Optimalizace prodejního procesu: Propojení HubSpotu a Salesforce

V tomto článku se budeme zabývat výhodami integrace HubSpotu a Salesforce a současně vám poskytneme také praktické tipy, jak ji provést.

Obsah

Úvod

Výhody a nevýhody integrace HubSpotu se Salesforce

Nejlepší workflows pro integraci HubSpotu se Salesforce

Jak integrovat HubSpot se Salesforce

Vytvoření a nastavení rozhraní HubSpotu a Salesforce

Klíčové metriky, které je třeba sledovat

Osvědčené postupy pro optimalizaci prodejního procesu

Případová studie: Logicull

Závěr

FAQ

Úvod

Salesforce a HubSpot jsou dva výkonné nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), které nabízejí řadu funkcí pro zefektivnění a optimalizaci prodejního procesu. Každý nástroj má své silné stránky a jejich integrace vám může poskytnout jednotný pohled na veškerá data o zákaznících, zvýšit produktivitu vašeho prodejního týmu a zlepšit i celkovou efektivitu prodeje. 

Výhody a nevýhody integrace HubSpotu se Salesforce

Výhody integrace HubSpotu se Salesforce

Nevýhody integrace HubSpotu se Salesforce

Správa potenciálních zákazníků: Hladký přenos dat mezi systémy zvyšuje efektivitu a přesnost dat při sledování potenciálních zákazníků.

Složitější instalace: Nastavení a zajištění připojení k systému může vyžadovat určité množství času a zdrojů v závislosti na složitosti integrace.

Zlepšení zákaznických zkušeností: Komplexní porozumění zákazníkovi umožňuje jednotlivým týmům zajistit personalizovanou a poutavou komunikaci.

Výdaje navíc: Proces integrace může být spojen s dodatečnými náklady v závislosti na zvoleném postupu.

Plynulá týmová spolupráce: Zjednodušení workflow a automatizace zvyšuje nejen produktivitu, ale i efektivitu, což vede ke kvalitnější spolupráci.

Omezená customizace: V závislosti na použité metodě integrace mohou mít uživatelé problémy s přizpůsobováním propojení mezi systémy.

Nejlepší workflows pro integraci HubSpotu a Salesforce

Po připojení těchto dvou nástrojů mohou uživatelé snadno automatizovat svůj workflow a začít využívat výhody propracovaných HubSpot Hubů v kombinaci s funkcemi Salesforce ke zlepšení svých marketingových kampaní. 

Níže jsou uvedeny různé workflows, kterých můžete využít:

 • Lead-kontakt workflow: Automatické vytvoření nového kontaktu v HubSpotu, když je v Salesforce vytvořen nový lead.

 • Kontakt-lead workflow: Vytvoření nového leadu v Salesforce poté, co je přidán nový kontakt do HubSpotu.

 • "Deal-to-Opportunity Workflow": Vygenerování příležitosti v Salesforce, když je v HubSpotu vytvořena obchodní nabídka.

 • Hodnocení a třídění leadů: Hodnocení potenciálních zákazníků na základě jejich engagementu a aktivity v HubSpotu a následná automatická aktualizace jejich skóre v Salesforce.

 • Workflow výchovy potenciálních zákazníků: Pomocí série automatických e-mailů lze v HubSpotu vychovávat potenciální zákazníky, vést je nákupním trychtýřem a v Salesforce pak sledovat jejich pokrok.

 • Workflow přesměrování leadů: Umožňuje přiřazovat potenciální zákazníky k příslušným obchodním zástupcům v Salesforce na základě specifických kritérií, jako je geografická poloha, skóre nebo odvětví.

Tyto workflows umožňují týmům efektivně spravovat a monitorovat leady, kontakty, nabídky a příležitosti napříč celým nákupním trychtýřem a zároveň automatizovat různé úkoly, jako je hodnocení a výchova potenciálních zákazníků či segmentace kontaktů. Kromě toho umožňuje týmům získat komplexní pohled na údaje o zákaznících, včetně kontaktních informací, historie nákupů a metrik engagementu.

