Jak využít AI v marketingu

Umělá inteligence (AI) v posledních letech zaznamenala významný pokrok a našla si cestu do mnoha odvětví, včetně marketingu. Nástroje využívající umělou inteligenci mají potenciál změnit způsob, jakým podniky uvádějí své produkty a služby na trh. V tomto článku se budeme zabývat úlohou AI a velkých jazykových modelů (LLM) v marketingu, jejich přínosy a tím, jak je mohou podniky využít k získání konkurenční výhody.

Obsah

Co je umělá inteligence?

Co jsou to velké jazykové modely?

Jak LLM funguje?

Výhody velkých jazykových modelů

Praktické využití velkých jazykových modelů

Výzvy a aspekty ke zvážení

Budoucnost AI a LLM v byznysu a marketingu

Závěr

Co je umělá inteligence?

Umělá inteligence představuje počítačové systémy, které dokáží provádět úkoly, k nimž je obvykle zapotřebí lidské inteligence, jako je porozumění přirozenému jazyku, rozpoznávání řeči a rozpoznávání obrazů. Umělá inteligence se také dokáže učit ze zkušeností a přizpůsobovat se novým situacím, což z ní činí ideální nástroj pro marketéry, kteří chtějí lépe porozumět chování a preferencím zákazníků.

Co jsou to velké jazykové modely?

Velké jazykové modely jsou typem umělé inteligence (AI), které jsou trénovány na obrovském množství jazykových dat, aby porozuměly přirozenému jazyku a dokázaly jej generovat. LLM jsou obvykle vytvářeny pomocí algoritmů hlubokého učení (deep learning), což jim umožňuje rychle a přesně zpracovávat a analyzovat velké soubory dat. Příkladem LLM je v poslední době hojně diskutovaný ChatGPT a GPT 3.5 od společnosti OpenAI a Bard společnosti Google.

Velké jazykové modely se v posledních letech stávají stále populárnějšími a způsobily revoluci v oblasti zpracování přirozeného jazyka. LLM prokázaly svou všestrannost a potenciál v různých odvětvích, ale v tomto článku se seznámíme s LLM a jeho využitím v marketingové či byznysové praxi.

Jak LLM Funguje?

LLM zpracovávají obrovské množství dat získaných v přirozeném jazyce a analyzují je, aby porozuměly kontextu a vzorcům v jazyce. Tyto modely jsou obvykle trénovány na velkých souborech dat pomocí metod učení, kdy jsou modelu poskytnuta textová data a model se musí naučit předpovídat další slovo ve větě nebo generovat další větu na základě zadání.

K vylepšení svého výkonu používají LLM techniku zvanou "transfer learning". Při transferovém učení se předem natrénovaný LLM dolaďuje na konkrétní úloze nebo souboru dat, aby se dále zlepšila jeho přesnost a výkonnost.

Výhody velkých jazykových modelů

Jednou z hlavních výhod LLM je jejich schopnost rychle a přesně zpracovávat a analyzovat obrovské množství jazykových dat. Díky tomu jsou ideální pro úlohy, jako jsou jazykové překlady, generování obsahu nebo analýza sentimentu.

LLM také umí generovat kvalitní, přirozeně znějící text, který může být užitečný pro tvorbu obsahu a marketingové účely. Dokážou analyzovat a chápat kontext jazyka, což jim umožňuje generovat relevantnější a přesnější texty.

Praktické využití velkých jazykových modelů

LLM mají široké praktické využití v různých oblastech. Mezi časté využití patří:

Personalizace a angažovanost zákazníků

Jedním z nejvýznamnějších přínosů AI a LLM v marketingu je jejich schopnost personalizovat zkušenosti zákazníků. Nástroje poháněné umělou inteligencí dokáží analyzovat data zákazníků a porozumět jejich preferencím a chování, což podnikům umožňuje přizpůsobit marketingová sdělení jednotlivým zákazníkům. Tato personalizace může zvýšit angažovanost a zlepšit spokojenost zákazníků, což v konečném důsledku vede ke zvýšení prodejů a tržeb.

