Jak inzerovat na Twitteru - Twitter Ads

V tomto článku se zaměříme na výhody spojené s inzercí na Twitteru, dále pak na typy inzerce a její umístění a v neposlední řadě se také podíváme na to, jak reklamu na Twitteru vůbec vytvořit.

Obsah

Úvod

Výhody inzerce na Twitteru

Různé typy inzerce na Twitteru a jejich umístění

Jak vytvořit reklamu na Twitteru?

Závěr

Úvod

Reklama na Twitteru je taková reklama, která na této platformě sociálních sítí umožňuje společnostem oslovit velmi široké publikum, nebo právě naopak je možné  vytvořit  zde i  vysoce cílené kampaně, které jsou přizpůsobeny pro oslovování  velmi konkrétního publika.

Pomocí této formy inzerce mohou společnosti snadno vytvářet, cílit a optimalizovat své strategie s nejrůznějšími záměry. Jedná se například o zvyšování návštěvnosti webových stránek, stahování aplikací, generování potenciálních zákazníků nebo dokonce zvyšování povědomí o značce.

Díky této reklamě jsou společnosti schopny také rychle, efektivně a účinně navázat kontakt s cílovou skupinou.

Výhody inzerce na Twitteru

  • Oslovení nových zákazníků: Jedná se o skvělý způsob, jak rozšířit záběr firmy a pokusit se získat nové zákazníky

  • Cílení na konkrétní publikum: Twitter umožňuje společnostem zaměřit své reklamy na konkrétní publikum na základě demografických údajů a zájmů, což napomáhá tomu, aby ta správná sdělení viděli ti správní lidé, kterých se daná reklama týká.

  • Nákladová efektivita: Reklamy na Twitteru jsou nákladově efektivní a umožňují společnostem kontrolovat svůj rozpočet, což jim také zajišťuje, aby z placených reklamních kampaní maximalizovaly své výdělky.

  • Získání přehledu o chování uživatelů: Twitter poskytuje společnostem velmi cenné analytické údaje, které slouží k tomu, aby lépe porozuměly chování uživatelů a optimalizovaly tak kampaně pro co největší dosah a úspěch.

  • A/B testování: A/B testování nabízí podnikům porovnávat různé verze reklam a zjišťovat tak, které z nich mají lepší výkonnost, což jim umožňuje dělat ta správná rozhodnutí a zlepšovat účinnost svých kampaní.

Různé typy reklamy na Twitteru a jejich umístění

Promoted Tweets

Tento typ reklamy se zobrazuje v informačním kanálu uživatele a je určen k tomu, aby ho podpořil k angažovanosti, návštěvnosti webových stránek, stahování aplikací nebo také k obecnému zvýšení povědomí o značce. Propagované tweety zůstávají viditelné, dokud nepřestanou být relevantní nebo dokud není vyčerpán stanovený rozpočet.

Promoted Accounts

Firmy mohou pomocí propagovaných účtů cílit na uživatele, kteří se s velkou pravděpodobností mohou zajímat o jejich značku, a zvyšovat tak snadno a rychle počet svých sledujících. Tento typ reklamy se zobrazuje v kanálu novinek uživatele.

Promoted Trends

Propagované trendy na Twitteru jsou takové trendy nebo hashtagy, za které společnosti nebo organizace zaplatily, aby se po určitou dobu zobrazovaly uživatelům jako hlavní témata. Ukazují se ve stejném formátu jako běžné trendy a obvykle jsou doplněny stručným popisem. Tyto trendy jsou v horní části seznamu označeny jako "Promoted" a můžou se ukazovat lidem ve všech stanovených lokalitách.

Lead Generation Cards

Karty pro generování potenciálních zákazníků jsou speciálním typem reklamy, která poskytuje firmám možnost shromažďovat potenciální zákazníky přímo prostřednictvím Twitteru. Jsou navrženy tak, aby společnostem pomohly získat informace o zákaznících, jako jsou například e-mailové adresy, výměnou za něco hodnotného, což může být případně elektronická kniha, poukaz nebo webinář. Tyto reklamy se uživatelům zobrazují ve stejném kanálu jako organické tweety a jsou navrženy tak, aby byly poutavé a interaktivní.

Jak vytvořit reklamu na Twitteru?

Nastavení účtu

Vytvoření reklamy na Twitteru je jednoduchý proces, který začíná nastavením účtu pro reklamu. Aby byl tento proces úspěšný, je nutné propojit účet na Twitteru s účtem pro reklamu a přidat tam platební metodu. Ve chvíli, kdy jsou tyto kroky úspěšně splněny, je možné začít s tvorbou reklamních kampaní naplno.

Výběr reklamního cíle

Jakmile je účet nastaven, je nutné zvolit si reklamní cíl. Reklamy na Twitteru nabízí podnikům řadu možných cílů, kterých tyto podniky mohou chtít potenciálně dosáhnout. Jedná se například o zvýšení návštěvnosti webových stránek, stažení aplikací, vytváření potenciálních zákazníků nebo i zvýšení povědomí o značce a zapojení. V závislosti na cíl kampaně je třeba se také zaměřit na výběr cílové skupiny, vytvořit hodnotné sdělení  a stanovit rozpočet.

Výběr publika

Při výběru publika pro reklamní kampaň je nutné cílit na osoby, které pravděpodobně projeví zájem o to, co jim daná reklama nabízí. K tomu lze využít například analytická data z předchozích interakcí na Twitteru, která vám můžou poskytnout cenné poznatky o hledání vašich potenciálních zákazníků. Při výběru publika je také důležité zohlednit ty správné zájmy a volbu životního stylu. Pochopením těchto zájmů můžete navrhnout úspěšnou reklamu, která pak účinně přitáhne pozornost vaší cílové skupiny. Kromě toho Twitter umožňuje také segmentaci podle zeměpisných oblastí.  Chcete-li z každé reklamy vytěžit maximum, věnujte výběru publika dostatek času, abyste si zaručili potenciální konverze.