Jak integrovat HubSpot se Salesforce

Integrace HubSpotu se Salesforce je jednoduchý proces. Nejprve je třeba oba systémy propojit prostřednictvím integračního rozhraní. Po jejich propojení vám bude bez námahy umožněno synchronizovat data mezi platformami, což týmům zefektivní nejen jejich workflow, ale i správu potenciálních zákazníků, kontaktů, obchodů a příležitostí v celém nákupním trychtýři.

Integrací těchto dvou systémů si mohou jednotlivé týmy ušetřit čas a zdroje a zároveň získat komplexní přehled o datech svých zákazníků. Díky všem těmto informacím pak mohou přijímat správná rozhodnutí týkající se jejich snah o oslovení, optimalizaci nákupního trychtýře a sledování úspěšnosti svých kampaní.

Vytvoření a nastavení rozhraní Salesforce a HubSpot

Před zahájením procesu nastavení je nutné zajistit, abyste měli ve svém Salesforce účtu potřebné oprávnění a přístup, například přístup k rozhraní API, ke správci systému Salesforce nebo aby vám byla přidělena sada oprávnění pro integraci s HubSpotem.

Jakmile potvrdíte, že máte potřebná oprávnění, dalším krokem je přejít na App Marketplace ve vašem HubSpot účtu, vyhledat integraci Salesforce a kliknout na tlačítko "Instalovat aplikaci". Tím dojde k přesměrování do Salesforce, kde můžete nainstalovat integrační balíček HubSpot.

Jakmile je balíček nainstalován, je třeba přejít do průvodce konektorem HubSpot a přidat modul HubSpot Visualforce do Salesforce. Tento modul umožňuje zobrazování a filtrování aktivit kontaktů a zařazování kontaktů do workflow HubSpotu, čímž se zlepší vaše schopnost sledování zákazníků i následná spolupráce s nimi

Klíčové metriky, které je třeba sledovat

Sledování klíčových metrik je pro optimalizaci prodejního procesu zásadní. Při integraci HubSpotu se Salesforce byste měli věnovat pozornost několika metrikám:

 • Zdroj leadů: Sledování toho, odkud vaši potenciální zákazníci přicházejí, vám pomůže zaměřit marketingové úsilí na ty nejefektivnější kanály. Integrace HubSpotu se Salesforce vám umožňuje sledování zdroje vašich leadů a jejich následné propojení s příjmy.

 • Délka prodejního cyklu: Pochopení toho, jak dlouho trvá, než vaši potenciální zákazníci projdou vaším nákupním trychtýřem, vám pomůže identifikovat slabá místa a oblasti, které je třeba zlepšit. Integrace umožňuje sledovat, jak dlouho trvá, než se potenciální zákazníci přesunou z jedné fáze do druhé, a získat tak přehled o celkové délce nákupního cyklu.

 • Poměr výher a ztrát: Sledování poměru výher a ztrát vám pomůže určit, co ve vašem prodejním procesu funguje a co ne. Integrace umožňuje monitorovat výhry a prohry a spojit je s konkrétními obchodními zástupci i fázemi prodejního procesu.

 • Produktivita obchodních zástupců: Znalost produktivity vašich obchodních zástupců vám pomůže optimalizovat prodejní proces. Integrace umožňuje sledovat počet uzavřených obchodů, průměrnou velikost obchodu a další metriky pro jednotlivé obchodní zástupce.

 • Celoživotní hodnota zákazníka: Sledování celoživotní hodnoty zákazníka vám pomůže určit, kteří zákazníci jsou pro vaši firmu nejcennější, a zaměřit na ně své úsilí o jejich udržení. Integrace umožňuje sledovat celoživotní hodnotu zákazníka a propojit ji s konkrétními marketingovými kampaněmi či obchodními zástupci.

Osvědčené postupy pro optimalizaci prodejního procesu

Nyní, když jsme si určili klíčové metriky, které je třeba sledovat, je důležité znát osvědčené postupy pro optimalizaci prodejního procesu. Zde je několik tipů, které vám pomohou z integrace těchto dvou nástrojů vytěžit maximum:

 1.  Standardizujte svůj prodejní proces: Standardizovaný prodejní proces zajišťuje konzistenci v rámci celého týmu a usnadňuje i sledování metrik. Vytvořte pomocí HubSpotu a Salesforce standardizovaný proces, který zahrnuje fáze, úkoly a kritéria pro posun potenciálních zákazníků nákupním trychtýřem.

