Programatická reklama pro úspěšný real-time bidding

Tento článek se zabývá složitostmi programatické reklamy, strategiemi úspěšného RTB a výzvami a příležitostmi, které před námi v této digitální oblasti stojí.

Obsah

Úvod

Principy programatické reklamy a RTB

Výhody programatické reklamy v reálném čase

Strategie pro úspěšné RTB

Výzvy a jejich možná řešení v oblasti programatického RTB

Budoucí trendy v programatické reklamě a RTB

Závěr

FAQ

Úvod

V neustále se vyvíjejícím prostředí digitálního marketingu představuje programatická reklama revoluční sílu, zejména v oblasti real-time biddingu (RTB). Tento technologický přístup automatizuje nákup a prodej online reklamy, čímž ji činí efektivnější a účinnější. 

Základem tohoto systému je bidding (nabídka) v reálném čase, což je dynamická metoda nákupu reklamního inventáře, která inzerentům umožňuje nabízet reklamní prostor v řádu milisekund. Vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti digitální reklamy je pro obchodníky, kteří usilují o maximalizaci svého dosahu a dopadu, zásadní pochopit a plně využít potenciál programatické reklamy a RTB. 

Principy programatické reklamy a RTB

Programatická reklama je metoda, při níž se k nákupu digitálního reklamního prostoru používá software a algoritmy, což je protikladem k tradičnímu manuálnímu nákupu reklamy. Tento přístup využívá datové poznatky a technologie k doručování reklamy správnému publiku ve správný čas, aniž by do procesu nabízení zasahoval člověk. Real-time bidding (RTB) je podmnožinou programatické reklamy, kde se reklamní inventář nakupuje a prodává na základě jednotlivých impresí prostřednictvím okamžité aukce, podobně jako na finančních trzích.

Jádrem RTB je platforma pro směnu reklam, kde vydavatelé nabízejí své reklamní plochy potenciálním inzerentům. Když uživatel navštíví webovou stránku, informace o něm a o dostupném reklamním prostoru se odešlou na burzu reklam. Během milisekund pak inzerenti podávají nabídky za reklamní prostor na základě toho, jak dobře profil uživatele odpovídá jejich cílovému publiku. Reklamní prostor získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu a jeho reklama se pak uživateli zobrazí.

Tento systém vyniká svou efektivitou a přesností. Inzerenti využívají obrovské množství dat jako je chování uživatelů, demografické údaje či historie prohlížení. Rychlost a přesnost tohoto procesu znamená, že reklamy jsou pro uživatele relevantnější, což vede k většímu engagementu a lepší návratnosti investic inzerentů.

Níže naleznete obrázek, kde je celý proces real-time biddingu podrobně vysvětlen.  

Proces nabídky v reálném čase

Demand-Side Platform (DSP)

Jedná se o systém, který umožňuje kupujícím digitálního reklamního prostoru efektivně spravovat několik nabídek reklam z jednoho rozhraní. DSP automatizuje nákup reklamních pozic pomocí programatické reklamy, což umožňuje cílení na specifické demografické skupiny, zvyšuje efektivitu a snižuje celkové náklady. 

Supply-Side Platform (SSP)

Supply-Side Platform (SSP) je naopak systém, který majitelům webových stránek umožňuje maximalizovat příjmy z jejich reklamního inventáře. SSP automatizují prodej reklamních pozic a pomáhají jednotlivým webům nabízet jejich inventář co největšímu počtu potenciálních zájemců. K tomu opět dochází prostřednictvím programatické reklamy, kdy se reklamní pozice prodávají v reálném čase prostřednictvím aukcí.

Výhody programatické reklamy v reálném čase

Integrace programatické reklamy s RTB nabízí řadu výhod, které výrazně zvyšují úsilí v oblasti digitálního marketingu. Mezi tyto výhody patří:

Vyšší účinnost reklamy a nižší náklady: 

Programatická reklama je oblíbená především díky své efektivitě a nižším nákladům ve srovnání s tradičními metodami. Zatímco tradiční způsoby nákupu médií využívají různé cenové modely (cena za proklik, cena za akci...), programatická reklama funguje primárně na bázi CPM (cena za tisíc zobrazení), což je výrazně levnější. V průměru se jedná o 0,50$ až 2$ za tisíc zobrazení, kdežto u přímých nákupů je tato cena přibližně 10$ za tisíc zobrazení.

