem povzbudit zákazníky k dokončení nákupu.

Automatizace také dává společnostem větší kontrolu nad jejich kampaněmi a umožňuje jim přizpůsobit zprávy a obsah každému jednotlivému spotřebiteli zvlášť. 

E-mail marketing

Funkce e-mailového marketingu umožňuje uživatelům vytvářet vlastní informační bulletiny, propagační materiály a další e-maily, které jsou schopny oslovi příslušné publikum. 

Nabízí širokou škálu šablon, funkci drag and drop a možnost přizpůsobení zprávy pro každého příjemce zvlášť. 

Lead scoring

Lead scoring měří, hodnotí a řadí potenciální zákazníky na základě jejich zájmu a zapojení se do e-mailů, návštěv webových stránek a dalších činností. 

Díky tomu je snazší identifikovat ty nejvhodnější potenciální zákazníky a zacílit na ně více personalizovaná sdělení. 

Nastavení systému Mautic 

V této části článku se budeme věnovat nastavení systému Mautic. Probereme, kterého poskytovatele hostingu zvolit, a také proces instalace a případné další kroky, které bude třeba provést, aby byl systém funkční.

Výběr hostingu

V první řadě je nutné vybrat si toho správného hostitele, který bude odpovídat vašim individuálním potřebám. Pro ty, kteří mají větší rozpočet a větší technické znalosti, je lepší si zvolit dedikovaný hosting. Naopak ti, kteří mají omezenější zdroje, je vhodnější sdílený hosting. 

Co je dedikovaný hosting?

Dedikovaný hosting je typ hostingu, který uživateli poskytuje výhradně jeden fyzický server. Umožňuje maximální kontrolu a nastavení serveru, stejně jako nejvyšší úroveň zabezpečení a spolehlivosti. 

Dobrým příkladem dedikovaného hostingu je Amazon Web Services (AWS).

Co je sdílený hosting?

Sdílený hosting umožňuje přístup více uživatelům k jednomu fyzickému serveru. Jedná se o cenově výhodnější variantu, protože se náklady na tento server rozprostřou mezi vícero uživatelů. 

Sdílený hosting však nenabízí stejnou úroveň přizpůsobení a zabezpečení jako dedikovaný hosting. Je tedy dobrou volbou pro ty, kteří mají omezenější rozpočet, ale přesto potřebují spolehlivý výkon a škálovatelnost. 

Příkladem kvalitního poskytovatele sdíleného hostingu je platforma SiteGround.

Instalace

Jakmile si vyberete poskytovatele hostingu, dalším krokem je instalace softwaru, což zahrnuje jeho stažení z webových stránek Mautic a následnou instalaci, ke které vám poslouží následující návod

Konfigurace systému Mautic

V této části se podíváme blíže na to, jak Mautic nakonfigurovat, abyste z něj mohli vytěžit co nejvíce, tak se do toho pusťme!

Vytváření kampaně

V následující části si ve čtyřech krocích ukážeme, jak vytvořit úspěšnou kampaň na platformě Mautic, od plánování až po optimalizaci. 

Plánování

V první fázi je třeba stanovit si cíle, identifikovat cílovou skupinu, vybrat si vhodnou platformu, definovat obsah kampaně a stanovit si časový plán plus rozpočet. 

Sestavení kampaně

Druhá fáze se skládá z návrhu e-mailu nebo landing page, vytvoření relevantního obsahu, nastavení automatizačních pravidel, testování kampaně a nastavení sledování kampaně. 

Zahájení kampaně

Třetí fáze vyžaduje vytvoření seznamu kontaktů, určení nejvhodnějších kanálů pro rozeslání kampaně, stanovení doby trvání, nastavení možností personalizace, sledování průběhu, reakce na zpětnou vazbu a sběr dat.

Optimalizace kampaně

Poslední fáze zahrnuje analýzu shromážděných dat, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, provedení změn pro optimalizaci kampaně, testování změn a analýzu zpětné vazby. 

