Remarketingové strategie: Proměňte návštěvníky na zákazníky

Cílem tohoto článku je proniknout do světa remarketingu.

Obsah

Úvod

Porozumění remarketingu

Remarketingové strategie

Osvědčené postupy v oblasti remarketingu

Budoucnost remarketingu

Závěr

FAQ

Úvod

Ve světě reklam stále vyniká strategie, která dokáže z návštěvníků udělat zákazníky. Jak již možná víte, jde o remarketing. Remarketing je ve své podstatě efektivní prostředek, který firmám umožňuje oslovit uživatele, kteří již dříve interagovali s jejich webovými stránkami nebo mobilní aplikací. Jedná se o taktiku, jejímž cílem je návštěvníky nejen znovu oslovit, ale i přesvědčit a nenápadně je přimět, aby se vrátili k nákupu nebo k dokončení akce, kterou dříve přerušili.

Naším cílem je odhalit některé z účinných strategií, které mohou firmám pomoci proměnit náhodné návštěvníky ve věrné zákazníky. Od pochopení základů fungování remarketingu až po prozkoumání pokročilých technik je tento průvodce uzpůsoben tak, aby poskytl užitečné poznatky inzerentům na všech úrovních.

Prozkoumáme, jak lze pomocí segmentace, personalizace a optimální frekvence reklam vytvořit co nejúčinnější remarketingovou kampaň. Probereme také etické aspekty a osvědčené postupy, které zajistí, že tyto strategie budou nejen úspěšné, ale také budou respektovat soukromí a preference publika.

NÁVŠTĚVNÍK

Porozumění remarketingu

Remarketing je dynamická digitální marketingová technika zaměřená na opětovné zapojení uživatelů, kteří již dříve interagovali s danou webovou stránkou nebo aplikací, ale nedokončili konverzní akci, například nákup nebo registraci ke službě. Tato strategie umožňuje firmám cílit na potenciální zákazníky reklamy šité na míru, připomínat jim produkty nebo služby, které si prohlíželi, a povzbuzovat je, aby se vrátili a dokončili akci.

Ve své podstatě remarketing funguje tak, že se do zařízení uživatelů při návštěvě webových stránek ukládají soubory cookie. Tyto soubory cookie pak umožňují marketérovi zobrazovat těmto uživatelům cílené reklamy při procházení dalších částí webu, čímž se značka a její produkty účinně udržují v popředí zájmu spotřebitelů. Toto opakované vystavení zvyšuje pravděpodobnost, že se uživatelé vrátí na původní web, aby dokončili svůj nákup.

Účinnost remarketingu spočívá v jeho schopnosti cílit reklamy specificky na publikum, které již projevilo zájem o produkt nebo službu, což z něj činí vysoce efektivní využití reklamních zdrojů. Nejde jen o to oslovit velké publikum, ale primárně o to oslovit správné publikum, ve správný čas a se správným sdělením.

Výhody remarketingu navíc nespočívají pouze v konverzním poměru. Pomáhá také budovat povědomí o značce a jednodušší zapamatovatelnost, čímž zajišťuje, že firma zůstane viditelná pro své potenciální zákazníky. Na digitálním trhu přeplněném konkurencí nabízí remarketing způsob, jak vyniknout a udržet si značku v povědomí zákazníků.

NÁVŠTĚVNÍK (2)

Remarketingové strategie

Efektivní remarketingová strategie je klíčová pro přeměnu návštěvníků webových stránek na zákazníky. Zavedením správné taktiky můžete výrazně zvýšit míru konverze a posílit loajalitu svých zákazníků. Zde je několik základních strategií:

 • Segmentace publika: Remarketing začíná pochopením publika. Segmentace publika na základě jeho chování, například jaké produkty si uživatelé prohlíželi nebo kolik času strávili na vašich stránkách, umožňuje cílenější a relevantnější reklamní kampaně. Vysoce efektivní může být například zobrazování specifických produktových reklam uživatelům, kteří opustili nákupní košík.