Větší dosah inzerce

Nižší CPM u programatické reklamy znamená oslovení širšího publika při nižších nákladech. Kromě tradičních platforem, jako je Google a sociální sítě, zahrnuje programatická reklama i kanály, jako je Connected TV (CTV), displayové, nativní či video reklamy, což výrazně zvyšuje povědomí o značce.

Velmi rychlá optimalizace

V době, kdy je v digitálním marketingu klíčová okamžitá odezva, vyniká programatická reklama svou funkcí real-time biddingu. RTB zefektivňuje proces umisťování reklamy a umožňuje okamžité podávání nabídek na konkrétní zobrazované reklamy.

Tento systém poskytuje inzerentům výraznou výhodu z hlediska rychlosti a efektivity. RTB navíc poskytuje možnost téměř okamžitého vyhodnocení kampaní po jejich spuštění, na což je možné okamžitě reagovat a zlepšit tak celkové výsledky.

Vynikající cílení 

Programatická reklama se v oblasti nákupu mediálního prostoru vyznačuje výjimečnou přesností cílení, což zahrnuje:

 • Cílení na publikum: Doručení reklamy podle demografických údajů jako je věk, pohlaví či příjem.

 • Behaviorální cílení: Umístění reklam v souladu s akcemi uživatelů, jako jsou návštěvy webových stránek, nákupní zvyklosti či zájmy.

 • Kontextové cílení: Propojuje reklamy s relevantním obsahem, například reklamu na péči o pleť vedle článku o suché pleti.

 • Geotargeting: Cílení reklamy na základě polohy - od širších oblastí jako jsou regiony, až po konkrétní lokality jako jsou města nebo poštovní směrovací čísla.

 • Retargeting: Zaměření na uživatele, kteří již dříve komunikovali s vaší značkou, ale neuskutečnili nákup.

 • Cílení napříč zařízeními: Propojení reklamních sdělení napříč různými zařízeními, od notebooků až po chytré telefony.

Transparentní umístění

Další výhodou programatické reklamy je jasný přehled o umístění reklamy a angažovanosti publika. Inzerenti mohou přesně vidět, kde se jejich reklamy zobrazují a kdo je sleduje, což zajišťuje, že se jejich sdělení dostanou k požadovanému publiku. 

Různé reklamní formáty

Klíčovým aspektem programatické reklamy, který rozšiřuje zásah publika, je rozmanitá nabídka kreativních reklamních formátů, což umožňuje inzerentům diverzifikovat své strategie a nespoléhat se na jediný způsob.

Rozmanitost programatických reklamních formátů zahrnuje např:

 • Zvukové reklamy

 • Online televizní reklamy (CTV)

 • Digitální reklamy mimo domov (OOH)

 • Displayové reklamy

 • Nativní reklamy

 • Videoreklamy

Zobrazovanost a škálovatelnost

Programatické reklamní kampaně se vyznačují výjimečnou zobrazovaností, která nabízí přehled o výkonu a umístění v reálném čase, což je klíčové pro sledování výdajů na reklamu. 

Jsou také vysoce škálovatelné, takže jsou ideální pro začínající a malé firmy s omezeným rozpočtem. Tyto reklamy umožňují flexibilní tvorbu rozpočtu, takže si inzerenti mohou nastavit a kontrolovat denní limity výdajů, které jsou pak automaticky přidělovány v průběhu dne.

Časová efektivita

Významnou výhodou programatické reklamy je značná časová úspora, která odpadá při manuálním vyjednávacím procesu. Tato metoda zefektivňuje nákup reklamy, odstraňuje nutnost zdlouhavého nabízení, obchodování a vyjednávání a umožňuje inzerentům rychle nakupovat reklamní prostor na nespočtu webových stránek. Integrace umělé inteligence a algoritmů navíc minimalizuje riziko časově náročných chyb, které jsou obvykle spojeny se zapojením člověka.

