Ochrana Gmailu proti spamu

Gmail představuje výrazné změny v e-mailové bezpečnosti. Zjistěte, jaký vliv budou mít nadcházející aktualizace na ochranu proti spamu a online hrozbám, a jak se musí přizpůsobit jak běžní uživatelé, tak firmy, které e-maily na Gmail rozesílají.

Obsah

Vývoj bezpečnostních funkcí v Gmailu

Výzvy v bezpečnosti e-mailů

Nové požadavky pro odesílatele hromadných e-mailů

Situace trhu kybernetické bezpečnosti a výhled do budoucna

Závěr

Často kladené otázky

Kybernetické útoky se vyvíjejí a s nimi se mění i způsob, jakým Google zajišťuje bezpečnost e-mailů. Od roku 2024 Gmail představuje významné aktualizace, které mají zlepšit ochranu proti spamu.

Tyto změny jsou klíčové nejen pro ochranu doručených e-mailů uživatelů Gmailu, ale také ovlivňují způsob, jakým firmy komunikují s těmito účty.

Jak jednotliví uživatelé, tak i společnosti se budou muset přizpůsobit těmto novým standardům. Pro uživatele Gmailu to znamená méně spamu a bezpečnější doručené zprávy. Pro firmy to znamená aktualizaci jejich e-mailových praktik tak, aby odpovídaly přísnějším bezpečnostním opatřením Gmailu.

Pojďme se tedy podívat blíže na tyto nadcházející změny, které Gmail naplánoval.

Vývoj bezpečnostních funkcí v Gmailu

Gmail je již dlouho průkopníkem v oblasti bezpečnosti e-mailů, díky svým výkonným bezpečnostním funkcích podporovanými umělou inteligencí, které zastavují více než 99,9 % spamu, phishingových útoků a malwaru

Tyto systémy efektivně blokují téměř 15 miliard nežádoucích e-mailů denně. Nicméně, vzhledem k tomu, že se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí, je Gmail nucen neustále inovovat své metody boje proti nim.

V posledních letech zaznamenáváme značný nárůst hrozeb šířených e-maily. FBI hlásí rekordní počty útoků na firemní e-maily, ransomware a phishing. Gmail reaguje na tyto měnící se výzvy aktualizací své strategie, a to téměř dvacet let po svém uvedení na trh.

Součástí těchto aktualizací jsou nové požadavky pro hromadné odesílatele, které se týkají těch, kteří posílají více než 5 000 e-mailů na adresy Gmailu denně. Některým novým pravidlům se však nevyhnou ani uživatelé, co posílají menší množství zpráv. Pokud vás tyto novinky zajímají, můžete se o nich dozvědět více v Google nápovědě.

Cílem těchto přísnějších pravidel je zvýšit bezpečnost schránek uživatelů a ukázat, jak Gmail usiluje o to být o krok napřed v ochraně před potenciálními hrozbami.

Výzvy v bezpečnosti e-mailů

Jak uvádí Google, jednou z hlavních výzev v bezpečnosti e-mailů je ověřování identity odesílatele. Mnoho hromadných odesílatelů e-mailů nemá adekvátní zabezpečení a konfiguraci svých systémů, což vytváří příležitosti pro útočníky, aby zůstali v nepovšimnutí.

Jako protiopatření Gmail klade velký důraz na důležitost ověřování identity odesílatele. Ačkoli to může znít jednoduše, je to komplikováno spletí zastaralých a nekonzistentních internetových systémů.

Reakcí Gmailu bylo zavést požadavek na ověření identity pro e-maily odesílané na jeho adresy, což vedlo k poklesu neověřených zpráv o 75 %. Toto nejen uvolnilo uživatelské schránky, ale také zablokovalo miliardy škodlivých e-mailů.

