10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, prodejních a servisních aktivit. Dozvíte se, jak zefektivnit své procesy, vylepšit lead scoring a využít pokročilé funkce HubSpotu pro růst vaší firmy. 

Obsah

Úvod

1. Vytvoření plánu implementace HubSpot

2. Omezení polí v CRM rozhraní

3. Využití více vlastností skórování leadů

4. Zefektivněte využití dat pomocí ověření vlastnosti a sesterských polí

5. Zavedení progresivního profilování

6. Automatizace přiřazení osobnosti kupujícího

7. Využití nástrojů HubSpot SEO pro optimalizaci obsahu

8. Provádění A/B testování e-mailů a landing pages

9. Strategické používání vyskakovacích oken

10. Udržování kvality dat

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Využití platformy jako je HubSpot, může výrazně změnit způsob, jakým vaše firma přitahuje a zapojuje zákazníky. S více než 194 000 uživateli po celém světě vyniká HubSpot jako klíčový nástroj v oblasti inbound marketingu, prodeje a služeb zákazníkům. Přesto zde leží otázka: využívají firmy skutečně potenciál HubSpotu na maximum?

Ať už jste v HubSpotu nováčkem, nebo chcete zdokonalit své stávající strategie, poznatky v tomto průvodci vám pomohou využít nové možnosti HubSpot platformy. Poradíme vám, jak na to - od vytvoření bezproblémového plánu implementace až po udržení bezchybné kvality dat CRM.

1. Vytvoření plánu implementace HubSpotu

Začít využívat HubSpot bez podrobného plánu je podobné jako plout na lodi bez kompasu. Pečlivě vypracovaný plán implementace slouží jako vaše navigace, která přesně a efektivně řídí vaši firmu směrem k jejím cílům.

Klíčové součásti efektivního plánu

 • Sladění cílů: Začněte definicí svých firemních cílů a toho, jak HubSpot odpovídá jejich dosažení. Ať už jde o zvýšení počtu potenciálních zákazníků, zlepšení služeb zákazníkům nebo zefektivnění prodejních procesů.
 • Výběr nástrojů: Ne všechny nástroje budou pro vaši firmu relevantní. Vyberte si nástroje, které odpovídají vašim konkrétním potřebám - ať už jde o e-mailový marketing, CRM nebo služby zákazníkům.
 • Školení a zavádění do provozu: Úspěšná implementace není jen o technologii, ale také o lidech. Naplánujte si komplexní školení, abyste zajistili, že váš tým bude umět využívat funkce HubSpotu naplno.

2. Omezení v CRM rozhraní

Design CRM rozhraní v HubSpotu hraje zásadní roli pro přijetí uživateli a integritu dat. Přetížení vašeho CRM zbytečnými okny může vést ke zmatku, snížit zapojení uživatelů a v konečném důsledku ohrozit kvalitu vašich dat. Strategickým omezením používaných oken zvýšíte intuitivnost rozhraní a zajistíte, že se váš tým zaměří na skutečně důležité informace.

Jak na optimalizaci CRM rozhraní:

 • Podmíněné přizpůsobení: HubSpot umožňuje podmíněné přizpůsobení oken záznamů, což znamená, že můžete přizpůsobit CRM rozhraní tak, aby zobrazovalo pouze ta nejrelevantnější okna na základě určitých podmínek, jako je fáze dealu nebo typ kontaktu.
 • Výběr oken: Pečlivě vyhodnoťte, která okna a záložky jsou pro vaše procesy nezbytná. Každé pole by mělo sloužit jasnému účelu, ať už jde o zachycení důležitých informací o potenciálních zákaznících nebo segmentaci kontaktů.
 • Využití funkce "Make section conditional": Tato funkce umožňuje dynamicky měnit rozhraní na základě konkrétních kritérií. Například během počáteční fáze získávání potenciálních zákazníků mohou být vyžadovány pouze základní kontaktní údaje. Jakmile lead postupuje prodejním trychtýřem, mohou se zobrazit další pole pro shromažďování podrobnějších informací.

3. Využití více vlastností skórování leadů

Efektivní třídění a určování priorit může výrazně ovlivnit míru konverze a celkovou produktivitu. Schopnost HubSpotu stanovit a použít více vlastností skórování leadů přesahuje rámec běžných metod.

Vytvoření vícestranného systému skórování:

 • Různorodá kritéria pro komplexní skórování: Místo toho, abyste se spoléhali pouze na jediné "HubSpot skóre", zvažte zavedení více vlastností na základě různých kritérií, jako je úroveň zapojení, shoda s profilem ideálního zákazníka (ICP) a nákupní záměr. 
 • Přizpůsobitelné vlastnosti: HubSpot umožňuje definovat specifické vlastnosti, které mohou odrážet různé rozměry profilu leadů, jako např:
  • Lead Qualification Score: Toto skóre je založeno na kritériích, jako je rozpočet, pravomoc, potřeby a časový plán (BANT), a pomáhá posoudit připravenost leadů.
  • Fit Score: Měří, jak dobře lead odpovídá vašemu ICP, s přihlédnutím k faktorům, jako je odvětví, velikost společnosti a lokalita.
  • Engagement Score: Odráží interakci potenciálního zákazníka s vaší značkou, včetně návštěv webových stránek, otevření e-mailů a stažení obsahu.