 • Personalizovaný obsah reklam: Personalizace je v remarketingu klíčová. Přizpůsobení reklam na základě předchozích interakcí uživatele s vaším webem může výrazně zvýšit engagement. Pokud si například zákazník prohlédl určitou kategorii produktů, vaše reklamy by měly obsahovat tyto nebo podobné položky, třeba se speciální nabídkou nebo slevou.

 • Optimální frekvence a načasování reklam: Mezi účinným remarketingem a vtíravostí je tenká hranice. Je důležité najít správnou rovnováhu v tom, jak často a kdy reklamy zobrazovat. Přílišné zobrazování reklam často vede k omrzení, zatímco nedostatečný počet zobrazení reklamy může vést k promarnění příležitostí.

 • Remarketing napříč platformami: Spotřebitelé se dnes denně pohybují na více platformách. Využití více platforem zajistí, že se vaše reklamy dostanou k potenciálním zákazníkům, ať už jsou na sociálních sítích nebo si prohlíží jiné webové stránky nebo používají mobilní aplikace. Tento přístup nejen zvyšuje šance na opětovné zapojení, ale také posiluje rozpoznatelnost značky v různých digitálních prostředích.

 • Dynamický remarketing: Tato pokročilá strategie zahrnuje zobrazování reklam, které obsahují konkrétní produkty nebo služby, které si návštěvníci prohlíželi na vašich stránkách. Dynamický remarketing posouvá personalizaci o krok dále tím, že vytváří reklamy, které jsou automaticky naplněny produkty z vašeho kanálu, přizpůsobené každému uživateli.

 • Využití analytiky pro získání přehledu: Využití dat z analytiky pomáhá pochopit, co funguje a co ne. Analýzou výkonnosti remarketingových kampaní můžete svůj přístup neustále zdokonalovat. To zahrnuje identifikaci nejefektivnějších kanálů, reklamních formátů a sdělení pro vaši cílovou skupinu.

 • A/B testování: Experimentujte s různými verzemi reklam, abyste zjistili, které prvky mají u vašeho publika největší ohlas. A/B testování může zahrnovat různé obrázky, text reklamy, výzvy k akci, a dokonce i cílové stránky, na které vaše reklamy směřují.

 • Sladění s prodejním trychtýřem: Přizpůsobte remarketingové strategie různým fázím prodejního trychtýře. Například na uživatele, kteří jsou v informativní fázi, se zaměřte pomocí vzdělávacího obsahu, zatímco na ty, kteří jsou blíže rozhodovací fázi, můžete cílit pomocí přímějších výzev k akci a nabídek.

REMARKETING (5)-1

Osvědčené postupy v oblasti remarketingu

Pro maximalizaci účinnosti remarketingových kampaní a zároveň zachování pozitivní image značky je nezbytné dodržovat osvědčené postupy. Tyto zásady nejen zvyšují výkonnost kampaní, ale také zajišťují, že vaše marketingové úsilí je ohleduplné a etické.

 • Respektujte soukromí uživatelů: Vždy klaďte důraz na soukromí uživatelů a dodržujte předpisy o ochraně osobních údajů, jako je GDPR nebo CCPA. Soubory cookie a sledovací technologie používejte zodpovědně a zajistěte, aby uživatelé věděli a mohli kontrolovat, jak jsou jejich údaje využívány. Poskytování jasných možností odhlášení není jen zákonným požadavkem, ale také buduje důvěru vašeho publika.

 • Vytvářejte nerušivé reklamy: Vaše reklamy by měly být nápadné, aniž by působily rušivě. Vyhněte se příliš agresivnímu nebo opakujícímu se sdělení, které může vést k negativním zkušenostem uživatelů. Cílem je připomínat a přesvědčovat, nikoli obtěžovat.

 • Zaměřte se na kvalitní kreativní obsah: Zásadní je kvalita obsahu reklamy. Vysoce kvalitní, relevantní obrázky a poutavý, stručný text mohou mít významný vliv. Vaše reklamy by měly být v souladu s hlasem vaší značky a oslovovat specifické zájmy segmentovaného publika.

 • A/B testování pro optimalizaci: Průběžně testujte různé prvky svých reklam, včetně vizuálů, textů a výzev k akci, abyste zjistili, co na vaše publikum funguje nejlépe. Tento průběžný proces testování a optimalizace je klíčem ke zlepšení výkonnosti remarketingových kampaní.