Tato opatření jsou klíčová, zejména vzhledem k rostoucí sofistikovanosti phishingových útoků, které čím dál častěji využívají textové taktiky a tzv. sociální inženýrství, často ze zmanipulovaných nebo dokonce důvěryhodných zdrojů.

Zavedení přísnějších požadavků pro velké odesílatele je teprve začátek. Gmail neustále pracuje na zlepšování bezpečnosti e-mailů a snaží se držet krok s měnícím se světem kybernetických hrozeb. To zahrnuje hledání pokročilých řešení, která jsou mnohem pokročilejší než obvyklé bezpečnostní kroky.

Tyto nové metody jsou navrženy tak, aby čelily chytrým phishingovým hrozbám – těm typům podvodů, které se snaží vás přelstít, abyste vydali své osobní informace. Pomáhají také odhalovat neobvyklé vzory v tom, jak používáme naše e-maily.

Mohlo by to být něco jako posílání e-mailu, který nezní jako vy, nebo přihlášení k vašemu účtu z velké dálky.

Všímáním si těchto neobvyklých chování Gmail posiluje své úsilí o to, aby naše emailové schránky byly lépe zabezpečené.

Nové požadavky pro odesílatele hromadných e-mailů

Od února 2024 Gmail zavádí nová pravidla pro odesilatele hromadných e-mailů. Tyto pravidla mají za cíl zvýšit pravost e-mailů a omezit množství spamu. Podívejme se, co přesně přináší:

  • Autentizace e-mailů: Odesílatelé hromadných e-mailů nyní musí své e-maily důkladně ověřovat. Ověření identity pro odesílatele se provádí nastavením SPF (Sender Policy Framework) nebo DKIM (DomainKeys Identified Mail).

    Tento krok zajišťuje, že budeme moct mít větší důvěru ve zdroj e-mailu a pomáhá odstranit slabá místa, která mohou zneužít hackeři.

  • Snadné odhlášení z odběru: Odhlásit se od nechtěných e-mailů by mělo být co nejjednodušší. Gmail požaduje, aby odesílatelé hromadných e-mailů umožnili odhlášení z odběru jedním kliknutím a zpracovali požadavek do dvou dnů.

  • Doručování jen vyžádaných e-mailů: Gmail bude uplatňovat jasně stanovený limit pro míru spamu, kterou každý odesílatel bude muset mít pod 0,3% podle nástroje Postmaster Tools. Odesílatelé hromadných e-mailů musí zůstat pod tímto limitem, aby uživatelé Gmailu nebyli přehlceni nevyžádanými e-maily.

Z těchto nových pravidel plyne, že mnoho společností využívajících nástroje pro cold outreach může čelit novým výzvám. To se týká i těch, kteří rozesílají méně než 5000 e-mailů denně. 

Důrazně doporučuji pravidelně sledovat vaši míru spamu, abyste předešli situaci, kde by vaše e-maily mohly končit ve spamových složkách vašich potenciálních zákazníků.

Situace trhu kybernetické bezpečnosti a výhled do budoucna

Google není jedinou institucí, která se snaží posilovat bezpečnost svých produktů. Zlepšení bezpečnosti e-mailů je prioritou napříč celým technologickým sektorem. Společnosti jako Cisco, Proofpoint a Barracuda Networks jsou součástí tohoto trendu, který čelí rostoucím kybernetickým hrozbám jako je phishing nebo ransomware.

V reakci na tyto výzvy zvyšují organizace investice do bezpečnosti svých e-mailů, což potvrzuje i report společnosti Barracuda Networks z roku 2023.

S přechodem na práci z domova se zvyšují nároky na bezpečnost e-mailové komunikace. Větší počet lidí v posledních letech pracuje z domova a používání osobních zařízení vede ke zvýšení rizika e-mailových podvodů a hackerských útoků.

