GA4 a SEO: Jak zefektivnit organické vyhledávání

V tomto článku se ponoříme do úskalí GA4 a prozkoumáme, jak jej využít k získání maximálních poznatků o organickém vyhledávání.

Obsah

Úvod

Jak funguje GA4?

Klíčové funkce GA4 pro SEO

Implementace GA4 pro výkonné SEO

Nastavení konkrétních cílů v oblasti SEO

Osvědčené postupy pro využití GA4 v SEO

Závěr

FAQ

Úvod

Analytické nástroje jsou v dnešní době jednou z nejdůležitějších součástí marketingu a my se dnes zaměříme na jeden z těch nejpopulárnější. 

Google Analytics 4 (GA4) - Jedná se nejnovější verzi známé analytické služby společnosti Google, která si dle jejích vývojářů klade za cíl, že změní způsob, jakým marketingoví specialisté získávají informace o návštěvnosti webových stránek.

Tato nová verze služby Google Analytics není jen obyčejnou aktualizací, jde o celkové přepracování, jehož cílem je poskytovat komplexnější znalosti o chování uživatelů a rafinovanější nástroje pro SEO optimalizaci

Jak funguje GA4?

Google Analytics 4 (GA4) představuje významnou změnu v oblasti webové analytiky a zavádí novou éru sběru a interpretace dat zaměřenou na konkrétní potřeby uživatelů napříč různými platformami a zařízeními. Tento přístup je více sladěn s moderními vzorci využívání internetu na více zařízeních a poskytuje ucelený pohled na nákupní cestu uživatele.

Jednou z klíčových odlišností GA4 od Universal Analytics (UA) je datový model řízený událostmi. Na rozdíl od UA, který byl založen na relacích, zaznamenává GA4 interakce jako samostatné události a nabízí tak detailnější pohled na akce uživatelů. Tento posun umožňuje podrobnější analýzu toho, jak uživatelé pracují s webem, od zobrazení stránky až po kliknutí na tlačítko, což poskytuje velmi cenné poznatky pro SEO. Flexibilita sledování událostí v GA4 znamená, že lze zachytit a analyzovat prakticky jakoukoliv interakci uživatele.

Kromě toho jsou významným krokem kupředu také integrační schopnosti této platformy. Lze jej bezproblémově integrovat s dalšími službami Google, jako jsou Google Ads či Search Console, což umožňuje získat komplexnější pohled na to, jak různé kanály přispívají k výkonu webu. Tato integrace usnadňuje odborníkům na SEO korelaci výkonnosti organického vyhledávání s metrikami chování uživatelů, což umožňuje přijímat kvalifikovanější rozhodnutí.

Návrh bez názvu (70)
Obrázek: Rozdíly GA4 vs. Universal Analytics

Klíčové funkce GA4 pro SEO

GA4 představuje několik klíčových funkcí, které jsou důležité pro zefektivnění SEO optimalizace. Zde je uvedeno několik z nich:

Enhanced Measurement (Vylepšené měření)

Jádrem funkcí nástroje GA4 je funkce Enhanced Measurement. Ta automaticky sleduje různé interakce uživatelů, jako je scrollování, odchozí kliknutí, vyhledávání na webu, sledování videí či stahování souborů. Pro SEO to znamená podrobnější pochopení toho, jak uživatelé interagují s obsahem a co je vede k engagementu. Poskytuje jasnější představu o tom, jaké prvky na webu fungují a co je třeba optimalizovat pro lepší výkonnost v organickém vyhledávání.

image-2020-11-13T151545.776
Obrázek: Aktivace Enhanced Measurement

Trackování událostí

Jak jsme již zmiňovali, model GA4 založený na událostech mění pravidla hry pro SEO analýzu. Na rozdíl od předchozích verzí umožňuje sledovat konkrétní akce uživatelů bez nutnosti dodatečného programování. Tato možnost detailního sledování pomáhá odborníkům na SEO při identifikaci klíčových akcí uživatelů, které přispívají ke konverzím nebo jiným požadovaným výsledkům. Pochopením těchto akcí můžete optimalizovat své stránky tak, aby podporovaly toto chování, což má přímý dopad na dosažení vašich cílů v oblasti SEO.

pasted image 0 (7)
Obrázek: Nastavení sledování událostí v GA4

Vytváření publik a segmentace

GA4 nabízí pokročilé nástroje pro vytváření publik a segmentaci. Publikum můžete vytvořit na základě kombinace událostí, vlastností uživatelů či metrik zapojení, což vám pomůže s cílenějšími SEO kampaněmi, kdy můžete obsah a strukturu webu přizpůsobit konkrétním skupinám uživatelů. Díky tomu lze dosáhnout lepšího celkového uživatelského zážitku a potenciálně i lepší pozice ve vyhledávačích.

universal-analytics-segment
Obrázek: Segmentace uživatelů

Monitorování napříč platformami a zařízeními

Jednou z předností GA4 je schopnost sledovat uživatele napříč různými zařízeními a platformami. Toto víceplatformní sledování poskytuje jednotný pohled na uživatelskou cestu, což je v době, kdy je používání více zařízení běžnou normou, velmi důležité. Pochopení této cesty umožňuje vytvářet efektivnější SEO strategie, které se zaměřují na uživatele v různých fázích jejich interakce se značkou bez ohledu na zařízení nebo platformu, kterou používají.

