8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. Od vytvoření účtu po pravidelné hodnocení strategie, tady najdete vše, co potřebujete vědět.

Obsah

Úvod

1. Vytvořte si účet v Zoho CRM

2. Přizpůsobte si panel nástrojů

3. Nastavte si efektivní správu dat

4. Integrujte CRM s dalšími aplikacemi

5. Aktualizujte uživatelské role a přístupy

6. Automatizujte obchodní procesy

7. Zlepšete zapojení zákazníků

8. Pravidelně aktualizujte své strategie

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Zoho CRM je komplexní platforma, která zlepšuje způsob, jakým firmy komunikují se svými zákazníky a spravují své interní procesy. S širokou škálou funkcí je toto CRM navrženo tak, aby vyhovělo specifickým potřebám vaší firmy a nabídlo přizpůsobitelná řešení, která se přizpůsobí vašim unikátním požadavkům.

Tento průvodce vám poskytne 8 praktických tipů pro maximální využití této platformy. Od počátečního vytvoření účtu až po pokročilé přizpůsobení, probereme všechny zásadní kroky, abyste mohli Zoho CRM využívat naplno.

Sladění s cíli vašeho podnikání:

 • Identifikace vašich potřeb: Vymezte hlavní cíle, kterých chcete pomocí Zoho CRM dosáhnout. Ať už jde o zlepšení správy kontaktů, zefektivnění prodejních procesů nebo zvýšení zapojení zákazníků, zjistit to, co potřebujete, vám pomůže v procesu nastavení.
 • Mapování procesu: Podrobně popište vaše interní procesy a jak mohou být spravovány v Zoho CRM. Například můžete definovat fáze prodejního procesu, identifikovat body interakce se zákazníky.

Stanovení jasných cílů:

 • Krátkodobé a dlouhodobé cíle: Stanovte, čeho chcete dosáhnout ihned po nastavení a co si kladete za cíl v dlouhodobém horizontu. Tyto cíle mohou sahat od zvýšení míry konverze prodejů v následujícím čtvrtletí po dosažení určitého skóre spokojenosti zákazníků.
 • Měřitelné výsledky: Definujte jasné, měřitelné výsledky pro hodnocení úspěšnosti implementace Zoho CRM. Například 20% nárůst v míře konverze leadů nebo 15% snížení doby reakce zákaznického servisu.

1. Vytvořte si účet v Zoho CRM

Začít s Zoho CRM zahrnuje jednoduchý proces nastavení účtu:

 • Navštivte webové stránky Zoho: Přejděte na domovskou stránku Zoho CRM.
 • Zadejte své údaje: Vyplňte formulář svým jménem, e-mailem a heslem.
 • Vyberte plán: Vyberte si předplatné, které odpovídá velikosti a potřebám vaší firmy. 

Výběr správného plánu

Výběr správného plánu Zoho CRM zahrnuje posouzení vašich potřeb, jako jsou počty uživatelů a požadované funkce. Zoho nabízí plány jako Standard, Professional a Enterprise, každý s různými funkcemi a cenami. 

Počáteční kroky nastavení

Jakmile je váš účet aktivní, prozkoumejte dashboard Zoho CRM, abyste se seznámili s jeho rozložením a funkcemi. Nejprve nastavte údaje o vaší společnosti a přizpůsobte nastavení, jako je časové pásmo a měna, tak, aby odpovídaly provozu vaší firmy.

2. Přizpůsobte si panel nástrojů

Přizpůsobení vašeho panelu nástrojů v Zoho CRM je klíčové pro jeho efektivní fungování. Jedná se o hlavní obrazovku, kterou vidíte po přihlášení, a měla by vám rychle ukázat důležité informace, které potřebujete.

Začněte tím, že přizpůsobíte panel nástrojů tak, aby zvýrazňoval klíčové metriky, jako jsou čísla prodeje, interakce se zákazníky nebo výsledky marketingu.

Použijte widgety pro rychlé náhledy a moduly pro snadný přístup k různým oblastem podnikání. Například, pokud je pro vás sledování konverzí leadů důležité, umístěte pro to widget na viditelné a centrální místo.

3. Nastavte si efektivní správu dat

Efektivní správa dat v rámci CRM je nezbytná pro transparentní a přesný přehled o vašem podnikání a interakcích se zákazníky. Začněte importem stávajících dat do CMR systému Zoho. Pro zachování integrity vašeho CRM je zásadní zajistit, aby tato data byla dobře uspořádaná a bez duplicit.

Průběžně sledujte a aktualizujte data tak, aby byla aktuální a přesná. Pravidelné čištění zastaralých informací a ověřování přesnosti dat je nezbytné pro spolehlivé analýzy a rozhodování.

4. Integrujte CRM s dalšími aplikacemi

Integrace CRM s dalšími aplikacemi může výrazně rozšířit jeho funkčnost a poskytnout jednotnější prostředí pro řízení firmy.

Využití ekosystému Zoho

Zoho CRM je součástí širší sady aplikací nabízených systémem Zoho One, které lze bezproblémově integrovat a rozšířit tak jeho možnosti. Například integrace Zoho Books pro účetnictví nebo Zoho Desk pro zákaznickou podporu může poskytnout komplexnější pohled na vaše obchodní procesy.

Propojení s aplikacemi třetích stran

Všestrannost systému Zoho CRM dále vyniká jeho schopností integrace s celou řadou aplikací třetích stran. Od nástrojů pro e-mailový marketing, jako je Mailchimp, až po služby cloudových úložišť, jako je Dropbox.