Segmentace publika

Segmentací publika dosáhnete toho, že každá osoba obdrží pro ni to nejvhodnější sdělení, čímž se zvýší jejich zájem o marketingové aktivity. Mautic nabízí několik druhů segmentace.

Demografická segmentace: Segmentace publika na základě demografických údajů, jako je věk, pohlaví, lokalita, příjem atd.

Segmentace podle chování: Segmentace publika na základě jeho chování, jako je historie nákupů, návštěvy webových stránek, otevření e-mailů atd.

Psychografická segmentace: Segmentace publika na základě jeho zájmů, životního stylu, hodnot a názorů.

Firmografická segmentace: Segmentace publika na základě velikosti, typu a odvětví jejich organizace.

Technografická segmentace: Segmentace publika na základě toho, jaké technologie preferuje a využívá.

Připojení emailové služby

Propojení e-mailové služby se službou Mautic je snadný způsob, jak zajistit rychlé a efektivní doručení e-mailů, ať už pomocí Gmailu nebo Outlooku.

Nejprve se přihlaste do svého ovládacího panelu Mautic a v navigačním menu na levé straně vyberte možnost "Nastavení". Tam vyberte "Nastavení e-mailu" a do příslušného pole zadejte přístupové údaje SMTP od poskytovatele e-mailových služeb. Po uložení pověření otestujte, zda vaše připojení funguje správně. Pokud je propojení úspěšné, systém Mautic je připraven k odesílání emailů.

Co je to SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je protokol používaný k odesílání e-mailů z e-mailového klienta přes internet. Určuje, jak jsou data formátována, odesílána a přijímána mezi dvěma počítači. Tento protokol je používán naprostou většinou e-mailových služeb k odesílání a přijímání e-mailů a ke stejnému účelu jej používá také systém Mautic.

Využití platformy Mautic

Nyní, když je Mautic nastaven, je čas začít jej používat k rozesílání kampaní. V poslední části našeho článku vám nastíníme, jak vytvářet šablony e-mailů a personalizovat zprávy. 

Tvorba šablon e-mailů

Mautic poskytuje uživatelům širokou škálu šablon, které lze upravovat pomocí obrázků, textu a grafiky tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám vaší firmy. 

Zde je několik tipů, jak vytvořit kvalitní šablonu:

Udržujte šablonu e-mailu jednoduchou: Design šablony e-jednoduchý a přehledný, jednoduchý a přehledný, abyste zajistili, že vaše sdělení bude předáno rychle a srozumitelně.

Používejte responzivní design: Zajistěte, aby byla šablona e-mailu optimalizována pro různá zařízení a různé velikosti obrazovek pomocí responzivního designu.

Používejte tabulky pro rozvržení: Tabulky jsou efektivním způsobem, jak rozvrhnout šablonu e-mailu a udržet obsah uspořádaný.

Používejte Alt Text pro obrázky: Ujistěte se, že v šabloně emailu jsou obrázky opatřeny Alt textem pro případ, že je nelze zobrazit na zařízení příjemce.

Otestujte svou šablonu: Před odesláním e-mailu otestujte šablonu a ujistěte se, že veškerý obsah vypadá tak, jak má, a že odkazy fungují.

Přizpůsobte obsah: Využijte personalizační funkce platformy Mautic a přizpůsobte obsah vaší cílové skupině.

Zahrňte jasnou výzvu k akci: Zahrňte do své e-mailové šablony jasnou výzvu k akci (CTA), která příjemce povzbudí k akci.

 Sledujte výkonnost: Sledujte výkonnost své šablony, abyste zjistili oblasti, které je třeba zlepšit, a optimalizujte ji pro dosažení lepších výsledků.

Personalizace zpráv

Díky platformě Mautic můžete do e-mailů snadno vkládat dynamický obsah, například jméno příjemce nebo jiné personalizované informace. Personalizací zpráv zajistíte, že vaše e-maily budou poutavější a efektivnější.