Průmysloví experti jako Gartner podporují změnu od tradičních bezpečnostních nástrojů e-mailů k modernějším, integrovaným cloudovým řešením bezpečnosti e-mailů (ICES). Tyto nástroje, které nabízí firmy jako Armorblox (nyní součást Cisco), jsou efektivnější pro moderní cloudové e-mailové systémy a lepší v boji proti sofistikovaným útokům. 

Využívají umělou inteligenci (AI) pro hlubší analýzu a ochranu e-mailů, čímž chrání jak proti lidským chybám, tak i před úniky dat - podobně jako to nyní řeší Gmail

Celkově lze říci, že se technologičtí velikáni snaží o zajištění bezpečnější a spolehlivější e-mailové komunikace. Cílem je neustále předcházet taktikám hackerů a neustále zlepšovat bezpečnost e-mailů.

Závěr

Při pohledu na aktualizace Gmailu v roce 2024 je třeba zdůraznit, že představují významný krok ve zlepšování bezpečnosti e-mailů. Tyto změny, které mají za cíl bojovat proti spamu a vyspělým kybernetickým hrozbám, jsou součástí širšího úsilí v oblasti digitální bezpečnosti. 

Odrazují úlohu Gmailu v rámci širšího průmyslového hnutí, které se dynamicky přizpůsobuje novým výzvám v kybernetické bezpečnosti.

Pro uživatele to znamená očekávané snížení množství spamu a zvýšení bezpečnosti jejich doručených e-mailů. Avšak pro firmy, které se věnují cold emailingu, mohou tyto změny představovat nové výzvy.

Přestože jsou vylepšení ze strany Gmailu důležitá, nejsou však jediným řešením. Tyto aktualizace jsou součástí rozsáhlejšího ekosystému digitální bezpečnosti, které vyžadují stálou pozornost a proaktivní přístup jak ze strany poskytovatelů služeb, tak od samotných uživatelů.

Často kladené otázky

Jaká jsou nová opatření Gmailu proti spamu?

Od roku 2024 bude Gmail vyžadovat, aby odesílatelé hromadných e-mailů ověřovali své e-maily, umožňovali snadné odhlášení z odběru a udržovali nízkou míru spamu.

Proč Gmail implementuje tyto změny?

Cílem je zvýšit bezpečnost e-mailů, snížit množství spamu a zajistit, aby uživatelé dostávali důvěryhodné a požadované e-maily.

Kdo bude těmito novými požadavky nejvíce ovlivněn?

Nejvíce ovlivněni budou odesílatelé hromadných e-mailů, konkrétně ti, kteří za den odešlou více než 5 000 zpráv na adresy Gmailu. Novým pravidlům se však nevyhnou ani uživatelé odesílající menší množství e-mailů.

Jaký dopad budou mít tyto změny na průměrného uživatele Gmailu?

Uživatelé mohou očekávat čistší doručenou schránku s méně spamovými e-maily a spolehlivějšími zdroji e-mailů.

Co znamená ověření e-mailu pro odesílatele?

Odesílatelé musí ověřit svou identitu, čímž zajistí autentičnost svých e-mailů a zabrání phishingu a dalším škodlivým aktivitám. Ověření identity pro odesílatele se provádí nastavením SPF (Sender Policy Framework) nebo DKIM (DomainKeys Identified Mail). 

Pro nastavení kontaktujte svého IT specialistu nebo se přímo obraťte na zákaznický servis poskytovatele hostingu vaší domény nebo e-mailového serveru.

Jak se mohou odesílatelé hromadných e-mailů připravit na tyto změny?

Odesílatelé hromadných e-mailů by měli začít přijímat silnější metody ověřování e-mailů a zajistit dodržování nových standardů pro míru spamu a pravidel pro odhlášení z odběru.

Témata: Marketing, E-mailing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Barbora Nováková

Napsal

Barbora Nováková

Barbora je juniorní marketingový konzultant s vášní pro nejnovější technologie a byznys trendy. V minulosti získala praxi ve společnostech jako Colgate-Palmolive a Zeppelin.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...