Úvod do Bing Ads: Komplexní průvodce

V tomto článku vás seznámíme se základními aspekty platformy Bing Ads, která dokáže doplnit vaše stávající úsilí v oblasti digitálního marketingu a otevřít nové možnosti pro vaše kampaně.

Obsah

Úvod

Co to jsou Bing Ads?

Nastavení účtu Bing Ads

Vytváření a správa kampaní

Cílení a publika

Sestavení rozpočtu a zadávání nabídek

Analýza a sledování výkonu

Závěr

FAQ

Úvod

V digitálním marketingu, který se neustále dynamicky vyvíjí, není diverzifikace kanálů pro inzerci pouhou strategií, je to nutnost. Zatímco Google Ads je pro mnoho marketingových specialistů první platformou, která je napadne, když se řekne PPC, Bing Ads představuje mimořádnou a často přehlíženou příležitost, jak oslovit jiné, ale zároveň i velmi hodnotné publikum. 

Bing, vyhledávač od společnosti Microsoft, se sice nemůže chlubit stejným počtem uživatelů jako Google, ale má rovněž svou vlastní uživatelskou základnu, která se mnohdy vyznačuje vyššími průměrnými příjmy domácností a vyspělejší demografickou strukturou. V tomto článku vás seznámíme s tím, co to vlastně platforma Bing Ads je, jak se dá srovnat s Google Ads a proč by měla být součástí vašeho arzenálu pro digitální marketing. 

Probereme také veškeré základní informace, které vám pomohou optimálně využít potenciál platformy, od nastavení účtu přes tvorbu efektivních kampaní, správu rozpočtů až po interpretaci analytických dat.

Co to jsou Bing Ads?

Bing Ads, nyní nově označované jako Microsoft Advertising, představují dynamickou platformu pro digitální reklamu, která funguje podobně jako Google Ads, ale má své jedinečné funkce a možnosti. Tato platforma umožňuje firmám umisťovat reklamy nejen v prohlížeči Bing, ale současně i v dalších sítích vlastněných společností Microsoft a partnerských sítích. Hlavní předností Bing Ads je schopnost cílit na uživatele využívající sítě Microsoft a Yahoo, a oslovit tak různorodé publikum, které není reklamami tolik  zahlceno jako publikum na Googlu.

Klíčové funkce:

 • Vyhledávací síť: Reklamy se zobrazují ve výsledcích vyhledávání Bing

 • Síť publika: S využitím umělé inteligence a rozsáhlých dat společnosti Microsoft se reklamy zobrazují na různých webových adresách společnosti Microsoft a jejích partnerů.

 • Cílení na profily LinkedIn: Jedinečná funkce pro Microsoft Advertising, která umožňuje přesné cílení na základě LinkedIn profilů.
Bing Ads

Jak se liší Bing Ads od Google Ads

Ačkoli mají Bing Ads a Google Ads jako reklamní platformy pro vyhledávače mnoho společného, odlišuje je několik klíčových rozdílů:

 1. Podíl na trhu a publikum: Bing má ve srovnání s Googlem menší podíl na trhu, což může znamenat menší konkurenci a nižší ceny za proklik (CPC).

 2. Demografické údaje uživatelů: Bing obecně přitahuje starší a bohatší demografickou skupinu, která má jiné zvyky při prohlížení webu než typický uživatel Googlu.

 3. Integrace s produkty společnosti Microsoft: Bing Ads nabízí jedinečnou integraci s dalšími produkty společnosti Microsoft, jako je například LinkedIn, což rozšiřuje možnosti cílení.

 4. Dosah reklamní sítě: Dosah Bing Ads se rozprostírá napříč sítěmi Microsoft a Yahoo, včetně webů jako MSN a Outlook.com.

 5. Kontrola nad cílením na vyhledávací partnery: Bing Ads poskytuje větší flexibilitu a kontrolu nad cílením reklamy na konkrétní partnerské sítě pro vyhledávání.

Microsoft (Bing) Ads vs. Google Ads

Nastavení účtu Bing Ads

Vytvoření účtu Bing Ads je prvním krokem k tomu, abyste mohli vůbec začít síť Bing pro zobrazování svých reklam používat .