1-Cross-platform-reports-1
Obrázek: Monitorování napříč platformami a zařízeními

Implementace GA4 pro výkonné SEO

V této části se dozvíte, jak efektivně integrovat GA4 do vaší SEO strategie:

 • Nastavení GA4: Prvním krokem je nastavení GA4 pro vaše webové stránky, což zahrnuje vytvoření nové charakteristiky GA4 ve vašem účtu Google Analytics a instalaci trackovacího kódu GA4 na vaše webové stránky. Proces nastavení je uživatelsky přívětivý a nabízí řízený průběh, takže je přístupný i pro ty, kteří nemají hlubší technické znalosti. Ujistěte se, že trackovací kód je správně umístěn na každé stránce vašeho webu pro komplexní sběr dat.

 • Přizpůsobení datové vrstvy a událostí: GA4 umožňuje přizpůsobení datových vrstev a událostí, což vám dovolí sledovat konkrétní interakce, které jsou pro vaše cíle v rámci SEO nejdůležitější. Zaměřte se například na zobrazení stránek, míru scrollování nebo stahování souborů, a přizpůsobte si nastavení GA4 tak, abyste tyto události měli pod kontrolou.

 • Využití reportů GA4 pro získání informací o SEO: GA4 nabízí řadu reportů, které mohou být pro SEO analýzu velmi užitečné. Využijte např. sestavu "Acquisition", abyste pochopili, jak uživatelé vyhledávají vaše webové stránky, či sestavu "Engagement", abyste zjistili, jak interagují s vaším obsahem. Zvláštní pozornost věnujte sestavě "Konverze", která sleduje, jak efektivní je vaše snaha o SEO optimalizaci, která by měla vést k požadovaným akcím (odeslání formuláře, nákup apod.).

 • Integrace s Google Search Console: Pro komplexní SEO analýzu integrujte GA4 s Google Search Console. Získáte tak ucelený pohled na to, jak si vaše webové stránky vedou v organickém vyhledávání, a to kombinací údajů o chování uživatelů z GA4 a údajů o výkonu vyhledávání ze Search Console. Tato integrace umožňuje korelovat údaje o vyhledávání s chováním uživatelů a nabízí hlubší pochopení toho, jak se vaše optimalizační úsilí promítá do skutečného zapojení uživatelů.

 • Průběžné monitorování a optimalizace: SEO je nikdy nekončící proces. Abyste porozuměli trendům v chování uživatelů a vlivu vašeho úsilí na SEO, pravidelně pozorujte data z GA4. Využijte tyto poznatky k neustálému zdokonalování SEO strategie a optimalizujte své webové stránky pro lepší výkon ve výsledcích vyhledávání.

pasted image 0 (8)
Obrázek: Rozhraní GA4

Nastavení konkrétních cílů v oblasti SEO

Při využívání služby Google Analytics 4 (GA4) pro SEO je zásadní stanovit konkrétní a měřitelné cíle. Zde se dozvíte, jak toho dosáhnout:

Definujte si jasné cíle

Začněte definováním jasných cílů. Ty mohou zahrnovat zvýšení organické návštěvnosti, lepší pozice klíčových slov, zvýšení zapojení stránek a snížení míry odchodu (bounce rate). Vaše cíle by měly být v souladu s celkovými obchodními účely vaší firmy.

Určete klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Pro každý cíl určete příslušné klíčové ukazatele výkonnosti. Pokud je například vaším cílem zvýšit organickou návštěvnost, může být vaším klíčovým ukazatelem výkonnosti počet uživatelů nebo relací z organického vyhledávání. Pro zlepšení umístění na klíčových slovech sledujte vyhledávané výrazy, které přivádějí návštěvnost na váš web.

Pro sledování cílů použijte GA4

Ke sledování těchto klíčových ukazatelů výkonnosti využijte rozšířené možnosti měření v GA4. Nastavte si vlastní přehledy pro sledování pokroku při plnění cílů. Vytvořte například sestavu zaměřenou na návštěvnost z organického vyhledávání s metrikami, jako je délka relace, míra odchodu a konverze.

Segmentace pro více informací

Pomocí segmentace publika získáte větší přehled. Segmentujte data podle demografických údajů uživatelů, chování nebo typu zařízení, abyste porozuměli různým aspektům výkonu SEO.

Monitorování a nastavení

Pravidelně sledujte svůj pokrok v programu GA4. Analyzujte, zda se vaše SEO strategie přibližují vašim cílům. Pokud například některá klíčová slova nemají dobrý výkon, zvažte vylepšení obsahové strategie.