Strategie pro úspěšné RTB

Níže jsou uvedeny klíčové strategie, které mohou vést k úspěšným RTB kampaním:

 • Hloubková analýza publika: Využijte analýzu dat k získání přehledu o preferencích, chování a demografických údajích publika. Přizpůsobení strategie nabídek na základě těchto poznatků zajistí, že vaše reklamy osloví nejrelevantnější a nejcitlivější publikum.

 • Optimalizovaná strategie nabídek: Vypracujte strategii biddingu, která vyváží dosah a hodnotu, což zahrnuje nastavení vhodné výše nabídky na základě potenciální hodnoty různých zobrazení reklamy. Zvažte faktory, jako je pravděpodobnost konverze uživatele a význam umístění reklamy.

 • Optimalizace kreativy: Kreativní aspekty reklamy - její design, sdělení a výzva k akci - hrají zásadní roli při zaujmutí. Pravidelně testujte a aktualizujte kreativní prvky, abyste zjistili, co má u publika nejlepší odezvu. Pokud je navíc využita dynamická optimalizace kreativy, obsah reklamy může být na základě dat o uživatelích dále personalizován.

 • Využití umělé inteligence a strojového učení: Algoritmy umělé inteligence a strojového učení mohou analyzovat rozsáhlé soubory dat a optimalizovat rozhodnutí o nabídkách a umístění reklamy efektivněji než manuální metody. Tyto technologie mohou předpovídat výsledky nabídek, automatizovat bidding v reálném čase a neustále zlepšovat výkonnost kampaní na základě učících se algoritmů.

 • Monitorování a nastavení v reálném čase: Jednou z největších předností RTB je možnost okamžitých úprav. Průběžně sledujte výkonnost kampaně a buďte připraveni upravit svou strategii v reakci na data v reálném čase.

 • Převaha kvality nad kvantitou: Zaměřte se na získávání vysoce kvalitních zobrazení reklamy, u kterých je větší pravděpodobnost konverze, než na pouhé usilování o vysoký objem zobrazení. Kvalitní návštěvnost vede k vyššímu engagementu, vyšší míře konverzí a efektivnějšímu využití reklamního rozpočtu.

Výzvy a jejich možná řešení v oblasti programatického RTB

Programatické RTB sice nabízí mnoho výhod, ale představuje i jedinečné výzvy. Jejich pochopení a zavedení účinných řešení je klíčem k úspěšným kampaním.

Výzva č. 1: Podvody s reklamou a její viditelnost

Podvody s reklamou, včetně nelidského provozu a problémů se zobrazením, mohou výrazně zkreslit údaje a efektivitu kampaní.

 • Řešení: Využijte pokročilé nástroje a technologie pro ověřování reklamy. Používejte filtry a algoritmy k identifikaci a zamezení podvodného provozu. Upřednostněte ta umístění reklamy, kde je vysoká pravděpodobnost zobrazení.

Výzva č. 2: Obavy o soukromí a regulace dat

Rostoucí obavy o soukromí uživatelů a přísné regulace v oblasti dat, jako je GDPR, mohou omezit dostupnost a využití spotřebitelských dat.

 • Řešení: Zajistěte soulad se všemi zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Zaměřte se na získávání údajů první strany a používání strategií kontextového cílení, které se nespoléhají na osobní údaje uživatelů.

Výzva č. 3: Komplexnost technologií a integrací

Technologie stojící za programatickým RTB může být složitá a vyžaduje sofistikované systémy a integraci.

 • Řešení: Investujte do školení pro svůj tým, abyste lépe porozuměli programatickým systémům. Spolupracujte s renomovanými poskytovateli technologií, abyste zajistili bezproblémovou integraci a podporu.

Výzva č. 4: Rychlé změny na trhu

Digitální reklamní prostředí se neustále vyvíjí, což ztěžuje zachování aktuálnosti.

 • Řešení: Zůstaňte informováni o trendech v odvětví a přizpůsobujte podle toho své strategie. Buďte flexibilní a připraveni změnit svůj přístup, jakmile se objeví nové technologie a platformy.