5. Aktualizujte uživatelské role a přístupy

Správa uživatelských rolí je strategický úkol, který zajišťuje provozní bezpečnost a efektivitu. Zde je strukturovaný způsob, jak na ni:

Vytvořte uživatelské role

Definujte role v systému tak, aby odrážely strukturu vaší organizace. Role, jako jsou správci, obchodní zástupci a pracovníci z podpory, by měly odrážet specifický přístup a schopnosti potřebné pro každou pozici.

 • Administrátoři by měli mít kompletní přístup.
 • Obchodní zástupci mohou mít přístup pouze k modulům souvisejícím s prodejem.
 • Pracovníci z podpory by měli mít přístup k funkcím zákaznického servisu.

Nastavte přístupová práva

U každé role určete přístupová práva, která budou řídit interakce s CRM systémem. Toto upřesnění zabrání neoprávněnému přístupu k datům a přizpůsobí CRM prostředí potřebám každého uživatele.

 • Určete oprávnění k prohlížení, úpravám a mazání.
 • Omezte přístup k citlivým informacím.
 • Přizpůsobte zobrazení ovládacího panelu a přístup k datům na základě rolí.

6. Automatizujte obchodní procesy

Automatizace může zlepšit způsob řízení vašich obchodních procesů, ušetřit čas a snížit možnost vzniku chyb. Zde se dozvíte, jak můžete využít automatizaci k zefektivnění svých procesů:

Identifikace příležitostí k automatizaci

Hledejte opakující se úkoly a procesy, které lze automatizovat. Může jít například o kontrolní e-maily, zadávání úkolů nebo procesy kvalifikace potenciálních zákazníků. Automatizace těchto úkolů může výrazně zvýšit efektivitu a konzistenci vašich obchodních procesů.

Zavedení automatizovaných workflows

V aplikaci Zoho CRM můžete nastavit pracovní postupy, které automaticky spouštějí akce na základě určitých podmínek. Například když je zadán nový zákazník a zároveň splňuje určitá kritéria, Zoho CRM může automaticky odeslat uvítací e-mail a přiřadit lead obchodnímu zástupci.

 • Nastavte spouštěče na základě změn dat, časových intervalů nebo konkrétních akcí.
 • Definujte akce, které mají nastat při aktivaci spouštěčů, například odesílání oznámení, aktualizace polí nebo vytváření úkolů.

7. Zlepšete zapojení zákazníků

Efektivní používání Zoho CRM může vést ke zlepšení zapojení zákazníků a zlepšení služeb podpory. Zde se dozvíte, jak tyto aspekty v rámci systému CRM optimalizovat:

Centralizace interakcí se zákazníky

Zoho CRM umožňuje uchovat všechny interakce se zákazníky na jednom místě, což poskytuje komplexní pohled na cestu každého zákazníka. Tento centralizovaný přístup pomáhá pochopit potřeby a preference zákazníků a umožňuje personalizované zapojení a podporu.

Využití nástrojů pro zapojení zákazníků

Využíjte funkce, jako jsou e-mailové kampaně, integrace se sociálními sítěmi a moduly pro zpětnou vazbu od zákazníků, k udržování konzistentní komunikační linie a shromažďování cenných poznatků.

Zlepšení služeb zákaznického systému

Systém ticketů v systému Zoho CRM může zefektivnit proces poskytování služeb zákazníkům. Umožňuje efektivní sledování dotazů a problémů zákazníků a zajišťuje včasné a efektivní řešení. Analýzou trendů v oblasti zpětné vazby od zákazníků v rámci systému Zoho CRM můžete identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

8. Pravidelně aktualizujte své strategie

Pro zachování efektivity systému je nezbytné pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat vaši strategii. Tento průběžný proces zajišťuje, že se váš CRM systém přizpůsobí měnícím se obchodním cílům a podmínkám na trhu.

 • Pravidelné revize: Pravidelně vyhodnocujte výkonnost v porovnání s obchodními cíli.
 • Přizpůsobení se změnám: Aktualizujte strategii tak, aby odrážela změny na trhu a v obchodním prostředí.
 • Implementujte zlepšení: Provádějte nezbytné úpravy procesů a funkcí.
 • Školení týmu: Průběžně vzdělávejte svůj tým v oblasti nových funkcí a změn v systému Zoho CRM.

Závěr

Důkladné nastavení Zoho CRM je strategickým krokem ke zdokonalení vašich obchodních procesů a zlepšení vztahů se zákazníky. Díky svým komplexním funkcím vám Zoho CRM umožní efektivně řídit a analyzovat interakce se zákazníky, podpořit růst a zlepšit kvalitu služeb.

Ve Forecom víme, jaký potenciál má systém Zoho CRM pro úspěch v podnikání. Jsme odhodláni poskytovat pomoc s implementací Zoho na míru tak, aby odpovídala vašim specifickým obchodním potřebám. Domluvte si konzultaci zdarma a zjistěte, jak může Zoho pomoci vaší firmě v jejím růstu.

Často kladené otázky

1. Jak dlouho trvá nastavení Zoho CRM?

Různě. Základní nastavení může trvat několik minut, zatímco kompletní přizpůsobení může trvat až týdny.

2. Mohu do systému Zoho přesunout data z jiného CRM?

Ano, Zoho CRM podporuje import dat z jiných systémů, což umožňuje přenášet kontakty, potenciální zákazníky a další údaje.

3. Lze Zoho CRM integrovat s jinými aplikacemi?

Určitě ano. Zoho CRM se dá snadno integrovat s různými aplikacemi a rozšiřuje tak své možnosti.

4. Jaké jsou hlavní výhody používání Zoho CRM?

Mezi hlavní výhody patří lepší správa zákazníků, zefektivnění prodeje, vylepšený marketing a lepší analýza dat.

Témata: Sales

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...