Krok 1: Zaregistrujte se do služby Microsoft Advertising

 • Přejděte na stránky Microsoft Advertising: Následně se proklikněte na stránku pro registraci.

 • Vytvořte si účet Microsoft: Pokud ještě žádný nemáte, musíte si vytvořit účet Microsoft. To lze provést pomocí libovolné e-mailové adresy.

 • Vyplňte své údaje: Vyplňte potřebné údaje, jako je vaše jméno, společnost a kontaktní informace.

Návrh bez názvu (56)

Krok 2: Nastavení kampaně

 • Zvolte cíle kampaně: Rozhodněte se, čeho chcete reklamou dosáhnout, například zvýšení prodejů, generování kontaktů nebo zvýšení návštěvnosti vašich webových stránek.

 • Zvolte typ kampaně: Vyberte si mezi reklamami ve vyhledávání, displayovými reklamami nebo shopping kampaněmi v závislosti na vašich cílech.

Návrh bez názvu (57)

Krok 3: Cílení na publikum

 • Cílení na lokalitu: Definujte geografické lokality, kde se budou vaše reklamy zobrazovat.

 • Nastavení jazyka a času: Zvolte jazyky a časové pásmo pro své kampaně.

 • Demografické cílení: Zadejte věkovou skupinu, pohlaví a další demografické údaje pro zúžení publika.

Návrh bez názvu (58)

Krok 4: Rozpočet a nabídky

 • Stanovte si rozpočet: Určete si denní nebo měsíční rozpočet, abyste mohli kontrolovat své výdaje.

 • Zvolte si strategii nabídek: Zvolte si, zda chcete nabídky na prokliky nastavovat ručně, nebo zda chcete využít automatických nabídkových funkcí Microsoft Advertising.

Návrh bez názvu (59)

Krok 5: Vytváření reklamy

 • Vytvoření reklamy: Napište své reklamní texty a přidejte přesvědčivou výzvu k akci.

 • Nahrajte obrázky: V případě potřeby nahrajte obrázky nebo si vyberte ze seznamu fotografií poskytnutých společností Microsoft Advertising.

Návrh bez názvu (60)

Krok 6: Kontrola a spuštění

 • Projděte si nastavení: Zkontrolujte nastavení kampaně, rozpočet, nabídky a reklamní text.

 • Spuštění: Jakmile jste s kampaní spokojeni, klikněte na tlačítko "Spustit" a spusťte reklamu.

Vytváření a správa kampaní

Vytváření a správa kampaní v Bing Ads je komplexní proces, který zahrnuje pečlivé plánování a průběžnou optimalizaci. 

Typy kampaní v Bing Ads

 1. Kampaně ve vyhledávání: Jedná se o textové reklamy, které se zobrazují na stránkách s výsledky vyhledávání. Jsou ideální pro cílení na zákazníky, kteří aktivně vyhledávají produkty nebo služby podobné těm, které nabízíte.

 2. Displayové kampaně: Displayové reklamy se zobrazují na webových stránkách v síti Bing Ads. Jsou vhodné pro budování povědomí o značce a pro opakované oslovení návštěvníků, kteří již v minulosti vaše stránky navštívili.

 3. Shopping kampaně: Shopping kampaně prezentují vaše produkty přímo ve výsledcích vyhledávání Bing, takže jsou ideální pro společnosti, které usilují o zvýšení prodejů.

Návrh bez názvu (56)-1

Osvědčené postupy pro správu kampaní

 1. Stanovte si jasné cíle: Definujte, čeho chcete každou kampaní dosáhnout, ať už jde o zvýšení návštěvnosti, generování kontaktů nebo zvýšení konverzí.

 2. Průzkum klíčových slov: Najděte relevantní klíčová slova, která mohou přivést cílenou návštěvnost na vaše webové stránky. K tomuto kroku můžete využít např. nástroj Plánovač klíčových slov od společnosti Bing.

 3. Tvorba reklamních textů: Napište přesvědčivé reklamní texty, které budou rezonovat s vaší cílovou skupinou. Zahrňte jasnou výzvu k akci.