Analýza výkonnosti obsahu

Analyzujte, který obsah je z hlediska plnění cílů SEO nejvýkonnější. Využijte GA4 k určení, které stránky mají nejvyšší engagement, nejnižší bounce rate nebo nejvíce konverzí. Podle toho se může řídit i vaše následující obsahové strategie.

Osvědčené postupy pro využití GA4 v SEO 

Jakmile jste integrovali GA4 na svéch webové stránky a propojili jej s Google Search Console (GSC), je třeba využívat jeho funkce k zajištění kvalitního výkonu v oblasti SEO. Zde je několik osvědčených postupů:

 • Sledování organické návštěvnosti:

Zaměřte se na sledování návštěvníků, kteří na váš web přicházejí prostřednictvím vyhledávačů. GA4 vám umožní zjistit, která klíčová slova a vstupní stránky jsou při získávání organické návštěvnosti nejefektivnější, což vám umožní vyladit SEO strategie podle těchto prvků.

 • Hodnocení celkové návštěvnosti:

Pravidelně vyhodnocujte celkovou návštěvnost svého webu. To zahrnuje všechny zdroje návštěvnosti a poskytuje komplexní pohled na celkový výkon a dosah vašeho webu.

 •  Analýza návštěvnosti z odkazů:

Věnujte pozornost návštěvnosti, která pochází z jiných webových stránek. Pokud pochopíte, z jakých dalších webů je na vás odkazováno, může vám to pomoci při identifikaci potenciálních partnerství nebo obsahu, který bude mít u vašeho publika odezvu.

 • Porovnání růstu návštěvnosti v čase:

Sledujte, jak se vyvíjejí vaše ukazatele návštěvnosti. Toto srovnání může odhalit trendy, sezónní vlivy nebo vliv konkrétních marketingových kampaní na návštěvnost vašich stránek.

 • Zkoumání demografických údajů: 

Využijte GA4 ke shromažďování demografických údajů o návštěvnících. Tyto informace mohou pomoci při přizpůsobování obsahu i SEO strategií tak, aby lépe vyhovovaly preferencím a chování vašeho publika.

 • Pozorování chování uživatelů:

Zkoumejte, jak uživatelé interagují s vaším webem. GA4 poskytuje podrobné informace o chování uživatelů, například o stránkách, které navštíví, době jejich setrvání a akcích, které provádějí. Tyto informace jsou velmi cenné pro optimalizaci uživatelského prostředí i SEO.

Závěr

Přechod na Google Analytics 4 představuje významný posun v přístupech k SEO analýze. Díky sběru dat zaměřenému na uživatele, vylepšeným možnostem měření a integraci s dalšími Google nástroji nabízí GA4 velmi všestrannou platformu pro získání hlubších poznatků o chování uživatelů a efektivitě SEO strategií. 

Zavedením osvědčených postupů a vyvarováním se nejčastějších chyb uvedených v tomto článku můžete maximálně využít potenciál nástroje GA4 k dosažení lepších výsledků v organickém vyhledávání a k přijímání informovaných rozhodnutí. Nezapomeňte však na to, že klíčem k úspěchu je neustálé učení, přizpůsobování a adaptace na vyvíjející se trendy v digitálním prostředí. 

Pokud si však stále nejste jistí, jak pomocí GA4 zefektivnit vaši SEO strategii, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si bezplatnou konzultaci. Naši specialisté vám velmi rádi zodpoví jakékoliv otázky. 

FAQ

1. Co je GA4?

GA4 je nejnovější verze nástroje Google Analytics, která se zaměřuje na chování uživatelů a sledování napříč zařízeními.

2. Jak se GA4 liší od Universal Analytics?

GA4 používá model založený na událostech pro podrobnější sledování interakcí uživatelů.

3. Proč je GA4 důležitý pro SEO?

GA4 poskytuje přehled o interakcích uživatelů, který je klíčový pro vylepšení SEO strategií.

4. Dokáže GA4 sledovat multiplatformní používání?

Ano, nabízí komplexní sledování napříč platformami a zařízeními.

5. Jaké jsou osvědčené postupy pro používání GA4 pro SEO?

Pravidelně kontrolujte data, přizpůsobte si sledování, integrujte GA4 s dalšími nástroji a zaměřte se na segmentaci publika.

6. Jakých častých chyb je třeba se při používání GA4 vyvarovat?

Vyvarujte se opomíjení sledování událostí, dat napříč platformami, sledování konverzí a zahlcení daty.

7. Jak integrace GA4 s Google Search Console přispívá k SEO?

Kombinuje chování uživatelů s výkonem vyhledávání pro komplexní přehled o SEO.

8. Je GA4 vhodný pro všechny webové stránky?

Ano, GA4 je přizpůsobitelný pro různé typy webových stránek.

Témata: Analytics, SEO

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...