 • Využijte úspěšných příběhů a referencí: Začlenění příběhů o úspěchu zákazníků nebo referencí do reklamy může zvýšit věrohodnost a důvěru a povzbudit potenciální zákazníky k dokončení nákupu.

 • Pravidelně monitorujte a upravujte kampaně: Remarketingové kampaně by neměly být nastaveny a následně opomenuty. Pro zachování jejich účinnosti je nutné pravidelné sledování a úpravy na základě výkonnostních ukazatelů. Analyzujte metriky, jako je míra prokliku, míra konverze a návratnost investic, abyste mohli činit rozhodnutí na základě informací.

 • Vyvažujte frekvenci a dosah: Určete optimální frekvenci, abyste oslovili své publikum, aniž byste ho zahltili. Tato rovnováha je klíčová pro udržení engagementu, aniž by došlo k omrzení reklamou.

 • Aktualizujte změny platforem: Platformy digitálního marketingu často aktualizují své algoritmy a zásady. Zůstaňte informováni a přizpůsobte podle toho své strategie, aby vaše remarketingové úsilí zůstalo účinné a v souladu s předpisy.

Budoucnost remarketingu

Budoucnost remarketingu spočívá díky technologickému pokroku v tom, že reklama bude stále sofistikovanější a personalizovanější. V centru dění se nachází umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), které nabízejí mnohem preciznější možnosti cílení a personalizace. Tyto technologie dokáží analyzovat obrovské množství dat a předvídat chování a preference uživatelů, což marketérům umožňuje vytvářet vysoce personalizované reklamní zážitky.

Významnou roli bude hrát také hlasové a vizuální vyhledávání, které se bude integrovat se strategiemi remarketingu, protože tyto metody vyhledávání se stávají stále rozšířenějšími. Tento posun bude vyžadovat nové přístupy v obsahu reklam a parametrech cílení.

Kromě toho bude remarketingové taktiky utvářet také vzestup různých metod, které budou v souladu s přísnějšími zákony o ochraně osobních údajů a povědomím uživatelů. Marketéři budou muset vyvažovat efektivní cílení s etickými postupy při zpracování dat a zaměřit se na transparentnost a souhlas uživatelů.

Závěr

Remarketing je klíčovou strategií v oblasti digitálního marketingu, která dokáže z potencionálních zákazníků udělat loajální zákazníky. Jeho síla spočívá ve schopnosti znovu navázat kontakt s návštěvníky prostřednictvím cílených, personalizovaných sdělení, což podporuje loajalitu ke značce i zvýšení konverzního poměru. 

Navíc s tím, jak se dnešní digitální prostředí neustále vyvíjí, bude pro marketingové týmy důležité, aby držely krok s novými technologiemi a standardy ochrany osobních údajů a zajistily tak, že jejich remarketingové aktivity budou nejen efektivní, ale také ohleduplné a relevantní. 

Díky těmto strategiím a osvědčeným postupům je možné úspěšně proplouvat dynamickým digitálním trhem a přeměňovat náhodné návštěvníky na trvalé zákazníky.

Pokud si však s remarketingem nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si bezplatnou konzultaci. Náš tým specialistů vám velmi rád pomůže a poradí.

FAQ

1. Co je remarketing?

Je to strategie zobrazování cílených reklam uživatelům, kteří dříve navštívili webové stránky, ale nenakoupili.

2. Jak remarketing funguje?

Pomocí souborů cookie, které sledují návštěvníky, a následně jim zobrazují reklamy na jiných webech.

3. Proč používat remarketing?

Zvyšuje pravděpodobnost přeměny návštěvníků na zákazníky.

4. Může být remarketing otravný?

Pokud se používá nadměrně, tak ano. Je důležité vyvážit frekvenci reklam a jejich obsah.

5. Jaké jsou osvědčené postupy pro remarketing?

Respektujte soukromí, přizpůsobujte reklamy a optimalizujte je na základě výkonu.

6. Je remarketing vhodný pro všechny firmy?

Pro většinu firem může být přínosem, zejména pro ty, které se prezentují online.

Témata: Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...