 4. Landing Pages: Ujistěte se, že vaše reklamy vedou na kvalitní landing page, která je relevantní k obsahu reklamy a poskytuje příjemné uživatelské prostředí.

 5. Strategické nabídky: Začněte spíše s konzervativní nabídkou a upravujte ji na základě výkonu reklamy.

 6. Pravidelné sledování a optimalizace: Pravidelně kontrolujte výkon kampaně a podle potřeby upravujte nabídky, klíčová slova a text reklamy.

Sledování a optimalizace kampaní

 1. Výkonnostní metriky: Sledujte klíčové ukazatele výkonu, jako je míra prokliku (CTR), míra konverze či náklady na akvizici (CPA).

 2. A/B testování: Pravidelně testujte různé prvky kampaní, včetně reklamních textů, vstupních stránek a strategie nabídek, abyste zjistili, co funguje nejlépe.

 3. Správa rozpočtu: Sledujte výdaje, abyste se ujistili, že nepřekračujete rozpočet, a zároveň jej co nejlépe využijte pro optimální výkon kampaně.

 4. Sezónní úpravy: Uvědomte si trendy v jednotlivých ročních obdobích, které mohou ovlivnit výkonnost vaší kampaně, a upravte podle nich svou strategii.

101.-Ads-overview-dashboard-tiny-1200x827

Cílení a publika

Základem úspěchu inzerce pomocí Bing Ads je správně nastavené cílení. Oslovením vhodného publika můžete zlepšit výkonnost kampaní a dosáhnout vyšší návratnosti investic.

Porozumění vašemu publiku

O koho se jedná? Začněte definicí svého ideálního zákazníka. Zvažte faktory, jako je věk, pohlaví, lokalita, zájmy a chování při vyhledávání.

Kdy jsou aktivní? Určete, kdy vaše publikum nejčastěji vyhledává vaše produkty nebo služby. Služba Bing Ads umožňuje cílit na konkrétní dny v týdnu a denní dobu.

Kde se nacházejí? Cílení na polohu umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům v konkrétních zemích, regionech, městech nebo dokonce v určité vzdálenosti od vaší firmy.

Možnosti cílení v Bing Ads

 • Cílení na klíčová slova: Vyberte slova nebo fráze související s vašimi reklamami, které lidé pravděpodobně používají při vyhledávání.

 • Demografické cílení: Vyberte si publikum na základě věku, pohlaví a dalších demografických údajů.

 • Cílení na zařízení: Optimalizujte své kampaně pro různá zařízení, včetně desktopů, tabletů a mobilních telefonů.

 • Cílení na umístění: Přizpůsobte své reklamy tak, aby se zobrazovaly v konkrétních zeměpisných lokalitách.

 • Dayparting a plánování reklam: Naplánujte si spuštění reklam v určitých hodinách nebo dnech v týdnu tak, aby odpovídaly zvyklostem vašeho publika.

 • Remarketing: Zaměřte se na uživatele, kteří již dříve navštívili vaše webové stránky, abyste je přivedli zpět a povzbudili je k dokončení konverze.

Implementace pokročilých strategií cílení

 • Cílení na profily LinkedIn: Bing Ads nabízí exkluzivní přístup k údajům z LinkedIn profilů, což vám umožní oslovit profesionály na základě jejich společnosti, pracovní funkce či odvětví.

 • Předdefinovaná publia: Využijte předdefinované seznamy, které Bing nabízí, abyste oslovili uživatele, kteří projevili zájem o nákup v rámci určitých kategorií.

 • Vlastní publika: Vytvořte si vlastní seznam uživatelů na základě svých dat, například těch, kteří se přihlásili k odběru newsletteru nebo kteří u vás již nakupovali v minulosti.

Sestavení rozpočtu a zadávání nabídek

Efektivní správa rozpočtů a nabídek je klíčem k maximalizaci návratnosti investic.. Tato část vás provede nastavením rozpočtu a výběrem strategie nabídek, abyste optimalizovali své kampaně pro dosažení co nejlepších výsledků.

