Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak efektivně implementovat cross-channel atribuci a jak analyzovat a interpretovat shromážděná data.

Obsah

Úvod

Techniky měření výkonnosti marketingových kanálů

Zavedení cross channel atribuce

Analýza a interpretace atribučních dat

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Cross channel marketing nabízí obrovský potenciál pro zapojení publika, ale také vyvolává významnou otázku: Jak měřit výkon jednotlivých kanálů?

Zde přichází na řadu koncept cross-channel atribuce. Jedná se o strategii, která pomáhá marketérům pochopit, které kanály skutečně přinášejí výsledky, což jim umožňuje efektivněji alokovat své zdroje. Pro mnohé však může být orientace v datech a analytice náročná.

Ale nebojte se, na konci tohoto článku budete mít jasnější představu o tom, jak měřit a maximalizovat úspěšnost svých marketingových kampaní napříč různými kanály.

Techniky měření výkonnosti marketingových kanálů

Cross Channel Marketing není jen o používání více kanálů, ale také o tom, jak dobře každý z nich funguje. Pojďme si rozebrat některé účinné techniky, jak tuto výkonnost měřit přehledně a jednoduše.

Klíčové metriky pro každý kanál

Různé kanály nabízejí různé druhy dat. Například u sociálních sítí můžete sledovat lajky a sdílení, ale třeba u e-mailových kampaní je potřeba sledovat míru otevření. Trik spočívá ve výběru správných metrik, které jsou v souladu s vašimi cíli pro každý kanál.

Klíčové ukazatele výkonnosti pro úspěšnou cross channel atribuci

Související: Přečtěte si více o měření a zlepšování celoživotní hodnoty zákazníka.

Efektivní porovnávání kanálů

Místo toho, abyste se snažili najít "nejlepší" kanál, porovnejte, jak každý z nich přispívá k dosažení vašich celkových cílů. Například sociální sítě mohou být skvělé pro získávání lidí, zatímco e-maily mohou být vaší hvězdou pro skutečné konverze prodeje.

A/B testování: Experimentální hra

Představte si A/B testování jako vědecký experiment. Jedná se o změnu jednotlivých prvků v různých variantách, s cílem objevit tu nejúčinnější metodu. To může například zahrnovat rozdílné výzvy k akci nebo obrázky.

Mapování cesty zákazníka

Je velmi důležité sledovat, kde a jak zákazníci s vaší kampaní interagují. Nástroje, které mapují cestu zákazníka, vám ukáží celou cestu od prvního kliknutí až po konečný nákup a poskytnou vám přehled o tom, jak dobře jednotlivé kanály spolupracují.

Posílení pomocí analytických nástrojů

Abyste vše propojili, použijte analytické nástroje. Jsou vaším řídicím centrem pro sledování, analýzu a pochopení dat ze všech vašich kanálů. Můžete tak následně činit chytřejší rozhodnutí na základě aktuálních informací.

Zavedení cross channel atribuce

Poté, co jsme prozkoumali různé způsoby měření výkonnosti marketingových kanálů, pojďme se podívat na to, jak můžete efektivně zavést atribuci mezi kanály.

Výběr správného atribučního modelu

Prvním krokem při zavádění cross-channel atribuce je výběr modelu, který odpovídá cílům vaší kampaně. Ať už se jedná o model prvního kliknutí, posledního kliknutí, lineární nebo časového rozpadu, každý z nich nabízí jedinečný pohled na to, jak vaše marketingové kanály přispívají ke konverzím.

Atribuční modely

Atribuční model prvního kliknutí

 • Použití: Ideální pro firmy, které se zaměřují na zvyšování povědomí nebo rozšiřování svého dosahu na trhu.
 • Účel: Pomáhá určit, které kanály jsou nejúčinnější při vyvolávání počátečního zájmu nebo při získávání nových potenciálních zákazníků do prodejního trychtýře.
 • Nejvhodnější pro: Marketingové strategie, které jsou zaměřeny na aktivity v horní části prodejního trychtýře, jako jsou kampaně na podporu značky nebo úvodní nabídky.

Atribuční model posledního kliknutí

 • Použití: Nejvhodnější pro hodnocení účinnosti kanálů při uzavírání prodejů nebo při konečném rozhodování.
 • Účel: Užitečný při hodnocení účinnosti kampaní přímé odezvy nebo aktivit v dolní části prodejního trychtýře.
 • Nejvhodnější pro: Pro firmy, které upřednostňují konverze a prodej před ostatními fázemi zákaznické cesty, jako jsou například e-commerce platformy.

Lineární atribuční model

 • Použití: Ideální pro holistický pohled na marketingovou strategii, který uznává roli každého kontaktního místa stejnou měrou.
 • Účel: Pomáhá pochopit celkovou cestu zákazníka a důležitost zachování konzistentního sdělení a přítomnosti značky ve všech kanálech.
 • Nejvhodnější pro: Společnosti s vícekanálovými strategiemi, které hledají vyvážený přístup k atribuci a zajišťují, aby byly uznány všechny kroky.