Tvorba sdělení

V dnešním digitálním světě je více než kdy jindy žádané, aby vaše sdělení bylo zpracováno působivě a efektivně. Reklamy na Twitteru vám nabízejí možnost zdokonalit své sdělení ještě předtím, než je budete sdílet s cílovou skupinou. Je důležité, abyste věnovali čas nejen textu, který použijete, ale také obrázkům, barvám a dalším prvkům, které budou součástí příspěvku. Strategická tvorba sdělení pomůže zvýšit jeho šance na úspěch při upoutání pozornosti lidí a při předávání požadovaného sdělení.

Nastavení rozpočtu

Cílem každé reklamní strategie je maximalizovat návratnost investic (ROI) efektivním způsobem oslovení a zaujmutí spotřebitelů. Stanovení rozpočtu vám umožní omezit výdaje tak, aby se nestaly nekontrolovatelnými. Při jeho plánování zvažte faktory, jako je délka trvání kampaně, geografický cíl, typ nabídky, typ cíle, náklady na produkt plus tržní ceny.

Monitorování vaší reklamy

Sledování a analyzování reklamy na této platformě nemusí být vždy jednoduché. Vzhledem k neustále se měnícím algoritmům a velkému množství konkurentů, kteří se ucházejí o pozornost uživatelů, je však velmi důležité mít o výkonnosti vaší reklamy přehled. Naštěstí Twitter nabízí analytiku, která vám umožňuje zjistit, jak se vašim kampaním daří. Na stránce Analytics si můžete prohlížet informace, jako jsou počty zobrazení či kliknutí, cena za kliknutí (CPC) a další důležité ukazatele, které vám pomohou pochopit, jak efektivní nebo nákladné vaše kampaně jsou. 

Závěr

Závěrem lze říci, že reklamy na Twitteru jsou pro firmy velmi mocným nástrojem, který jim umožňuje oslovit nové zákazníky, zacílit na konkrétní publikum a získat přehled o chování uživatelů. Jsou navíc nákladově efektivní, poskytují kontrolu rozpočtu a analýzu výkonnosti. Kromě toho nabízí i možnost A/B testování, které umožňuje optimalizovat kampaně pro získání maximálního dosahu a úspěchu. Využitím těchto funkcí mohou společnosti zajistit, že jejich kampaně budou úspěšné, a získat tak maximum ze svých investovaných prostředků. 

Pokud chcete rozjet marketing vašeho podnikání naplno, doporučujeme vám přečíst si náš článek na téma: “Základní tipy pro úspěšnou reklamu na Facebooku (Facebook Ads)”.

 

Topics: Twitter, Marketing

 
O Lukáši Lískovcovi
 
Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.
Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Lukáš Lískovec

Napsal

Lukáš Lískovec

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Blog
Základy no-code a jeho výhody

Základy no-code a jeho výhody

Připravte se na převratný způsob výkonu práce s technologií no-code. V tomto článku se budeme ...

Porovnání nástrojů pro Account-Based Marketing

Porovnání nástrojů pro Account-Based Marketing

V tomto článku se zaměříme na populární nástroje, které lze využít pro implementaci Account-Based ...

Role lead generation v rámci B2B prodejního procesu

Role lead generation v rámci B2B prodejního procesu

Pojďme se podívat na význam role lead generation v rámci B2B prodeje. Prozkoumáme, jak může ...

Jak mohou univerzity využít HubSpot ke zlepšení svých aktivit

Jak mohou univerzity využít HubSpot ke zlepšení svých aktivit

Tento článek pojednává o výhodách tohoto nástroje ve vztahu k univerzitám, o tom, jak univerzitám ...

Jak zavést Account-Based Marketing ve vaší firmě

Jak zavést Account-Based Marketing ve vaší firmě

Následující článek vám poskytne podrobný přehled, jak tento typ marketingu implementovat ve vaší ...

Úvod do digitálního marketingu

Úvod do digitálního marketingu

V tomto článku vám poskytneme kompletní úvod do světa digitálního marketingu. Prozkoumáme jeho ...

Jak využít AI v marketingu

Jak využít AI v marketingu

Umělá inteligence (AI) v posledních letech zaznamenala významný pokrok a našla si cestu do mnoha ...

ActiveCampaign vs Hubspot: Který nástroj je pro vás ten pravý?

ActiveCampaign vs Hubspot: Který nástroj je pro vás ten pravý?

V tomto článku srovnáme jedny ze dvou nejoblíbenějších nástrojů ActiveCampaign a HubSpot tak, ...

Novinky ze světa digitálu (únor 2023)

Novinky ze světa digitálu (únor 2023)

Grow online (únor 2023) Novinky ze světa online a růstového marketingu, které by vám neměly ...

Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

Co je SEO a jak může pomoci vašemu podnikání

V tomto článku se budeme zabývat tím, co je SEO, jaké jsou jeho klíčové prvky a osvědčené postupy, ...

Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu

Hubspot: Výhody jeho využití v oblasti marketingu, salesu a zákaznického servisu

S tím, jak se firmy vyvíjejí a rostou, je stále důležitější mít efektivní přístup ke všem aspektům ...

Základy inbound marketingu

Základy inbound marketingu

Inbound marketing je účinný nástroj, který pomáhá firmám zvýšit jejich viditelnost, přilákat ...