 2.  Automatizujte všude tam, kde je to možné: HubSpot a Salesforce nabízejí možnosti automatizace, které mohou vašemu týmu ušetřit čas a zvýšit efektivitu. Pomocí workflow můžete například automaticky přiřazovat úkoly členům týmu, posílat kontrolní e-maily a aktualizovat záznamy o potenciálních zákaznících.

 3.  Personalizujte prodejní proces: Personalizace je klíčem k budování vztahů s potenciálními zákazníky a k uzavírání obchodů. Pomocí HubSpotu a Salesforce můžete personalizovat prodejní proces tím, že přizpůsobíte sdělení a obsah zájmům a potřebám každého potenciálního zákazníka.

 4.  Zajistěte průběžné školení: HubSpot a Salesforce nabízejí širokou škálu zdrojů školení a podpory. Ujistěte se, že je váš tým proškolen v oblasti integrace a průběžně se seznamuje s novými funkcemi a osvědčenými postupy.

 5.  Průběžně měřte a analyzujte: Pravidelně sledujte a analyzujte klíčové metriky, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit. Využívejte tato data k rozhodování a k postupné optimalizaci nákupního procesu.

Případová studie: Logikcull

Logikcull je cloudová platforma pro správu právních dokumentů. Společnost čelila problémům s prodejním procesem, který byl z velké části manuální a z tohoto důvodu i časově náročný. Měla také problémy se sledováním klíčových ukazatelů, jako jsou zdroje potenciálních zákazníků a délka prodejního cyklu.

Pro řešení těchto problémů společnost implementovala integraci HubSpot a Salesforce. Zde se dozvíte, jak jim integrace pomohla optimalizovat jejich prodejní proces:

 1.  Automatizace manuálních úkolů: Společnost Logikcull využila integraci k automatizaci manuálních úkolů, jako je přiřazování leadů a zasílání e-mailů. To uvolnilo čas jejich obchodních zástupců, díky čemuž se mohli soustředit na hodnotnější činnosti, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků a budování vztahů.

 2. Standardizace prodejního procesu: Díky integraci těchto dvou nástrojů se jim podařilo standardizovat prodejní proces, čímž byla zajištěna konzistence celého týmu. Vytvořili v Salesforce standardizovaný prodejní proces, který zahrnoval fáze, úkoly a kritéria pro postup potenciálních zákazníků nákupním trychtýřem.

 3.  Personalizace prodejních zkušeností: Pomocí HubSpotu se jim podařilo vytvořit cílený obsah a sdělení pro každou fázi nákupního trychtýře. Díky tomu jsou potenciální zákazníci schopni získat informace, které potřebují k učinění správných rozhodnutí.

 4.  Sledování klíčových metrik: Díky integraci těchto dvou nástrojů mohla společnost začít sledovat klíčové metriky, jako jsou zdroje leadů a délka prodejního cyklu. To jim pomohlo identifikovat oblasti, které bylo třeba zlepšit.

Výstupy:

 • Integrace HubSpotu a Salesforce vám může pomoci automatizovat manuální úkoly, standardizovat prodejní proces, personalizovat prodejní zkušenosti a sledovat klíčové metriky.

 • Tyto aktivity mohou vést k výraznému zlepšení v oblasti generování potenciálních zákazníků, kvalifikace zákazníků, délky prodejního cyklu a míry vítězství.

Závěr

Optimalizace prodejního procesu je klíčová pro růst tržeb a zlepšení výkonnosti prodejního týmu. Integrace HubSpotu se Salesforce vám může pomoci dosáhnout těchto cílů automatizací manuálních úkolů, standardizací prodejního procesu, personalizací prodejních zkušeností a sledováním klíčových metrik.

Dodržováním osvědčených postupů pro optimalizaci prodejního procesu můžete dosáhnout výrazného zlepšení v oblasti generování potenciálních zákazníků, kvalifikace potenciálních zákazníků, délky prodejního cyklu a míry vítězství.