4. Zefektivněte využití dat pomocí ověření vlastností a sesterských polí

Udržování kvalitních dat ve vašem CRM je nezbytné pro přesnou analýzu a efektivní rozhodování. Zavedení ověření vlastností a používání sesterských polí jsou dvě strategie, které mohou výrazně zvýšit použitelnost vašich dat.

Ověření vlastnosti pro čistší data

Ověření vlastností zahrnuje nastavení pravidel pro to, co lze do pole zadat, zajišťuje konzistenci a zabraňuje běžným chybám při zadávání dat. Můžete například omezit pole telefonního čísla tak, aby přijímalo pouze číselné hodnoty nebo určitý formát.

Sesterská pole pro kontextovou hloubku

Strukturovaná data jsou sice pro reportování a segmentaci klíčová, ale někdy je zapotřebí hlubší kontext. Sesterská pole umožňují zachytit podrobnosti, které se nevejdou do dropdown menu nebo předdefinovaných kategorií. Například rozevírací pole s názvem "Lead Source" může být doplněno sesterským textovým polem "Lead Source Details", které poskytuje prostor pro konkrétnější informace.

5. Zavedení progresivního profilování

Progresivní profilování v HubSpotu zlepšuje způsob sběru informací od potenciálních zákazníků a činí tento proces efektivnějším a uživatelsky přívětivějším. Postupným shromažďováním údajů v průběhu času můžete vylepšit své formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, aniž byste je zahltili.

Jak funguje progresivní profilování

Místo toho, abyste hned při první interakci předkládali dlouhý formulář, umožňuje progresivní profilování začít s několika základními poli. Jak se potenciální zákazníci vracejí a více se zabývají vaším obsahem, formulář se přizpůsobí a vyžádá si další informace, které dříve nebyly zachyceny. 

Tento přístup zajišťuje, že si během několika interakcí vytvoříte komplexní profil potenciálního zákazníka, což zlepšuje uživatelský zážitek a zvyšuje pravděpodobnost dokončení formuláře.

6. Automatizace přiřazení persony kupujícího

Automatizace přiřazování person kupujících v HubSpotu zjednodušuje přizpůsobení marketingových a prodejních strategií různým segmentům publika. Automatickým zařazením kontaktů do person na základě jejich charakteristik a chování můžete zajistit personalizovanější a efektivnější komunikaci.

Implementace automatizace pro přiřazování person

 • Definujte své persony kupujících: Začněte tím, že jasně definujete různé persony kupujících, které představují vaši cílovou skupinu. Zvažte faktory, jako jsou demografické údaje, odvětví, pracovní role a body, které odlišují jednu personu od druhé.
 • Stanovte kritéria pro automatizaci: Pomocí nástrojů HubSpot pro automatizaci nastavte kritéria pro přiřazení těchto person. Mohlo by se jednat o akce, jako je odeslání formuláře, zapojení do e-mailu nebo zobrazení konkrétní stránky, které naznačují, že zájmy a potřeby kontaktu odpovídají konkrétní personě.
 • Vytváření pracovních postupů: Po nastavení kritérií vytvořte v HubSpotu pracovní postupy, které automaticky aktualizují persony kontaktů na základě jejich interakcí s vaším obsahem. Pokud si například kontakt stáhne příručku přizpůsobenou pro majitele malých firem, může být automaticky přiřazen k personě "Majitel malé firmy".

7. Využití nástrojů HubSpot SEO pro optimalizaci obsahu

SEO nástroje HubSpot jsou navrženy tak, aby zlepšily viditelnost a výkonnost vašeho obsahu ve vyhledávačích. Využitím těchto nástrojů můžete zajistit, že se váš obsah nejen dostane k cílovému publiku, ale také ho efektivně zaujme.

Klíčové funkce nástrojů HubSpot SEO

 • Tematické klastry: Tato funkce vám umožní uspořádat obsah podle hlavních témat, čímž zvýšíte jejich hodnocení ve vyhledávačích. Vytvořením pilířové stránky, která poskytuje ucelený přehled o daném tématu, a jejím propojením se souvisejícím obsahem vytvoříte síť informací, kterou vyhledávače upřednostňují.
 • Doporučení pro SEO: HubSpot poskytuje personalizovaná doporučení pro optimalizaci obsahu. Tyto poznatky mohou významně ovlivnit výkonnost vašeho obsahu ve vyhledávačích - od vylepšení meta popisů a nadpisů až po návrhy interních odkazů.

8. Provádění A/B testování e-mailů a landing pages

A/B testování, známé také jako split testing, je účinná strategie, která umožňuje porovnat dvě verze e-mailů nebo landing pages  a určit, která z nich má lepší výsledky. Tato metoda poskytuje konkrétní údaje o tom, co má u vašeho publika odezvu, a umožňuje vám tak vylepšit marketingové strategie pro dosažení maximálního účinku.