Nastavení rozpočtu

 • Denní vs. měsíční rozpočet: Rozhodněte se, zda chcete nastavit denní rozpočet, který omezuje částku, kterou utratíte každý den, nebo měsíční rozpočet, který stanoví částku na celý měsíc.

 • Sdílené rozpočty: Pokud provozujete více kampaní, zvažte možnost sdíleného rozpočtu, abyste mohli rozdělovat prostředky podle výkonu kampaně.

 • Rozpočet na testování: Vyčleňte část rozpočtu na A/B testování různých variant reklam a metod cílení.

Pro správné rozložení rozpočtů nejen mezi jednotlivé kampaně, ale i mezi různé platformy vám doporučujeme využít šablonu, kterou najdete na tomto odkazu

Snímek obrazovky 2023-11-16 100804

Volba strategie nabídek

 • Manuální nabídky: Dává vám plnou kontrolu nad tím, kolik jste ochotni zaplatit za každé kliknutí nebo zobrazení. Tato strategie je nejlepší, pokud máte čas na pravidelné sledování a úpravu nabídek.

 • Automatizované přihazování: Bing Ads nabízí několik automatizovaných nabídkových strategií, jako je například Enhanced CPC (Cost-Per-Click) a Maximize Clicks, které upravují nabídky v reálném čase tak, aby optimalizovaly cíle vaší kampaně.

 • Úpravy nabídek: Zvyšte nebo snižte nabídky pro určité demografické skupiny, zařízení nebo denní dobu, abyste optimalizovali váš výkon.

Porozumění metrikám

 • CPC (Cost-Per-Click): Průměrná částka, kterou zaplatíte za kliknutí na vaši reklamu.

 • CPM (Cost-Per-Thousand Impressions): Cena za tisícinásobné zobrazení vaší reklamy, což je užitečné pro kampaně na podporu povědomí o značce.

 • CPA (Cost-Per-Acquisition): Průměrné náklady na konverzi, například na prodej nebo získání nového zákazníka.

bing-ads-dimensions-tab-filters

Analýza a sledování výkonu

Pro zajištění úspěchu Bing Ads kampaní je důležité sledovat jejich výkon a porozumět analytickým údajům, které za nimi stojí. V poslední části našeho článku si tedy rozebereme nástroje, na které byste se měli zaměřit, abyste mohli měřit efektivitu svých kampaní.

Porozumění Bing Ads analytice

 • Dashboard Bing Ads: Vaše ústřední centrum pro měření výkonnosti, které poskytuje přehled o tom, jak si vaše kampaně vedou z hlediska zobrazení, kliknutí, výdajů a konverzí.

 • Sledování konverzí: Nastavte si funkce pro měření konverzí, abyste mohli vyhodnocovat akce, které zákazníci provedou po kliknutí na vaši reklamu, jako jsou nákupy, registrace či stažení.

Využití přehledů pro získání informací

 • Výkonnostní reporty: Získejte podrobné informace o tom, jak jsou různé aspekty vašich kampaní výkonné, včetně informací o klíčových slovech, reklamních skupinách a časových obdobích.

 • Přehledy historie změn: Sledujte úpravy provedené v kampaních a pochopte jejich dopad na výkon.

 • Přehledy o vyhledávaných termínech: Podívejte se, jaké vyhledávací výrazy spouštějí vaše reklamy a jak jsou výkonné, což vám pomůže vylepšit strategii klíčových slov.

Bing_ads-report-template-1-768x1107

Závěr

Závěrem lze říci, že Bing Ads představuje velmi zajímavou alternativu k tradiční platformě Google Ads, která dle našeho názoru rozhodně stojí za otestování. V celém tomto článku jsme se vám postupně snažili představit celou platformu Bing Ads, a to od nastavení účtu a spuštění kampaní až po cílení a typy nabídek, přičemž jsme rovněž kladli důraz i na to, jak důležitou roli hraje při sledování výkonu analytika.