Nyní je řada na vás, abyste podnikli kroky a implementovali integraci HubSpotu se Salesforce do svého vlastního prodejního procesu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

FAQ

1. Může být integrace HubSpotu a Salesforce přínosná pro jakýkoli typ firmy?

Ano, integrace HubSpotu a Salesforce může být přínosná pro firmy jakékoli velikosti a odvětví.

2. Jaké informační materiály jsou k dispozici pro firmy, které chtějí integrovat HubSpot a Salesforce?

HubSpot a Salesforce nabízejí akademii pro školení a podporu, včetně dokumentací, výukových programů, online kurzů a implementačních partnerů třetích stran.

3. Jaké metriky je třeba sledovat při integraci HubSpotu a Salesforce?

Mezi klíčové metriky, které je třeba sledovat při integraci HubSpotu a Salesforce, patří zdroj potenciálních zákazníků, délka prodejního cyklu, poměr výher a ztrát, produktivita obchodních zástupců a celoživotní hodnota zákazníka.

4. Jaké jsou výhody integrace HubSpotu a Salesforce?

Tyto nástroje mohou automatizovat všední úkoly, standardizovat prodejní proces, personalizovat prodejní zkušenosti a sledovat klíčové metriky vedoucí ke zlepšení prodejního procesu.

Topics: HubSpot

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
Pipedrive vs. Salesforce: Který CRM je pro vaši firmu lepší?

Pipedrive vs. Salesforce: Který CRM je pro vaši firmu lepší?

Tento článek si klade za cíl poskytnout vám objektivní srovnání dvou populárních platforem ...

Novinky ze světa digitálu (květen 2023)

Novinky ze světa digitálu (květen 2023)

Grow online (květen 2023) Novinky ze světa online a růstového marketingu, které by vám neměly ...

Taktiky inbound marketingu

Taktiky inbound marketingu

V tomto článku se podrobně seznámíte s filozofií inbound marketingu a prozkoumáte jeho základní ...

HubSpot vs. Pardot: Komplexní srovnání

HubSpot vs. Pardot: Komplexní srovnání

Svět automatizace marketingu je velmi rozsáhlý a výběr té správné platformy může znamenat rozdíl ...

Co je ZOHO?

Co je ZOHO?

V tomto článku si přiblížíme nástroj  ZOHO, prozkoumáme jeho aplikace, výhody a srovnáme ho s ...

10 Tipů pro optimalizaci míry konverze (CRO)

10 Tipů pro optimalizaci míry konverze (CRO)

Cílem tohoto článku je poskytnout 10 praktických a osvědčených tipů, které vám pomohou ...

GA4 vs. HubSpot: Komplexní srovnání analytických nástrojů

GA4 vs. HubSpot: Komplexní srovnání analytických nástrojů

V tomto článku se ponoříme do důkladného srovnání dvou populárních platforem Google Analytics 4 a ...

Optimalizace prodejního procesu: Propojení HubSpotu a Salesforce

Optimalizace prodejního procesu: Propojení HubSpotu a Salesforce

V tomto článku se budeme zabývat výhodami integrace HubSpotu a Salesforce a současně vám poskytneme ...

Komplexní srovnání CRM: Zoho vs. HubSpot

Komplexní srovnání CRM: Zoho vs. HubSpot

Pokud hledáte software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), pravděpodobně jste narazili na dva ...

Základy link-buildingu a top strategie jak začít

Základy link-buildingu a top strategie jak začít

V tomto článku se ponoříme do základů link-buildingu a prozkoumáme, jak může zlepšit hodnocení ...

Jak zvýšit prodeje v E-commerce pomocí HubSpotu

Jak zvýšit prodeje v E-commerce pomocí HubSpotu

V tomto článku se budeme zabývat výhodami spojené s používáním HubSpotu pro e-commerce firmy.

Novinky ze světa digitálu (duben 2023)

Novinky ze světa digitálu (duben 2023)

Grow online (duben 2023) Novinky ze světa online a růstového marketingu, které by vám neměly ...