Chatboti a zákaznická podpora

Dalším způsobem, jak podniky využívají umělou inteligenci a LLM, je používání chatbotů. Chatboti jsou nástroje poháněné umělou inteligencí, které mohou simulovat lidskou konverzaci a pomáhat zákazníkům s dotazy a požadavky na podporu. Jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což znamená, že zákazníci mohou získat pomoc, kdykoli ji potřebují, což vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

Chatboty lze také využít k analýze interakcí se zákazníky a generování poznatků, které mohou být podkladem pro marketingové strategie. Chatboti mohou například identifikovat nejčastější dotazy zákazníků, což firmám umožňuje optimalizovat obsah tak, aby na tyto dotazy poskytoval lepší odpovědi.

Natural Language Processing (NLP)

LLM se běžně používají v NLP operacích, jako je překlad jazyka, rozpoznávání řeči a sumarizace textu. Používají se také jako virtuální asistenti, kteří poskytují přirozenější a více konverzační zkušenost.

Tvorba obsahu

LLM je možné využít k vytváření kvalitního obsahu pro různé účely, například pro marketing nebo sociální sítě. Lze jej také použít k vytváření zpravodajských článků, popisů produktů a dalších typů psaného obsahu.

 S rozmachem sociálních sítí a online platforem se tvorba kvalitního obsahu stala pro firmy zásadní pro navázání kontaktu s publikem a budování povědomí o značce. Vytváření obsahu však může být časově i zdrojově náročné, přičemž LLM dokáže znásobit produktivitu v tomto směru.

Analýza sentimentu

LLM lze použít k analýze dat ze sociálních sítí a dalších forem zpětné vazby od zákazníků, aby bylo možné určit sentiment a identifikovat trendy. To může být užitečné zlepšování svých produktů nebo služeb.

Prediktivní analýza a prognózování

AI a LLM lze využít také pro prediktivní analýzu a prognózování. Tyto nástroje mohou analyzovat data o zákaznících a identifikovat trendy a předpovídat budoucí chování, což firmám umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí o marketingových strategiích nebo investicích.

Prediktivní analytika může podnikům pomoci optimalizovat marketingové kampaně, identifikovat nejefektivnější kanály a určit nejvhodnější dobu pro oslovení zákazníků. Tento přístup založený na datech může vést ke zvýšení návratnosti investic a zlepšení efektivity.

Výzvy a aspekty ke zvážení

Přestože LLM nabízí mnoho výhod, existují také určité problémy, které je třeba vzít v úvahu. Jedním z těch hlavních problémů je možnost zkreslení a nepřesností v modelech. LLM jsou tak dobré, jak dobrá jsou data, na kterých jsou natrénovány, takže pokud jsou data zkreslená nebo neúplná, může model generovat neobjektivní nebo nepřesné výsledky.

LLM také vyžadují značné množství výpočetního výkonu a dat k tréninku, což může být nákladné a časově náročné. Používání LLM navíc vyvolává etické obavy týkající se ochrany osobních údajů a možnosti zneužití této technologie.

Budoucnost AI a LLM v byznysu a marketingu

Role umělé inteligence a LLM nejen v marketingu a byznysu v nadcházejících letech jen poroste. S tím, jak se tyto nástroje stanou pokročilejšími a dostupnějšími, budou moci firmy využít jejich sílu k získání konkurenční výhody.

V budoucnu můžeme očekávat, že AI a LLM budou využívány novými a inovativními způsoby. Tyto nástroje umožní podnikům komunikovat se zákazníky poutavějším a personalizovanějším způsobem, což mimo jiné může vést ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

A samozřejmě zde máme mnoho nezodpovězených otázek, jak umělá inteligence obecně bude mít vliv na naše životy, jak se změní naše vztahy, jaká bude podoba školství apod. Diskuze nad těmito otázkami však není podstatou tohoto článku.