Budoucí trendy v programatické reklamě a RTB

Mezi hlavní trendy, které budou pravděpodobně určovat budoucnost programatické reklamy a RTB, patří:

 • Větší využívání umělé inteligence a strojového učení: Očekává se, že umělá inteligence a strojové učení se stanou nedílnou součástí programatického RTB. Tyto technologie umožní sofistikovanější cílení, prediktivní analýzu a automatizované rozhodování, což povede ke zvýšení výkonnosti a efektivity kampaní.

 • Větší důraz na ochranu soukromí a bezpečnost dat: V reakci na rostoucí obavy o ochranu soukromí a změny v regulaci dojde k posunu směrem k reklamním postupům více zaměřeným na ochranu soukromí. To zahrnuje používání anonymizovaných dat, metody cílení v souladu s ochranou soukromí a vzestup kontextové reklamy, která se méně spoléhá na osobní údaje uživatelů.

 • Rozšíření programatické reklamy v nových formátech: Kromě tradiční webové a mobilní reklamy se programatická reklama rozšíří do nových oblastí, jako je např. online TV, digitální out-of-home (DOOH), a dokonce i do prostředí virtuální a rozšířené reality, což nabídne nové možnosti pro zapojení.

 • Hlasové vyhledávání a zvuková reklama: S nárůstem chytrých hlasových asistentů se v programatických kampaních bude stále více prosazovat optimalizace hlasového vyhledávání a zvuková reklama, které využijí rostoucí segment trhu.

 • Blockchain pro transparentnost a prevenci podvodů: Technologie blockchain se pravděpodobně rozšíří, aby zvýšila transparentnost reklamních transakcí a bojovala proti podvodům, čímž poskytne inzerentům a vydavatelům bezpečnější a důvěryhodnější prostředí.

Na následujícím grafu můžete vidět vývoj programatické reklamy v čase. Globální trh s RTB od svého vzniku před osmi lety zaznamenal dramatický nárůst z 6,6 miliardy $ v roce 2019 na 27,2 miliardy $ do roku 2024. Tento růst představuje složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 32,9 %. 

Závěr

Při procházení spletitým a dynamickým světem digitální reklamy nelze přeceňovat význam programatické reklamy a biddingu v reálném čase (RTB). Tyto technologie nejenže přinesly revoluci ve způsobu nákupu a prodeje reklamy, ale také otevřely nebývalé možnosti pro cílené, účinné a efektivní marketingové kampaně. 

Při pohledu do budoucnosti je zřejmé, že přijetí těchto inovací, udržení kroku s novými trendy a přizpůsobení se novým výzvám bude pro obchodníky, kteří chtějí v této digitální éře prosperovat, klíčové. 

Prostředí programatické reklamy se vyvíjí a ti, kteří využijí její plný potenciál, budou mít dobrou pozici k využití její síly pro úspěšné a působivé reklamní strategie.

Pokud si však stále nejste jistí, jak programatické reklamy a RTB fungují, nebo jak je využít ve svůj prospěch, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si bezplatnou konzultaci. Naši specialisté vám velmi rádi pomohou s jakýmkoliv problémem.

FAQ

1. Co je programatická reklama?

Automatizovaný nákup a prodej online reklamy pomocí softwaru a dat.

2. Jak funguje nabídka v reálném čase (RTB)?

RTB draží reklamní prostor v reálném čase, přičemž prostor získává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu.

3. Jaké jsou výhody programatické RTB?

Lepší cílení, vyšší efektivita, nákladová efektivita a analýza v reálném čase.

4. Účinné strategie pro RTB?

Analýza publika, optimalizované nabídky, optimalizace kreativy a využití umělé inteligence.

5. Jak překonat problémy v programatické RTB?

Používejte nástroje pro ověřování reklamy, dodržujte zákony na ochranu osobních údajů a buďte informováni o trendech.

6. Budoucí trendy v programatické reklamě a RTB?

Větší využití umělé inteligence, zaměření na ochranu soukromí, rozšíření na nové formáty a přijetí blockchainu.

7. Je programatická RTB vhodná pro všechny firmy?

Ano, zejména pro cílený marketing, ale vhodnost se liší podle cílů a rozpočtu.

Témata: Marketing, Performance Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...