Mezi největší přednosti platformy Bing Ads řadíme schopnost propojit inzerenty s různorodým publikem, nabídku různých typů kampaní a možnosti podrobného cílení. Tato flexibilita nabízí možnosti přizpůsobení strategií konkrétním segmentům trhu, což vede k potenciálně vyššímu engagementu a více konverzím. Kvalitní analytické nástroje platformy navíc poskytují důležité informace, které pomáhají s rozhodováním na základě dat, nikoliv pocitů.

Vzhledem k tomu, že digitální marketing se neustále vyvíjí, představují Bing Ads jedinečnou příležitost pro růst a inovace. Díky poznatkům získaným v tomto článku byste nyní měli být vybaveni k tomu, abyste tuto platformu mohli začít využívat, objevovat nové možnosti a dosahovat svých marketingových cílů.

Pokud si však s čímkoliv nevíte rady nebo byste zkrátka jen potřebovali pomoct s nastavením platformy a kampaní, neváhejte se na nás obrátit a domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi specialisty na Bing Ads. S radostí vám zodpovíme veškeré vaše otázky.

FAQ

1. Co jsou Bing Ads?

Platforma pro online inzerci v Bingu a jeho partnerských sítích.

2. Jak se Bing Ads liší od Google Ads?

Nižšími náklady na kliknutí, menší konkurencí, jedinečnou demografickou strukturou publika a integrací se sítí LinkedIn.

3. Jaké typy kampaní lze v Bing Ads spustit?

Kampaně pro vyhledávání, displayové a shopping kampaně.

4. Jak si mohu nastavit účet Bing Ads?

Navštivte webové stránky Microsoft Advertising, vytvořte si účet Microsoft a postupujte podle požadovaných kroků.

5. Jak funguje cílení v Bing Ads?

Cílení podle klíčových slov, demografických údajů, zařízení, polohy a času s pokročilými možnostmi, jako je cílení na profily LinkedIn.

6. Jaký je minimální rozpočet pro Bing Ads?

Žádný minimální rozpočet není vyžadován.

7. Jak mohu sledovat výkonnost svých reklam v Bing Ads?

Pomocí Bing Ads dashoboardu lze měřit ukazatele jako CTR, konverzní poměr či CPC.

8. Mohu reklamy Bing Ads provozovat společně s reklamami Google Ads?

Ano, je užitečné je používat společně.

9. Jsou Bing Ads vhodné pro malé firmy?

Ano, jsou efektivní pro různé velikosti firem.

10. Jak mohu optimalizovat své kampaně v Bing Ads?

Pravidelnou kontrolou, A/B testováním, úpravami nabídek a zpřesňováním cílení.

Témata: Marketing, Performance Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
Moderní prodejní strategie: Prodej založený na signálech

Moderní prodejní strategie: Prodej založený na signálech

V tomto článku se zaměříme na prodej založený na signálech, vysvětlíme si jeho podstatu, význam a ...

Role podcastů v obsahovém marketingu

Role podcastů v obsahovém marketingu

Zlepšete prezentaci vaší značky prostřednictvím podcastů. Zjistěte, jak efektivně začlenit toto ...

Objevte sílu reklamních kampaní na TikToku

Objevte sílu reklamních kampaní na TikToku

Obsah Úvod do reklamy na TikToku Základy, které musíte znát Jak fungují TikTok reklamy Náklady na ...

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Jak využít GA4 pro pokročilejší měření v e-commerce

Cílem tohoto článku je objasnit, jak může GA4 transformovat způsob měření v e-commerce díky ...

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Tekutá práce: Flexibilita a svoboda na moderním trhu práce

Zjistěte, jak tekutá práce poskytuje flexibilitu a svobodu, přetváří pracovní struktury pro lepší ...

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Jak na e-mailový marketing se Zoho Campaigns

Maximalizujte výsledky e-mailového marketingu pomocí Zoho Campaigns. Od tipů pro začátečníky až po ...

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Odhalení tajemství marketingu na sociálních sítích

Důležité základy marketingu na sociálních sítích, které by měl každý znát, aby z nich mohl ...

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Top 8 strategií jak využít video ve vašem marketingu

Zjistěte, jaké klíčové strategie vám pomohou zlepšit marketing s využitím video obsahu. Naučte se, ...

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...