Atribuční model časového rozpadu

 • Použití: Tento model se zaměřuje na rozdělení hodnoty mezi více doteků se zákazníkem, přičemž větší váha je přikládána těm dotekům, které se odehrály blíže k momentu konverze.
 • Účel: Pomáhá identifikovat, které aktivity mají v průběhu času větší vliv na zákaznické rozhodování a konverzi.
 • Nejvhodnější pro: Firmy, které provádějí dlouhodobější nebo komplexnější marketingové kampaně, kde je důležité sledovat a hodnotit vliv každého dotyku s potenciálním zákazníkem v průběhu celého rozhodovacího procesu.

Sjednocení dat z různých kanálů

Abyste získali jasný obrázek o tom, jak si váš marketing vede, je důležité dát dohromady všechny informace z různých marketingových kanálů. To znamená, že musíte vzít v úvahu data z míst, jako jsou účty na sociálních sítích, e-mailové kampaně, online reklamy (PPC) a to, jak dobře si vaše webové stránky vedou ve výsledcích vyhledávání (SEO).

Nastavení trackování

Správné trackování je zásadní. Zahrnuje:

 • Používání specifických kódů (jako jsou UTM parametry) pro návštěvnost webových stránek.
 • Implementaci pixelů pro sledování online reklam.
 • Vytvoření unikátních URL adres pro e-mailové kampaně.

Používání analytických nástrojů

Chcete-li získat hlubší přehled, použijte nástroje jako Google Analytics nebo Adobe Marketing Cloud. Ty mohou automatizovat mnoho sběru a analýzy dat a usnadnit vám tak práci.

Analýza a interpretace atribučních dat

Jakmile jste atribuci do své marketingové strategie implementovali, dalším zásadním krokem je analýza a interpretace shromážděných dat. Tento proces přemění hrubá čísla na smysluplné poznatky, které jsou vodítkem pro strategická rozhodnutí vašich kampaní.

Dekódování dat: Pochopení toho, co vám data říkají

 • Rozdělení výkonnosti kanálů: Podívejte se na data jednotlivých kanálů, abyste pochopili jejich roli ve vaší marketingové strategii. Jak se jednotlivé kanály podílejí na konverzích? Jsou některé kanály lepší při zahájení cesty zákazníka, zatímco jiné vynikají při uzavírání obchodu?
 • Identifikace vzorců a trendů: Hledejte v datech vzory. Jsou některé kanály výkonnější v určitém čase nebo u určitých demografických skupin? Pochopení těchto vzorců vám pomůže optimalizovat strategii.

Porovnání atribučních modelů

Analýza napříč modely: Pokud jste použili více atribučních modelů, porovnejte poznatky z každého z nich. Toto srovnání může odhalit různé aspekty výkonnosti jednotlivých kanálů a nabídnout tak ucelenější pohled na efektivitu vaší strategie.

Efektivita modelů: Zhodnoťte, který atribuční model poskytuje nejužitečnější poznatky pro vaše cíle. Někdy se může stát, že model, se kterým začínáte, nebude nejefektivnější, proto buďte otevření změně přístupu.

Rozhodování na základě dat

 • Strategické úpravy: Využijte analýzu dat k rozhodování o přidělení rozpočtu, zaměření na kanály a úpravách kampaní. Pokud jeden kanál dosahuje lepších výsledků než ostatní, zvažte přerozdělení zdrojů, abyste využili jeho úspěchu.
 • Experimentování na základě poznatků: Neváhejte experimentovat s novými přístupy na základě svých poznatků. Pokud například data naznačují, že určitý typ obsahu funguje dobře na určité platformě, zkuste ho vytvořit více.

Závěr

Atribuce mezi kanály ukazuje, jak různé marketingové kanály přispívají k celkovému úspěchu vaší kampaně, což umožňuje přesné měření a informované úpravy strategie. Když tyto poznatky uplatníte, vaše marketingové aktivity se mohou stát cílenějšími a efektivnějšími.

Pokud potřebujete hlubší vhled do problematiky nebo individuální vedení při zavádění cross-channel atribuce nebo analýze jejích výsledků, jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si konzultaci zdarma.

Často kladené otázky

1. Co je to cross-channel atribuce?

Je to metoda, která umožňuje určit, které marketingové kanály přispívají k prodeji nebo jiným akcím zákazníků..

2. Proč je cross-channel atribuce důležitá?

Cross-channel atribuce je klíčová, protože pomáhá marketérům pochopit synergický efekt různých kanálů a řídí efektivní alokaci rozpočtu pro dosažení maximálního dopadu.

3. Jaké výzvy s sebou nese cross-channel atribuce?

K hlavním výzvám při cross-channel atribuci patří správa dat z více zdrojů a výběr nejefektivnější metody měření jednotlivých kanálů.

4. Jaké nástroje se používají pro cross-channel atribuci?

Pro sledování a analýzu dat z různých marketingových kanálů v rámci cross-channel atribuce se využívají nástroje jako Google Analytics.

Témata: Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...