Implementace A/B testování v HubSpotu

 • Vyberte si proměnnou: Začněte s jedním prvkem, který chcete otestovat, například předmět e-mailu nebo titulek hlavní stránky. Tím zajistíte, že případné rozdíly ve výkonu lze připsat této konkrétní změně.
 • Vytvořte dvě varianty: Vytvořte dvě verze (A a B), které se budou lišit pouze zvolenou proměnnou. Například varianta A může mít jako předmět e-mailu otázku, zatímco varianta B používá výzvu k akci.
 • Stanovte si cíle: Definujte, jak vypadá úspěch vašeho testu. Mezi běžné metriky patří míra otevření u e-mailů a míra konverze u landing pages.
 • Analyzujte a použijte výsledky: Po určité době testování analyzujte výsledky a zjistěte, která verze splnila vaše kritéria úspěšnosti efektivněji.

9. Strategické používání vyskakovacích oken

Vyskakovací okna jsou dynamickým nástrojem v HubSpotu, který při strategickém použití může výrazně zvýšit zapojení na webu a míru konverze. Tyto včasné výzvy upoutají pozornost návštěvníků a nasměrují je k hodnotným akcím, jako je přihlášení k odběru newsletteru nebo stažení zdroje.

Osvědčené postupy pro používání vyskakovacích oken

 • Načasování je důležité: Určete optimální okamžik pro zobrazení vyskakovacího okna. Může to být poté, co návštěvník strávil na vašem webu určitou dobu, nebo když se chystá odejít. Klíčem je upoutat pozornost, aniž byste narušili uživatelský zážitek.
 • Udržujte ji relevantní: Obsah vyskakovacího okna by měl být relevantní ke stránce, na které se zobrazuje. Například vyskakovací okno na příspěvku na blogu o tipech pro e-mailový marketing by mohlo nabízet ke stažení bezplatného průvodce e-mailovým marketingem.
 • Jednoduchost vítězí: Navrhněte vyskakovací okno tak, aby bylo jasné a přímočaré. Díky stručnému sdělení a jedné výzvě k akci návštěvníci snadno pochopí, co nabízíte a co mají udělat dál.

10. Udržování kvality dat

Udržování kvalitních dat ve vašem CRM je klíčové pro efektivitu vašich marketingových a prodejních aktivit. Čistá a přesná data zajišťují, že se váš tým může spolehnout na informace v CRM systému při přijímání informovaných rozhodnutí, personalizaci komunikace a zefektivnění provozu.

Tipy pro udržení kvality dat

 • Pravidelné audity dat: Naplánujte pravidelné revize dat, abyste zjistili a opravili nepřesnosti, jako jsou duplicitní kontakty, zastaralé informace nebo nesprávné údaje.
 • Využívejte HubSpot nástroje pro správu dat: HubSpot nabízí funkce, jako je detekce a správa duplicit, které dokáží automaticky identifikovat a sloučit duplicitní záznamy, čímž se sníží nepořádek a zmatek ve vašem CRM.
 • Vzdělávejte svůj tým: Ujistěte se, že všichni, kdo pracují s CRM systémem, chápou důležitost kvality dat a vědí, jak správně zadávat a spravovat data. Pravidelná školení mohou pomoci udržet vysoké standardy dat.

Závěr

Orientace v rozsáhlých možnostech HubSpotu může být obohacující i náročná. Pokud si však osvojíte 10 nejdůležitějších tipů uvedených v tomto průvodci, budete na dobré cestě k využití plného potenciálu této výkonné platformy. 

Pokud zjistíte, že potřebujete dodatečnou pomoc nebo s orientací v HubSpotu, jsme tu pro vás. Náš tým specialistů na HubSpot vám pomůže zorientovat se ve složitostech této platformy a zajistí, že využijete každý nástroj a funkci naplno.

Nedovolte, aby vás složitost HubSpotu brzdila. Kontaktujte nás ještě dnes a objednejte si bezplatnou 30minutovou konzultaci s jedním z našich odborníků!

Často kladené otázky

1. Mohu si přizpůsobit HubSpot dashboard tak, aby lépe vyhovoval mým potřebám?

Ano, HubSpot vám umožňuje přizpůsobit si dashboard tak, aby zobrazoval ty nejrelevantnější přehledy a metriky pro vaši firmu, a zajistit tak rychlý přístup ke klíčovým datům.

2. Jak často bych měl ve svém HubSpot CRM provádět audity dat?

Pravidelné audity dat jsou klíčové. Provádění auditů jednou za čtvrt roku je dobrou praxí pro zajištění přesnosti a čistoty dat.

3. Lze HubSpot integrovat s dalšími nástroji, které používám?

Ano, HubSpot nabízí širokou škálu integrací s dalšími platformami a nástroji, které rozšiřují jeho funkčnost a zefektivňují vaše pracovní postupy.

4. Jak může HubSpot pomoci se SEO?

Nástroje v HubSpotu vám pomohou identifikovat klíčová slova, optimalizovat obsah a strukturovat web podle tematických skupin, abyste zlepšili pozice ve vyhledávačích.

Témata: HubSpot

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...