Závěr

AI mění způsob, jakým firmy mohou prezentovat své produkty a služby na trhu. Tyto nástroje dokáží analyzovat obrovské množství dat, pochopit záměry zákazníků a personalizovat zkušenosti, což může vést ke zvýšení angažovanosti zákazníků a příjmů.

Velké jazykové modely představují zajímavý vývoj v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Mají potenciál změnit způsob, jakým komunikujeme s počítači, a automatizovat úlohy, které byly dříve nemožné. Velké jazykové modely jsou stále dostupnější a snadněji použitelné, což z nich činí cenný nástroj pro firmy všech velikostí.

Využitím velkých jazykových modelů v praxi mohou firmy zlepšit své obsahové strategie, zákaznický servis a celkovou uživatelskou zkušenost. Je však důležité si uvědomit, že velké jazykové modely nejsou univerzálním řešením a vyžadují pečlivé zvážení využití v konkrétních situacích a implementaci.

Vzhledem k tomu, že se technologie neustále vyvíjí, můžeme v budoucnu očekávat ještě inovativnější způsoby jejich využití. Prozatím je jasné, že velké jazykové modely tu zůstanou a budou hrát významnou roli při utváření budoucnosti komunikace a automatizace.

Topics: Marketing, Umělá inteligence

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Martin Kváš

Napsal

Martin Kváš

Martin je zkušený odborník s ekonomickým, marketingovým a podnikatelským zaměřením, který se s nadšením zajímá o digitální trendy, které mění paradigma a zároveň zlepšují naše životy

Blog
Základy no-code a jeho výhody

Základy no-code a jeho výhody

Připravte se na převratný způsob výkonu práce s technologií no-code. V tomto článku se budeme ...

Porovnání nástrojů pro Account-Based Marketing

Porovnání nástrojů pro Account-Based Marketing

V tomto článku se zaměříme na populární nástroje, které lze využít pro implementaci Account-Based ...

Role lead generation v rámci B2B prodejního procesu

Role lead generation v rámci B2B prodejního procesu

Pojďme se podívat na význam role lead generation v rámci B2B prodeje. Prozkoumáme, jak může ...

Jak mohou univerzity využít HubSpot ke zlepšení svých aktivit

Jak mohou univerzity využít HubSpot ke zlepšení svých aktivit

Tento článek pojednává o výhodách tohoto nástroje ve vztahu k univerzitám, o tom, jak univerzitám ...

Jak zavést Account-Based Marketing ve vaší firmě

Jak zavést Account-Based Marketing ve vaší firmě

Následující článek vám poskytne podrobný přehled, jak tento typ marketingu implementovat ve vaší ...

Úvod do digitálního marketingu

Úvod do digitálního marketingu

V tomto článku vám poskytneme kompletní úvod do světa digitálního marketingu. Prozkoumáme jeho ...

Jak využít AI v marketingu

Jak využít AI v marketingu

Umělá inteligence (AI) v posledních letech zaznamenala významný pokrok a našla si cestu do mnoha ...

ActiveCampaign vs Hubspot: Který nástroj je pro vás ten pravý?

ActiveCampaign vs Hubspot: Který nástroj je pro vás ten pravý?

V tomto článku srovnáme jedny ze dvou nejoblíbenějších nástrojů ActiveCampaign a HubSpot tak, ...

Novinky ze světa digitálu (únor 2023)

Novinky ze světa digitálu (únor 2023)

Grow online (únor 2023) Novinky ze světa online a růstového marketingu, které by vám neměly ...

Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

V tomto článku se budeme zabývat tím, co je SEO, jaké jsou jeho klíčové prvky a osvědčené postupy, ...

Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu

Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu

S tím, jak se firmy vyvíjejí a rostou, je stále důležitější mít efektivní přístup ke všem aspektům ...

Základy inbound marketingu

Základy inbound marketingu

Inbound marketing je účinný nástroj, který pomáhá firmám zvýšit jejich viditelnost, přilákat ...