Použijte slučovací značky: Slučovací značky jsou personalizační proměnné, které můžete použít k přímému oslovení kontaktů v předmětech a tělech e-mailových zpráv.

Segmentujte své kontakty: Segmentace kontaktů do cílených seznamů vám umožní personalizovat zprávy pro různá publika.

Používejte dynamický obsah: Dynamický obsah vám umožní přizpůsobit e-maily každému příjemci změnou obsahu na základě jeho profilových údajů, zájmů nebo preferencí.

Používejte automatizovaný workflow: Automatické pracovní postupy umožňují spouštět personalizované e-maily na základě chování nebo aktivit kontaktu.

Závěr

Mautic je automatizační nástroj hodící se pro podniky jakékoli velikosti, které chtějí zvýšit svoji efektivitu a produktivitu. Díky svým výkonným funkcím a snadno použitelnému rozhraní může Mautic pomoci podnikům automatizovat zdlouhavé úkoly, snížit jejich manuální pracovní zátěž a ušetřit čas na důležitější činnosti. Mautic může být vhodným nástrojem pro všechny podniky, které chtějí zefektivnit své procesy a podpořit své podnikání k těm nejlepším výkonům. A pokud by vám tato platforma nevyhovovala, můžete se mrknout na naše srovnání CRM nástrojů, jejichž součástí jsou taktéž automatizační funknce.

Topics: Marketing, Performance Marketing

 
O Lukáši Lískovcovi
 
Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.
Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Lukáš Lískovec

Napsal

Lukáš Lískovec

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Blog
HubSpot Inbound 2023: Jaké funkce očekávat

HubSpot Inbound 2023: Jaké funkce očekávat

Pokud jste stejně nadšeni jako my z toho, co pro nás HubSpot plánuje v roce 2023, pak se máte na co ...

Analýza klíčových slov se zaměřením na SEO

Analýza klíčových slov se zaměřením na SEO

Tento článek nabízí ucelený přehled o vyhledávání klíčových slov a jejich cílení a zdůrazňuje ...

Link-building: Trendy a predikce

Link-building: Trendy a predikce

V tomto článku se podíváme na budoucnost link-buildingu, objasníme si možné predikce a ...

Budoucnost programatické reklamy

Budoucnost programatické reklamy

V tomto článku se blíže podíváme na programatickou reklamu. Přiblížíme si její nejmodernější ...

Měření a vyhodnocování úspěšnosti vašich aktivit v oblasti SEO

Měření a vyhodnocování úspěšnosti vašich aktivit v oblasti SEO

Cílem tohoto článku je poskytnout komplexní návod, jak efektivně měřit a sledovat úspěšnost SEO. ...

Social Selling

Social Selling

V tomto článku se budeme zaměřovat na “social selling" a jeho význam v dnešním digitálním ...

Jak na lokální SEO pro malé firmy

Jak na lokální SEO pro malé firmy

V tomto článku se pokusíme rozluštit překážky lokálního SEO, ukážeme si odlišnosti oproti ...

Novinky ze světa digitálu (srpen 2023)

Novinky ze světa digitálu (srpen 2023)

Grow online (srpen 2023) Novinky ze světa online a růstového marketingu, které by vám neměly ...

Marketing & Sales 2.0: HubSpot

Marketing & Sales 2.0: HubSpot

V tomto článku se budeme zabývat budoucností marketingu a prodeje, a současně se zaměříme i na to, ...

Inbound marketing: Trendy a predikce do budoucna

Inbound marketing: Trendy a predikce do budoucna

V tomto článku se budeme zabývat budoucností inbound marketingu, prozkoumáme klíčové předpovědi a ...

HubSpot vs. WordPress: Srovnání CMS systémů

HubSpot vs. WordPress: Srovnání CMS systémů

V tomto článku se pustíme do podrobného srovnání HubSpotu a WordPressu, které bude primárně ...

Role sociálních sítí v SEO

Role sociálních sítí v SEO

V tomto článku se zaměříme na vztah mezi optimalizací pro vyhledávače a sociálními sítěmi. ...